Home Algemeen Algemeen Wat te doen aan het ongelimiteerd vragen naar extra diensten.

Wat te doen aan het ongelimiteerd vragen naar extra diensten.

1843
0

Vorige week publiceerde V&VN de resultaten van de peilingen werkdruk. Alarmerende cijfers zijn het resultaat. Lees hier de berichten daarover en bekijk de rapportage. Je wordt er niet blij van.

Vorige maand waren er ook berichten dat het slecht gesteld is met de noodzakelijke personeelsbezetting bij ambulancediensten. Tekorten leiden tot extra diensten, het niet nemen van pauzes en overwerk. En dat op zijn beurt verhoogt de werkdruk van de individuele ambulancemedewerker.

De situatie werd zo ernstig ingeschat dat FNV medio april een brief schreef aan Minister Schipper en dat er door de SP kamervragen gesteld werden. Hoewel in de antwoorden (zie bericht op Rijksoverheid.nl) op die vragen niet werd ontkend “dat het moeilijker wordt om de roosters in te vullen vanwege krapte op de arbeidsmarkt” lees je dan toch dat het eigenlijk allemaal wel meevalt.

Daar waar er dan toch problemen rond werkdruk zijn zullen werkgever en werknemers deze zelf moeten oplossen en zich moeten houden aan de bestaande regels rond pauzes, werktijden en verlof. En voor het toezicht op naleving van de regels rond arbeidstijden en arbeidsomstandigheden wordt verwezen naar de Inspectie SZW (voorheen de Arbeidsinspectie).

Ik heb in eerdere artikelen al aangegeven dat je mag verwachten dat in het basis dienstrooster rekening is gehouden met voorkomend ziekteverzuim, verlof, vakantie, tijd voor overleggen, en dergelijke. Dus enige reserve moet er wel zijn. Maar de berekeningen voor het vaste personeelsbestand gaan uit van gemiddelden en zijn er in jouw team langdurig zieken of vakantiegangers dan biedt die reserve geen soelaas meer.

En daar zit je dan als medewerker met het idee dat je het zelf moet oplossen. Ook weet je dat de komende vakantieperiode het alleen maar erger zal worden en er nog meer gaten in de planning ontstaan. Ook jouw aandeel zal gevraagd worden om die gaten op te vullen. Dus is het de hoogste tijd om voor jezelf na te gaan of je daaraan ongelimiteerd mee wilt doen.

Het is natuurlijk niet erg als jouw collega, teamleider, de planner of andere leidinggevende je een keer een appje stuurt, je opbelt of mailt met de vraag om een dienst over te nemen. Maar als dat een paar keer per week gebeurt is het maar de vraag of je dat nog wel prettig vindt. Je kan het als extra druk gaan ervaren om toch maar weer op te draven. Ook maakt het nogal uit of je om een extra inspanning wordt gevraagd met als achtergrond dat er een acuut noodgeval gemeld is of dat het gaat om een gat in het rooster veroorzaakt door slecht management. Maar ook in het laatste geval kan het lastig zijn om je medewerking te weigeren. Je wilt je teamleider niet teleurstellen, je bent bang dat je leidinggevende boos wordt, je voelt de verplichting om te voldoen aan de vraag van een collega om een dienst te ruilen of je bent gewoon iemand die niet voldoende nadenkt over dat wat je zelf wilt.

Een paar tips om als medewerker om te gaan met de keuzestress verband houdende met extra diensten of overwerk:

  1. Stel duidelijke grenzen vast voor jezelf, bijvoorbeeld “niet meer dan 1 extra dienst in 2 weken” of “geen extra dienst in mijn vrije weekend” of “een doorgewerkte pauze haal ik direct na de klus in” of “nooit overwerk op mijn bridgeavond”. Het gaat erom dat je zelf de baas bent over je vrije tijd;
  2. Communiceer je vastgestelde grenzen met je team en leidinggevende. Het is niet nodig natuurlijk om alles toe te lichten met een verklaring, maar je grenzen moeten duidelijk zijn;
  3. Als je iets van bedenkingen voelt bij een vraag om een extra dienst dan neem je wat bedenktijd, overleg zonodig met het thuisfront en kom later met een antwoord. Soms zal blijken dat het probleem al is opgelost;
  4. Overwerk, doorwerken en extra diensten zijn in het algemeen geen verplichting. Je hebt gewoon recht op je vrije tijd;
  5. Je hoeft niet altijd bereikbaar te zijn. Stel op de tijden dat je niet bereikbaar wilt zijn een automatisch bericht op in je e-mail, zet je whatsapp meldingen uit en spreek een afwezigheidsbericht in op je telefoon;
  6. Komen vragen toch, ondanks de afspraken die gemaakt zijn, zeg dan simpelweg “nee”. Bedenk dat, als je (ondanks de afspraken) “ja” zegt tegen het extra werk je positie wat dit betreft verzwakt en bovendien je eigenlijk “nee” zegt tegen de dingen die je zelf gepland had te gaan doen.

Het blijft natuurlijk de verantwoordelijkheid van de werkgever, met als directe toezichthouder de ondernemingsraad, om te zorgen voor werk- en rusttijden die voldoen aan de regels van Arbeidstijdenwet en CAO. In mijn eerdere artikelen “Normale werktijden” en “Zullen we het over het vakantierooster hebben?” is daar al veel aandacht aan besteed. Kortheidshalve wil ik daar nog eens naar verwijzen.

Vorig artikelRAV Hollands Midden kiest nieuwe koers met Tempus ALS
Volgend artikelMeldkamer Ambulancezorg Tilburg behaalt ACE
Leo Bonefaas
Ik ben specialist op het gebied van de Arbeidstijdenwet, gepensioneerd senior inspecteur bij Arbeidsinspectie (tegenwoordig Inspectie SZW). Schrijft nog steeds artikelen op mijn blog: http://werktijden.blogspot.nl/ en voor enkele periodieken.