Home Algemeen Algemeen ‘Warm doorverbinden naar huisarts niet nodig met ACE’

‘Warm doorverbinden naar huisarts niet nodig met ACE’

1093
1

Verpleegkundig centralisten in Brabant verbinden melders niet langer ‘warm’ door naar de huisarts. Zij blijven dus niet meer zelf aan de lijn voor een overdracht. “Wanneer je ProQA op hoog niveau gebruikt, kun je erop vertrouwen dat bij de uitkomst ‘huisartsverwijzing’ er écht geen ambulance nodig is”, aldus Medisch Manager Ambulancezorg Harm van de Pas.

En daar volgt uit dat je de melder veilig kunt doorverbinden zonder te wachten op het opnemen van de telefoon. Harm: “Op ons rust de plicht ons ervan te vergewissen dat de patiënt de juiste zorg krijgt. Wanneer we doorverbinden naar de huisarts, hebben we aan die plicht voldaan. De centralist vertelt wel aan de melder dat als de verbinding zou worden verbroken, of als de toestand van de patiënt verslechtert terwijl de melder wacht, er zonder meer opnieuw naar 112 mag worden gebeld.”

Sinds een jaar is de werkwijze opgenomen in het Kwaliteitshandboek van de meldkamers in Den Bosch en Tilburg. “De reden is dat we de centralist op die manier sneller weer beschikbaar hebben voor nieuwe 112-meldingen die wellicht spoedeisender zijn”, vertelt Harm. “Maar ook de huisartsen en huisartsenposten hebben er baat bij, omdat wij voorheen doorverbonden naar de spoed- of collegiale lijn om zelf niet in de wacht te hoeven staan. Dat verstoort voor de huisarts onnodig de processen. Nu komt de melder in de reguliere wachtrij.”

Voor de patiënt zou een en ander in principe niet nadelig moeten zijn, omdat de situatie immers niet zeer spoedeisend is. Harm: “Ik durf daarop te vertrouwen omdat onze meldkamers de ACE-status hebben. Onze triage is aantoonbaar goed en de uitkomst dus betrouwbaar. Zonder ACE hadden we deze stap nog niet gezet.” Elke meldkamer kan deze afweging zelf maken.

In Rotterdam bevestigt Harms collega Frits Weijschede dat het doorverbinden daar nog wel ‘warm’ gebeurt. Frits: “De meldkamer Rotterdam is het resultaat van het samengaan van de meldkamers van Zuid-Holland Zuid en Rotterdam-Rijnmond. Daarbij is de ACE van Zuid-Holland Zuid op de nieuwe, gezamenlijke meldkamer overgegaan. Hierbij krijgen de centralisten die dat nodig hebben extra aandacht en coaching om op het voor ACE vereiste niveau te komen. We zijn daar nog mee bezig en daarom is het nog niet verantwoord om zonder overdracht door te verbinden.”

De melder die in Brabant zonder overdracht is doorverbonden, vertelt meestal direct aan de huisarts-triagist(e) dat hij of zij via 112 is binnengekomen. Harm: “De huisartspraktijk weet dan dus dat er geen ambulance geïndiceerd is, maar weet verder nog niets. De triage begint van voren af aan, ditmaal in het systeem van de huisarts. Het zou mooi zijn als onze uitkomst op hoofdlijnen te zien zou zijn voor de huisarts. Dan zouden we echt invulling geven aan het begrip ‘secundaire triage’ waarbij je als ketenpartners onderling de zorg voor de patiënt verdeelt.”

Er is in Brabant nog niet naar gevraagd door middel van bijvoorbeeld een tevredenheidsonderzoek, maar de melder lijkt niet echt te malen om de wijze van doorverbinden. “Ze zijn blij dat er een antwoord is en er iets gebeurt”, zegt Harm. “Overigens kan de huisarts uiteraard beslissen dat er alsnog een ambulance moet komen, bijvoorbeeld omdat de situatie inmiddels is verslechterd of omdat de huisarts de voorgeschiedenis van de patiënt laat meewegen in zijn of haar oordeel.” Op rustige tijden, of als de melder erg gespannen is of erom vraagt, kan de centralist de werkwijze altijd overrulen en besluiten om alsnog warm door te verbinden, aldus Harm.

bron: proqa.ampds.nl

Vorig artikelAmbulancediensten Noord-Nederland als eerste in de nieuwe ambulancekleding
Volgend artikelRadiologische beelden in acute situatie supersnel van en naar Albert Schweitzer ziekenhuis
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.

1 REACTIE

  1. Als ze dan niet overrulen o.b.v. “pijn” of “onrust op de achtergrond” en ”ga toch maar kijken want ik vertrouw het toch niet helemaal” dan is het idd een verlichting voor de meldkamer en de rijdienst. Als het systeem zo veilig is dan zijn overrules ook niet nodig……

Comments are closed.