Home Algemeen Algemeen VIPS onderzoek: “Kunnen we intuberen makkelijker maken”

VIPS onderzoek: “Kunnen we intuberen makkelijker maken”

1984
0

In november 2015 is AZRR gestart met het VIPS onderzoek. VIPS staat voor Video assisted Intubations in the Pre-hospital Setting (by Ambulancenurses in the greater Rotterdam Region).

Kunnen we intuberen makkelijker maken? een onderzoek naar toepassing van videolaryngoscopie (VIPS) bij de Ambulancezorg Rotterdam Rijnmond (AZRR).

Doelstelling van dit onderzoek is o.a. om te onderzoeken of videolaryngoscopie tot meer geslaagde intubaties lijdt dan de klassieke laryngoscopie.

Nationaal en internationaal is er momenteel nogal wat discussie gaande rondom het prehospitaal intuberen door ambulancepersoneel. Er wordt vaak op gewezen dat intubatie een moeilijke handeling is die kennis en ervaring vereist, waar ambulancepersoneel meestal niet aan kan voldoen. Een Supra glottisch Airway Device zou mogelijk een goed en wellicht zelfs superieur alternatief zijn. Deze discussie is nog niet afgesloten en er lijkt een zekere mate van evenwicht te zijn in de voor- en nadelen van beide alternatieven. Maar wat nu wanneer we intuberen eenvoudiger zouden kunnen maken?

Voor deze studie wordt gebruik gemaakt van een McGrath videolaryngoscoop. De redenen om te kiezen voor deze videolaryngoscoop zijn: De McGrath maakt gebruik van standaard gevormde bladen volgens Macintosh, hierdoor kan er met de McGrath zowel direct (zoals bij “normale” laryngoscopie) als indirect (via het videoschermpje) geïntubeerd worden, met de intubatietechniek die al beheert wordt. Daarnaast is de McGrath een relatief goedkope videolaryngoscoop.
Ambulance Zorg Rotterdam Rijnmond werkt in deze studie samen met de traumaresearch unit van het Erasmus MC welke ondersteuning gegeven heeft bij de samenstelling van het Research Protocol en de METC aanvraag begeleidt heeft. De tweede samenwerkingspartner is de fabrikant van de McGrath laryngoscopen, de firma Aircraft Medical, die de videolaryngoscopen voor het onderzoek ter beschikking gesteld heeft.

20 van de 57 ambulances in de regio zijn uitgerust met de McGrath videolaryngoscoop, zij vormen de interventiegroep. De overige 37 ambulances met een normale laryngoscoop vormen de controlegroep. Alle verpleegkundigen en chauffeurs zijn getraind in het gebruik van de McGrath en worden ad random ingedeeld op een ambulance met of zonder McGrath.

De dataverzameling vindt plaats door middel van een formulier wat door de verpleegkundigen na iedere intubatiepoging wordt ingevuld. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van data die de Corpuls monitor na iedere inzet verzend naar een server, waarbij met name het capnogram van belang is voor het onderzoek. Door middel van de analyse van dit capnogram kan de tijd die nodig is voor een succesvolle intubatie vrij nauwkeurig vastgesteld worden. Wij moeten minimaal 500 patiënten includeren om de studie te kunnen voltooien.

De VIPS onderzoeksgroep bestaat, naast de ondersteuning en supervisie vanuit het Erasmus MC, uit Verpleegkundig Specialisten, ambulance / MMT verpleegkundige, een researchverpleegkundige in opleiding en een studente van de opleiding tot Bachelor Medisch Hulpverlener.

Uiteraard worden de resultaten van dit onderzoek ook bekend gemaakt via ambulanceblog.

IMG_6583 IMG_8224

Vorig artikelUnieke verzameling Ambulancemodellen
Volgend artikelFolder: Omgaan met agressie en geweld
Albert Visser
Ambulance en helikopter verpleegkundige