Home Algemeen Algemeen Wijziging artikel 61a RVV, gevolgen voor chauffeurs hulpdiensten.

Wijziging artikel 61a RVV, gevolgen voor chauffeurs hulpdiensten.

9055
6

Met alle informatie welke we nu ontvangen hebben kunnen we concluderen dat er wel degelijk een vrijstelling is voor het gebruik van de spreeksleutel tijdens het besturen van een voertuig.

Zie de commentaren onder het onderstaande artikel voor een korte toelichting, het volledige document is onder dit bericht te downloaden.


Bij deze wijzen wij u er graag op dat, per 1 juli 2019, artikel 61a van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV) wordt gewijzigd.

Dat betekent dat het niet meer is toegestaan om tijdens het rijden een spreeksleutel of mobiele telefoon vast te pakken. Het is wel toegestaan om bij voorbeeld een zendknop of voetpedaal van een C2000 apparaat welke vast in het voertuig is gemonteerd te gebruiken. Niet elke ambulancedienst bied deze mogelijkheid. Er is hier dus een aanpassing noodzakelijk omdat anders het communiceren met de meldkamer of andere eenheden onmogelijk is.

Artikel 61a komt te luiden:
Het is degene die een voertuig bestuurt verboden tijdens het rijden een mobiel elektronisch apparaat dat gebruikt kan worden voor communicatie of informatieverwerking vast te houden. Onder een mobiel elektronisch apparaat wordt in elk geval verstaan een mobiele telefoon, een tabletcomputer of een mediaspeler.
Deze wijziging is besproken in de klankbordgroep van het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen. In de toelichting van het besluit is geen uitzondering voor de hulpdiensten opgenomen. Deze wijziging heeft dus mogelijkerwijs gevolgen voor chauffeurs van de hulpdiensten (zoals OvD, HOvD, AGS, etc.) wanneer het gaat om portofoon of mobilofoon gebruik tijdens het rijden.

Het vasthouden van portofoons, spreeksleutels e.d. is niet toegestaan. Het kenmerken van ‘vasthouden’ is dat het valt als het losgelaten wordt. Het bedienen van ingebouwde
apparatuur is wel toegestaan. In zijn algemeenheid is er geen operationele reden voor voorrangsvoertuigen om hier niet aan te kunnen voldoen. Het is voor de chauffeurs net zo (zo niet nóg) gevaarlijk om mobiele elektronische apparaten vast te houden tijdens het rijden. Aan de andere kant is er voor voorrangsvoertuigen een algemene vrijstelling van het RVV. Deze vrijstelling is echter alleen voor zover dit nodig is voor de uitoefening van de taak. Dit geldt ook voor de vrijstellingen van art 61a. die afgegeven zijn voor prio2 meldingen van een aantal diensten. Er is echter vanuit de uitoefening van de taak geen noodzaak om gebruik te maken van deze vrijstellingen. Technisch is het goed mogelijk om deze apparatuur in te bouwen, zodat deze niet vastgehouden hoeft te worden.
Er is bij de wijziging van dit besluit geen pardonperiode wat betekent dat er geen
overgangsregeling getroffen wordt.

bron: IFV.nl en Rijksoverheid.nl

 

Vorig artikelColumn: Regieverpleegkundigen: hebben wij de regie?
Volgend artikelOntwikkeling en implementatie Bovenregionaal Gewondenspreidingsplan
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.

6 REACTIES

 1. Het volgende is te vinden op de site van de Veron afdeling Groningen (radioamateurs)

  uitbreiding artikel 61a
  06/04/2019/in a19, Amateurnieuws /door PA4DDW

  Er zijn wat meningsverschillen over wat nog wel of niet mag na de “uitbreiding van artikel 61a “
  Ik dacht er goed aan te doen om deze vraag neer te leggen bij onze wetgever ..
  Ik heb gebeld met “Informatie Rijksoverheid” en werd door verbonden met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat . Maar de vriendelijke dame die mij te woord stond , kon daar geen duidelijk antwoord op vinden .. NU was het nog wel toe gestaan .
  Dus werd voor mij een ticket aan gemaakt … wat betekende dat deze vraag werd neer gelegd bij het ministerie . En zouden daar op moeten reageren .
  Deze reactie kreeg ik Woensdag 4-4-2019 ….

  Hartelijk dank voor uw vraag van 11 maart aan Informatie Rijksoverheid. U vraagt zich af of het is toegestaan tijdens het rijden de microfoon van zendapparatuur vast te houden. Hieronder vindt u mijn reactie.

  Op basis van de huidige wet- en regelgeving is het degene die een motorvoertuig, bromfiets, snorfiets of gehandicaptenvoertuig bestuurt, verboden tijdens het rijden een mobiele telefoon vast te houden. Onder een mobiele telefoon wordt verstaan een apparaat dat bestemd is voor het gebruik van mobiele openbare telecommunicatiediensten (artikel 61a Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990). Onder dit huidige verbod valt het vasthouden van een microfoon tijdens het rijden niet. U dient echter wel rekening te houden met artikel 5 van de Wegenverkeerswet, op basis waarvan het verboden is zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd.

