Home Algemeen Algemeen Voorlopige gunning meldkamertafel

Voorlopige gunning meldkamertafel

659
0

De week na de Proof of Concept-fase van de niet-openbare Europese aanbesteding zijn alle beoordelingen verwerkt. Uit deze beoordelingen zijn twee tafels gekomen die een 7 of meer hebben gescoord en door zijn gegaan naar de laatste fase van de aanbesteding. Op basis van de prijs is daaruit één tafel gekomen die deze week voorlopig is gegund.

De Proof of Concept is goed verlopen. In deze fase hebben alle drie de bedrijven een proefopstelling van hun meldkamertafel neergezet. Vertegenwoordigers van alle meldkamers en disciplines binnen de meldkamers, zoals centralisten van politie, brandweer en ambulance, medezeggenschap en beheer hebben mee gewerkt aan de gebruikersbeoordelingen, in totaal 80 mensen. Daarnaast hebben Vhp als experts de tafels langs het functioneel plan van eisen (FPvE) gelegd en het inkoopteam met experts hebben de tafels beoordeeld. Hierbij een korte impressie van de Proof of Concept.

Voorlopige gunning
De gunning van een opdracht na een aanbestedingsprocedure verloopt in twee stappen, een voorlopige en een definitieve gunning. De andere inschrijvers kunnen binnen een stand still-termijn bezwaar maken. Deze termijn is 20 dagen. Na het verstrijken van deze termijn kan de opdracht pas definitief worden gegund. De verwachting is dat dit na half februari is.

bron: k-lmo.nl