Home Algemeen Zelforganisatie bij de ambulancepost in Gulpen

Zelforganisatie bij de ambulancepost in Gulpen

1638
0

Bij de afdeling Acute Zorg werken professionals die dagelijks hoog complexe zorg leveren aan patiënten. Elke situatie is anders waardoor geen dag hetzelfde is. Dagelijks wordt aanspraak gemaakt op hun uitgebreide kennis, vaardigheden, competenties, improvisatietalent en creativiteit.

Medewerkers in hun kracht!
De ambitie van afdeling Acute Zorg van de GGD Zuid Limburg is de medewerkers in hun kracht te zetten. Dit proberen we te doen door te sturen op vertrouwen en de verantwoordelijkheid bij de medewerkers neer te leggen en zo tot zelforganisatie te komen.

Op 1 februari 2015 werd gestart met zelforganisatie binnen het nieuwe team Heuvelland, vijf ambulancechauffeurs en vijf ambulanceverpleegkundigen. Deze medewerkers kregen veel eigen verantwoordelijkheden. Zo richtten ze zelf alle ruimtes in op de wijze die zij zelf het geschiktst vonden (denk hierbij aan voorraadbeheer, onderhoud en schoonmaak van de locatie, etc.). Van de medewerkers wordt verder verwacht dat zij creatief en probleemoplossend te werk gaan. Ook wordt oog voor elkaar verwacht, dat men elkaar ondersteunt, adviseert en feedback geeft. Alles met als doel het verbeteren van de zorg voor de patiënt. En wie weet beter wat daar voor nodig is? Juist, de professionals die deze zorg leveren.

De rol van de leidinggevende.
De leidinggevende geeft in deze werkvorm vertrouwen en verantwoordelijkheid en stuurt op de resultaten. De klassieke controle-rol vervalt hierbij. Dit met als basis de overtuiging dat professionals het meest optimaal presteren als ze ruimte krijgen.

Per 1 oktober 2015 is de nieuwe werkwijze definitief vastgesteld. Formeel was afgesproken dat de pilot 1 jaar zou duren. Maar waarom wachten met het afsluiten van een pilot als overduidelijk is dat de inbedding van een nieuwe werkwijze goed bevalt, de teamleden voor elkaar zorgen in plaats van op elkaar letten! Iedereen zijn verantwoording neemt. De beoogde creativiteit en het probleemoplossend vermogen van het team wordt gezien. Kostenbewustzijn leidt tot kostenbesparing.

Afwijken van de formele tijd van de pilot is het geven van vertrouwen aan een goed functionerend team!

De rol van de leidinggevende is compleet veranderd. Van controle en beheersen naar coachen. Op dit moment is de leidinggevende de schakel tussen organisatie en team. Een andere taak is verzuimbegeleiding, hiermee zijn we nog niet gestart omdat er nauwelijks verzuim is! Elke week gaat de leidinggevende een uurtje op de koffie, vooral om te verbinden en vooral niet met de bedoeling om leiding te geven.

De sleutel tot succes;
De sleutel tot succes werd bepaald door een aantal factoren; Duidelijke kaders die in de gekozen ontwikkelbenadering samen met het (taakvolwassen) team werden gezocht. Zelforganisatie inzetten vanuit de overtuiging van de kracht van de medewerker. Het geven van vertrouwen in woord en daad.

Zelforganisatie binnen ambulancezorg?!
Binnen de ambulancezorg in Nederland werken professionals die “buiten” de meest complexe situaties tegenkomen waarin besluitvorming en handelen regelmatig balanceren op de rand van leven en dood. Eenmaal “binnen” lijkt de wereld net zo “complex”, want voor het vervangen van een lampje zijn procedures opgeschreven in boekjes dikker dan het LPA 8.0. Natuurlijk vragen certificerende instanties om regels en procedures, maar dat hoeft geen reden te zijn om professionals werk gerelateerde zaken niet zelfstandig te laten organiseren.

Veel managers zien zelforganisatie als een bedreiging. Maar zelforganisatie invoeren betekent niet automatisch dat de manager overbodig wordt. Helaas is dit wel vaker de insteek die gekozen wordt. In de regel wordt “zelforganisatie” dan een “hype” die gedoemd is te mislukken.

Natuurlijk kan zelforganisatie niet van vandaag op morgen in ieder team worden ingevoerd. De teamgrootte, teamleden, cultuur, structuren en systemen bepalen de mogelijkheden. Maar het is niet onmogelijk de structuren en de systemen te veranderen. Maak de teams kleiner en de cultuur verandert mee.

Ik gun iedereen zelforganisatie in 2016!

Theo Heuts

Vorig artikelZomaar een doordeweekse ochtenddienst…
Volgend artikelAmbulancezorg Brabant-Zuidoost start pilot met babylance
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.