Home Algemeen Algemeen Voorrangsvoertuigen en autonome- zelfsturende voertuigen

Voorrangsvoertuigen en autonome- zelfsturende voertuigen

1594
0

Vanuit ambulanceblog is mij gevraagd om te onderzoeken hoe autonome voertuigen zullen gaan reageren op naderende hulpverleningsvoertuigen die met optische en geluidssignalen rijden.

De techniek in de huidige voertuigen staat verre van stil. Sterker nog, zij volgen elkaar in een ongekend hoog tempo op. Voertuigen worden ook steeds “slimmer” en doen ook steeds meer zelfstandig. Waar het ooit begon met brandende knipperlichten bij het openen van het voertuig om te laten zien waar deze stond op een drukke parkeerplaats, volgt deze nu zelfstandig de witte lijnen op de weg middels het Lane Departure Warning System tot het op veilige afstand volgen van de voorganger en indien nodig in te grijpen middels een noodstop. Men spreekt hier dan van de rijtaakondersteunende systemen.

De volgende stap word dan heel logisch de zelfstandigsturende voertuigen, oftewel de “Autonome Voertuigen”.
En die zijn er al! Denk bijvoorbeeld aan de Google auto in Amerika. Maar ook veel dichterbij zien we deze auto´s al. Nederland heeft hier zelfs een voortrekkersrol in genomen. Dit jaar nog begint een proef in de provincie Gelderland waar, op een traject van zes kilometer, twee voertuigen onbemand zullen gaan rijden. Wel worden deze “gemonitord” via een controlekamer in Ede. Dit zijn langzaam rijdende voertuigen(<25 km p/u). Daarnaast wordt er een proef gehouden in Rotterdam met vrachtwagens. Deze zullen op afgesloten haventerreinen gaan rijden.
Overigens gaat de fabrikant Volvo in 2017 een proef doen met zeventig voertuigen op de ringweg van het Zweedse Göteborg. Dit Zweedse bedrijf is op dit moment marktleider op het gebied van de ontwikkeling van autonome voertuigen.

Lusdetectie en sensoren
De autonome voertuigen maken op dit moment alleen nog gebruik van sensoren in de wegen, zoals lusdetectie, en sensoren in het voertuig die obstakels kunnen observeren, zoals andere voertuigen, Lane Departure en volgsystemen.
De volgende stap is dat deze voertuigen “Coöperatief” gaan worden. Te denken valt dan aan een internetverbinding met andere voertuigen, zodat deze op elkaar kunnen anticiperen.(voertuig A rijdt rechtdoor, Voertuig B rijdt tegenovergesteld en wil linksaf. Checken via de verbinding elkaars route en besluiten dan dat voertuig A voorrang heeft en voertuig B dient te stoppen).

Een autonome- of zelfsturend voertuig en een voorrangsvoertuig
Nu is het huidige verkeersbeeld een dynamisch iets en kan per microseconde veranderen. Dus hoe zit het dan met onverwachte situaties, zoals het naderen van een hulpverleningsvoertuig die met optische en geluidssignalen rijdt?
De komende jaren zullen er nog geen volledig autonome voertuigen rijden. Mijn inziens is de mens nog altijd eindverantwoordelijk, hetzij in het voertuig zelf hetzij via een controlekamer.
Als we kijken naar de huidige technieken zullen de voertuigen gestopt worden zodra er een “obstakel” wordt gescand. Of als het een afgesloten traject betreft zullen alle voertuigen stil worden gezet zodra het traject een ander voertuig detecteert.

Als we kijken naar de toekomst en het coöperatieve systeem er bij pakken dan dient ook een hulpverleningsvoertuig zendapparatuur aan boord te hebben die contact kan maken met de autonome voertuigen. Zo’n voorrangsvoertuig kan dan een signaal uitzenden dat die uit een bepaalde richting komt en er “middendoor” wil. Of op een snelweg “ik ga via de vluchtstrook”. Het is dan een kwestie van programmeren van de autonome voertuigen wat zij dan moeten doen (bijvoorbeeld volledig rechts rijden en afremmen tot een lagere snelheid).

Mogelijk kan er ook voor een systeem worden gekozen wat het MDT interactief maakt. Dus de route die het MDT aangeeft wordt uitgezonden naar de autonome voertuigen in de buurt op die route die daar volgens een protocol op reageren.
Overigens is de verwachting van de ANWB dat deze techniek nog wel 30 jaar op zich kan laten wachten voordat dit op de Nederlandse wegen is te zien, mede gezien de beveiliging en kans op hackers. Maar dat het mogelijk is zien wij nu al met bijvoorbeeld het Priodeck / KAR-systeem waarbij verkeerslichtinstallaties worden “beïnvloed”.

Dat er ook op dit gebied eenduidigheid dient te komen spreekt voor zich. Bij de systemen waarbij verkeerslichtinstallaties worden beïnvloedt werkt dit ook slechts heel lokaal en niet eens meer regionaal, dus laat staan landelijk. En als er straks net zoveel systemen komen die communiceren met de hulpdiensten als dat er automerken zijn…..

TNO erkend de probleemstelling
Het blijkt dat de TNO hier dus ook mee bezig is. Sterker nog, mei 2016 is er een challenge georganiseerd (in de trend van de Solarchallenge), waarbij er ook een demo wordt gegeven over hoe een autonoom voertuig zou moeten reageren op een naderend voorrangsvoertuig. Zo blijkt uit een scenario wat bij ons bekend is. Het demoscenario is een scenario rondom interactie van voertuigen met zelfrijdende voertuigen.

Autonoom scenario1

Ontwikkeling volgen
Ambulanceblog zal deze ontwikkeling volgen en waar nodig is er contact met onder andere TU-Delft om te kunnen berichten over de scenario testen die in de loop van 2016 worden gehouden.

bron: ANWB, 2GetThere, RDW en TU-Delft
foto: Volvo

IFV is ook om commentaar/Informatie gevraagd, maar heeft zich beperkt tot de tekst dat deze voertuigen nu geen rekening houden met de hulpverleningsvoertuigen.
Rijkswaterstaat/Ministerie van Infrastructuur heeft nog niet gereageerd.

Vorig artikelHebben jullie eigenlijk wel pauze tijdens een dienst?
Volgend artikelSnel schakelen, suïcide en helium
Richard van der Wissel
Ambulance chauffeur, sinds 2006 met een Brandweerachtergrond overgestapt naar Witte Kruis AmbulanceZorg. Ik ben werkzaam in de regio Noord Holland Noord, post Alkmaar, met een buitengewone interesse voor technisch autorijden. Daarnaast in de functie van Hoofd Gewonden Nest bij Grootschalige Incidenten bij de Veiligheidsregio. In mijn vrije tijd mag ik graag duiken in de Nederlandse Wateren.