  Voor de volledigheid wil ik u er nog op wijzen dat het verbod in artikel 61a van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 in juli 2019 wordt uitgebreid naar een verbod van het vasthouden van alle mobiele elektronische apparaten tijdens het rijden, voor bestuurders van alle voertuigen. Onder mobiele elektronische apparaten worden ook mediaspelers met een video- of audiofunctie verstaan. Van vasthouden is geen sprake als een microfoon en/of oortje op of aan het lichaam gedragen wordt. Het blijft ook toegestaan een mobiel elektronisch apparaat te bedienen via een knopje aan een snoer. Met de nieuwe bepaling wordt het continu vasthouden van een microfoon of oortje wel verboden.

  De genoemde regelgeving kunt u nalezen via http://wetten.overheid.nl.

 2. Geachte heer,

  In uw reactie op ons antwoord van 5 april heeft u een vraag gesteld over de situatie dat een mobilofoon, geplaatst op het dashboard, wordt gebruikt in combinatie met een microfoon in de hand. U betoogt dat de microfoon niet onder het verbod van het vasthouden van een mobiel elektronisch apparaat valt. U voert hiervoor aan dat de microfoon geen mobiel elektronisch apparaat is, maar een passief onderdeel.

  Het verbod op het vasthouden van een mobiel elektronisch apparaat tijdens het rijden wordt per 1 juli 2019 opgenomen in artikel 61a van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990).
  ——————————————————————————–
  In de toelichting op deze wijziging van artikel 61a RVV 1990, wordt duidelijkheid verschaft over uw vraag. De spreeksleutel van een in het voertuig ingebouwde mobilofoon of 27MC-bakkie valt niet onder de term mobiel elektronisch apparaat.
  ——————————————————————————–

  Er zijn nog twee aspecten van belang. Uiteraard moet iemand die zo’n spreeksleutel gebruikt op het verkeer blijven letten. Er mogen geen gevaarlijke situaties voor andere weggebruikers ontstaan. Iemand die gevaar of hinder voor anderen veroorzaakt, is strafbaar op grond van de artikelen 5 en/of 6 van de Wegenverkeerswet 1994.
  En verder wordt het gewijzigde artikel 61a RVV 1990 over twee jaar geëvalueerd. Daarbij zal ook specifiek gekeken worden naar het gebruik van een spreeksleutel.

  Heeft u naar aanleiding van dit antwoord nog vragen en/of opmerkingen dan kunt u dit mailen naar publiek@minienw.nl.

  Met vriendelijke groet,

  HJBZ Burgerbrieven
  Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken
  Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 3. Bij deze een lijst met apparaten die wel of niet mogen, dus trek je conclusie.
  Jammer dat er weer een bericht de wereld in geholpen word waar iedereen weer iets van moet vinden terwijl dit niet eerst even gecheckt word op waarheid!!!

  De volgende apparaten vallen onder het nieuwe verbod:
  – Mobiele telefoons
  – Tablets/iPads
  – Muziekspelers, mediaspelers
  – Mobiele televisies
  – Computers, laptops, macbooks
  – E-readers
  – Navigatieapparatuur die niet in een houder zit
  – Digitale foto-, en videocamera’s
  – Digitale opnameapparaten
  – Portofoons
  – Scanners van pakketbezorgers
  Het maakt hierbij niet uit of dergelijke apparaten met een snoer zijn verbonden aan het voertuig (bijv. een oplader). Het apparaat blijft mobiel.

  De volgende apparaten vallen niet onder het nieuwe verbod:
  – Spreeksleutels (of gelijkende voorwerpen) die zijn bevestigd aan mobilofoons, of bijvoorbeeld een 27MC apparaat. Het enkel vasthouden van het mondstuk/de spreeksleutel valt niet onder dit artikel. Dit is in de toelichting van het artikel expliciet uitgezonderd.
  – Elektronische sigaretten, e-cigarettes
  – Gedragen smartwatches (in de toelichting opgenomen dat het dragen van dergelijke apparaten niet wordt gezien als vasthouden)
  – Andere apparaten die bestemd zijn om op of aan het lichaam te worden gedragen. Hartslag/bloeddrukmeters, pacemakers, maar bijv. ook brillen met een informatiefunctie (google-glasses)
  – Als apparatuur niet wordt vastgehouden maar met ‘een oortje’ wordt gedragen, dan is het enkel bedienen van een knop aan het snoer daarvan (volume knop bijvoorbeeld) niet genoeg om te spreken van vasthouden.

  Succes !!

 4. Er staat dus dat het vasthouden van de spreeksleutel van een vast ingebouwde microfoon niet gezien wordt als “vasthouden” zoals bedoeld in het gewijzigde artikel 61A RVV

 5. Buitengewoon slecht artikel. In de nota van toelichting bij dit besluit staat zwart op wit dat het vasthouden van een in het voertuig vast ingebouwde microfoon NIET gezien wordt als “vasthouden” zoals bedoeld in het gewijzigde artikel 61A RVV. De PDF file op jullie site is niet compleet en/of is bewerkt. Erger is nog dat je toch zou moeteweten dat ambulancediensten vrijstelling hebben van o.a. artikel 61a van het RVV? Waardoor het hele artikel feitelijk nergens op slaat.

 6. Iets met vrijstelling van het RVV wanneer dit voor de uitvoering van de taak noodzakelijk blijkt te zijn….!?!?

Reacties zijn gesloten.