Home Algemeen Academie voor Ambulancezorg Wil jij naar het SESAM congres 2016?

Wil jij naar het SESAM congres 2016?

739
0

SESAM staat voor Society in Europe for Simulation Applied to Medicine en is de overkoepelende organisatie in Europa met betrekking tot simulatieonderwijs. Onder simulatieonderwijs valt al het onderwijs dat uitgevoerd wordt met behulp van fantomen, lotuspatiënten en e-learning, waarbij gebruik wordt gemaakt van scenario’s.

SESAM organiseert één keer per jaar een 3 dagen durend congres voor alle gezondheidszorggroepen, waaronder de ambulancezorghulpverleners.

Van 15 tot en met 17 juni 2016 wordt dit congres georganiseerd in Lissabon.
Voor meer informatie: www.sesamlisbon2016.com

Prehospitale bijdrage

Binnen simulatieonderwijs in de gezondheidszorg is er, naast onderwijs ten behoeve van artsen en verpleegkundigen, ook een grote belangstelling voor de prehospitale zorgverlening. SESAM wil graag ook in 2016 het 3-daagse congres, naast de traditionele professionals, aandacht geven aan de prehospitale professionals. Er is om deze reden een behoefte aan presentaties over verrichtte onderzoeken of toekomstige projecten, ronde tafel discussies, posterpresentaties en workshops over simulatieonderwijs in de prehospitale zorgverlening.

Initiatief Academie voor Ambulancezorg

Wij willen graag, net als voorgaande jaren, een stimulans geven met betrekking tot het op de kaart zetten van de Nederlandse prehospitale zorgverlening en het simulatieonderwijs daarin binnen Europa. De Academie stelt daarom wederom 3 maal 2 plaatsen ter beschikking voor het congres te Lissabon in 2016. Wij vragen ambulanceprofessionals die iets kunnen bieden voor het congres zich aan te melden.

Deelname

Wij vragen ambulanceprofessionals een abstract naar keuze in te dienen betreffende simulatieonderwijs. Dit mag in het Nederlands. Vaak wordt zo’n onderzoek of project verricht door meerdere personen. De 3 beste abstracts worden gehonoreerd met een deelname voor 2 deelnemers aan het congres inclusief de overnachtings- en reiskosten. Eind februari/begin maart 2016 hoor je of jullie geselecteerd zijn.
Na deze selectie wordt aan je gevraagd om je abstract te vertalen naar het Engels en deze dan in te dienen bij het Scientific Committee van SESAM. Daarna krijg je van deze organisatie te horen of je het idee, de workshop of de presentatie mag presenteren op het SESAM-congres in Lissabon.

Een abstract is een korte samenvatting van een artikel. Het moet potentiële lezers in korte tijd de mogelijkheid geven een goed beeld te krijgen van de inhoud van het artikel. In tegenstelling tot de volledige artikelen worden abstracts vaak gepubliceerd in databases die vrij toegankelijk zijn.

Wil je mee doen?

Als je wilt mee doen aan deze prijsvraag, neem dan contact op met je ROC. Hij/zij heeft een deelnameformulier die je per mail kunt indienen bij ons.

Vorig artikelHaemoptoë……
Volgend artikelAfstemming Programma Implementatie Vernieuwing C2000
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.