Home Algemeen GHOR Wat is project SIS; slachtofferregistratie is het informeren van verwanten

Wat is project SIS; slachtofferregistratie is het informeren van verwanten

1161
0

Bij een crisissituatie in Nederland wil je als eerste weten hoe het met jouw familie en dierbaren gaat. Zijn ze veilig? Zijn ze ongedeerd? Vragen waar je snel en zorgvuldig antwoord op wilt hebben. In Nederland werken gemeenten, de geneeskundige hulpverlening en de politie binnen het project SIS, samen en in opdracht van het Veiligheidsberaad, aan de verbetering van de systematiek van slachtofferinformatie.

Onder de noemer SIS hebben deze partijen afspraken gemaakt over de uitwisseling van slachtofferinformatie en de daarbij horende taakverdeling en communicatieprocessen tijdens en na een ramp op nationale bodem.

Uitgangspunten

De meeste burgers zijn zelfredzaam en kunnen zelf hun verwanten informeren. De overheid sluit aan op die eigen mogelijkheden. De systematiek gaat zoveel mogelijk uit van de zelfredzaamheid van slachtoffers en verwanten;

  • Het primaire doel van slachtofferregistratie is het informeren van verwanten;
  • Slachtofferregistratie is een multidisciplinair proces en een multidisciplinaire verantwoordelijkheid;
  • De systematiek sluit aan op de dagelijkse werkzaamheden en de routine van hulpverleners;
  • De systematiek is crisisonafhankelijk.

Doel

Het primaire doel van slachtofferregistratie is het informeren van verwanten. In het rapport van de inspectie VenJ van november 2012, over de Treinbotsing Amsterdam, kwam naar voren dat het produceren van een complete lijst van slachtoffers vaak niet haalbaar is. Aan de andere kant is er een behoefte bij bestuurders en vertegenwoordigers van de pers om de omvang van de ramp te duiden en om snel een volledige slachtofferlijst te presenteren. Deze behoefte is begrijpelijk, maar is niet nodig voor de primaire doelstelling: het snel informeren van verwanten. Het is belangrijk om bij de behoefte aan slachtofferinformatie steeds te bedenken wat het doel daarvan is

bron: snellerinformatieslachtoffer.nl

Vorig artikelDoe mee aan het onderzoek sociale media bij noodsituaties
Volgend artikelBoekentip: Verhalen uit de ambulance