Home Algemeen Algemeen Voortgangsrapportage leidraad GGB en systeemtest GGB d.d. 22 juni 2015

Voortgangsrapportage leidraad GGB en systeemtest GGB d.d. 22 juni 2015

962
0

Op 1 juni heeft een belangrijke expertbijeenkomst plaatsgevonden over de functionaliteit van de Gewondenkaart, registratie en het proces T3 en secundaire triage. In deze bijeenkomst is ook de rol en functie van het MMT en de samenwerking met RAV besproken. De uitkomsten van deze expertbijeenkomst hebben, naast de bijeenkomst van 12 mei jl. en de afspraken in de modelconvenanten met RAV en Rode Kruis, input gegeven om een nieuwe conceptversie van de leidraad te schrijven. In deze versie is m.n. het 1e onderdeel van de leidraad uitgeschreven, de zogenaamde systeembeschrijving, bestaande uit de beschrijving van de processen die binnen GGB plaatsvinden. In de beschrijving is aangegeven wat er door wie binnen welke fase (alarmering en opschaling, repressie, afschaling en nazorg) in het kader van GGB moet gebeuren en waar de koppelvlakken in die processen zitten.

Deze versie is ondertussen gecommentarieerd door AZN en RK en vanuit de GHOR wordt gewerkt aan een reactie. Deze reacties zullen verwerkt worden en de beschrijving van de koppelvlakken mono wordt in samenwerking met AZN, RK en GHOR verder uitgewerkt. Ook zullen de veldnormen (het presterend vermogen), zoals die door RAV, RK en GHOR zijn benoemd in hun eigen documentatie en processen, opgenomen worden.  De koppelvlakken die er multi zijn, zullen alleen benoemd worden, uitwerking hiervan vindt na 2015 plaats. Er zal nu ook gewerkt worden aan het 2e onderdeel van de leidraad, dat bestaat uit het beschrijven van de borging van het landelijk model. Ook zal een eerste aanvang gemaakt worden met de beschrijving van de kwaliteitstoetsing, het 3e onderdeel van de leidraad. De ontwikkelingen bij de voorbereidingen voor de toets van het GGB model vormen hiervoor input.

De rol van de OvD-G, als een spilfunctie binnen GGB, vraagt nog aandacht; op korte termijn zal er gestart worden met een traject voor de actualisering van het landelijk Protocol OvD-G. Vanuit AGOZ/IFV is reeds een geactualiseerd kwalificatiedossier OvD-G geschreven en is de opleiding voor OvD-G ook aangepast op basis van het vernieuwde kwalificatiedossier. De belangrijkste wijzigingen in het kwalificatiedossier en de opleiding betreffen de veranderingen in het kader van RAV opgeschaald, de veranderde verantwoordelijkheidsverdeling en de implementatie van GGB. Deze onderwerpen zijn dan ook expliciet opgenomen.

Toets op het GGB model
Op 17 juni jl. heeft de kick off bijeenkomst plaatsgevonden met de 3 regio’s die deel gaan nemen aan de toets op het GGB model. In deze bijeenkomst zijn eerste afspraken gemaakt over de onderdelen van het GGB model die de regio’s willen gaan toetsen. Tevens is gesproken over de leer-/oefendoelen die getoetst gaan worden. De regio’s gaan nu aan de slag met het uitwerken van een eigen draaiboek ter voorbereiding op de uitvoering van de toets. Deze draaiboeken worden gedeeld, zodat er zo optimaal mogelijk van elkaars deskundigheid gebruik gemaakt kan worden. Alle regio’s ondersteunen het belang dat er onderlinge vergelijkingen gemaakt kunnen worden en verschillende ervaringen gedeeld worden. De toets zal in alle 3 de regio’s in oktober 2015 plaatsvinden, zoals ook van te voren in de planning stond. De regio Noord Nederland heeft al een datum hiervoor vastgelegd, namelijk 12 oktober 2015.
In september zal een vervolgbijeenkomst met de 3 deelnemende regio’s plaatsvinden.

bron: GGD /GHOR

 

Vorig artikelGrootschalige Geneeskundige Bijstand, hoe werkt het in de praktijk
Volgend artikelEven voorstellen Reggie Diets, gastredacteur ambulanceblog
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.