Home Algemeen Algemeen Wat doet de gezondheidskundig adviseur gevaarlijke stoffen (GAGS)?

Wat doet de gezondheidskundig adviseur gevaarlijke stoffen (GAGS)?

3458
0

De gezondheidskundig adviseur gevaarlijke stoffen (GAGS) is een operationele rol van de GGD’en. De GAGS kan worden ingezet tijdens incidenten waarbij (vermoedelijk) gevaarlijke stoffen betrokken zijn. Voorbeelden van dit soort incidenten zijn lekkages met gevaarlijke stoffen, rook en roet bij branden, asbest en onwel wordingen met onbekende oorzaak. Hij/zij kan ook adviseren over terrorisme gerelateerde CBRN  stoffen.

De GAGS is 24/7 beschikbaar en bereikbaar via de meldkamer ambulancezorg.  Een GAGS adviseert tijdens een opgeschaald incident aan de leidinggevende GHOR-functionaris (OvD-G  of ACGZ ) op basis van metingen van de brandweer en/of RIVM en op basis van gezondheidsklachten van betrokkenen. Bij een klein incident zonder opschaling kan aan de ambulanceverpleegkundige worden geadviseerd over te verwachten gezondheidseffecten t.g.v. de gevaarlijke stof. De GAGS heeft kennis over te verwachten gezondheidseffecten na blootstelling aan een stof op korte en lange termijn. Hij/zij geeft informatie aan medisch personeel  over gezondheidsrisico’s voor de bevolking en te nemen maatregelen (bijvoorbeeld schuilen, evacueren, ontsmetten)  om gezondheidsschade zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Bij een groot chemisch incident komt het advies van de GAGS via de leidinggevende GHOR-functionaris bij de besluitvormers in het operationeel team of het beleidsteam terecht. In de acute fase adviseert de GAGS ook over de bescherming van hulpverleners en over publieksvoorlichting.

Wie beslist over de inzet van de GAGS?

In de meeste regio’s kan een ambulancemedewerker (ook zonder opschaling) direct contact met de GAGS opnemen. In sommige regio’s beslist een GHOR functionaris over inzet van de GAGS. Als je als ambulanceverpleegkundige een GAGS nodig hebt, kan je hem/haar laten alarmeren via de Meldkamer Ambulancezorg.
Als OvD-G kan je altíjd contact opnemen met de GAGS als er (een vermoeden van) betrokkenheid van gevaarlijke stoffen is. De GAGS komt meestal niet naar de plaats incident, maar adviseert telefonisch. Hij/zij kan contact opnemen met de Spoedeisende Hulp van een ziekenhuis om informatie te geven over het incident, de betrokken stof(fen) en te nemen maatregelen. Bij een groot incident kan de GAGS ter plaatse komen en op verzoek van een GHOR functionaris aansluiten bij het CoPI of  (R)OT. Per regio verschillen de opkomsttijden.

Er zijn op dit moment  ongeveer 20 GAGS’en in Nederland, verdeeld over vijf bovenregionale regio’s. Voor vragen kan je bij de contactpersoon in je eigen regio terecht.

Regio Noord: Groningen, Drenthe en Friesland                                 Frans Greven frans.greven@ggd.groningen.nl
Regio Noord-West: Noord-Holland, Flevoland en Utrecht              Nicole Nijhuis nnijhuis@ggd.amsterdam.nl
Regio Oost: Gelderland en Overijssel                                                  Rik van de Weerdt rik.van.de.weerdt@vggm.nl
Regio Zuid-Holland: Zuid-Holland                                                       Irene van der Woude Irene.vanderWoude@vr-rr.nl
Regio Zuid: Zeeland, Brabant en Limburg                                          Cindy Gielkens cindy.gielkens@ggdzl.nl

 

Vorig artikelJaarverslagen 2014 RAV
Volgend artikelKijlstra: Virtual Reality-primeur
Nicole Nijhuis
Ik werkt sinds 2004 als toxicoloog bij de afdeling Leefomgeving van de GGD Amsterdam. Het team Milieu- en Gezondheid van deze afdeling adviseert burgers, gemeentelijke diensten en provincie over de gezondheidseffecten van stoffen in lucht, bodem en water. Vanaf 2006 vervult Nicole tijdens crises de functie Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (GAGS), eerst in Noord-Holland en later ook in de provincies Utrecht en Flevoland.