Home Algemeen Algemeen Wat weet u van het rijden met optische en geluidssignalen?

Wat weet u van het rijden met optische en geluidssignalen?

1812
0

Het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen van het IFV doet een onderzoek naar de vakbekwaamheid van voorrangsvoertuigbestuurders. Aan de ene kant is het doel om inzicht te krijgen in de vakbekwaamheid van de chauffeurs op dit moment. Anderzijds is het de bedoeling om te kijken of een groot aantal ontwikkelingen (waaronder het oefenen op de openbare weg en nieuwe brancherichtlijnen) effect hebben op de vakbekwaamheid van chauffeurs in de loop van de tijd.

De kennisvragenlijst

De kennisvragenlijst is een digitale vragenlijst en gaat onder andere in op wet – en regelgeving, brancherichtlijnen en het gewenste rijgedrag. De vragenlijst wordt landelijk uitgezet onder alle chauffeurs van brandweer, politie en ambulance. Het is de bedoeling om uw kennis te meten. Daarom is het opzoeken van informatie voorafgaand of tijdens de vragenlijst niet gewenst.

Wat gebeurt er met de gegevens?

De verzamelde gegevens worden geanonimiseerd en in een beveiligde omgeving opgeslagen. Gekeken wordt naar de resultaten van de gehele groep, en per discipline (brandweer, politie, ambulance etc.) zodat we weten hoe we er in Nederland per discipline voorstaan. Er zullen geen analyses worden gedaan waarin regio’s of eenheden met elkaar vergeleken worden. Wel kunnen meewerkende regio’s op verzoek inzicht krijgen in de gemiddelde score van de groep van hun eigen personeel afgezet ten opzichte van het gemiddelde van alle deelnemende regio’s/eenheden van de discipline. In geen geval kunnen uw individuele resultaten bij uw werkgever of in het onderzoeksrapport terechtkomen. De gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan voor het onderzoek.

Praktische zaken:

  • De uitvoering van het onderzoek vindt plaats in opdracht van de stuurgroep, bestaande uit onder andere Brandweer Nederland, Ambulancezorg Nederland en de Nationale Politie.
  • Het invullen van de vragenlijst duurt circa 15 minuten. De vragenlijst dient in één keer te worden ingevuld.
  • De vragenlijst kan worden ingevuld tot eind november 2016.
  • Onder de deelnemers aan de vragenlijst worden enkele prijzen, waaronder een rit in een Ferrari, verloot. Indien u hiervoor in aanmerking wilt komen, vragen wij om uw e-mailadres. Dit adres wordt uitsluitend gebruikt voor het opnemen van contact na een gewonnen prijs. 

Wilt u ons helpen met het onderzoek én kans maken op een rit in een Ferrari? Vul dan deze vragenlijst in via deze link. Heeft u vragen? Mail ons op voorrangsvoertuigen@ifv.nl. Hartelijk dank voor uw medewerking!

Met vriendelijke groet,

Namens het team Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen, IFV