Home Algemeen Algemeen Vervoer van psychiatrische patienten: RM

Vervoer van psychiatrische patienten: RM

3814
0

Nadat de rechter heeft besloten dat iemand een rechterlijke machtiging (rm) krijgt, moet die cliënt binnen twee weken opgenomen zijn in een instelling met een Bopz-aanmerking.

Als de cliënt na twee weken nog niet is opgenomen, is de rm niet meer geldig, een verlenging van een rm heet een ‘rechterlijke machtiging tot voortgezet verblijf’.

Vervoer naar de instelling
De patiënt wordt met een ambulance naar de instelling vervoerd, soms in samenwerking met de politie.
De politieagenten mogen de cliënt overal ophalen. Ze mogen zijn woning binnenkomen, ook als de cliënt dat niet wil. Als hij niet open doet mogen ze de deur forceren.Als de cliënt weigert om mee te gaan, mogen de hulpverleners en de politieagenten hem vastpakken en dwingen om mee te gaan. De politie mag handboeien om doen als dat nodig is voor de veiligheid van de cliënt of die van anderen. De hulpverleners kunnen rustgevende medicatie geven, maar dat mag alleen als het echt niet anders kan.Politieagenten en de hulpverleners mogen de cliënt fouilleren (alleen ‘aan het lichaam’) en gevaarlijke voorwerpen afnemen. Bijvoorbeeld een mes of schaar. De politie laat die voorwerpen in huis liggen of geeft ze af bij de instelling. De cliënt krijgt ze dan later weer terug. De politie neemt eventuele wapens en drugs in beslag.Gesloten afdeling
In de instelling komt de cliënt waarschijnlijk op een afdeling waarvan de buitendeuren op slot zijn. Dit is een gesloten afdeling. Een hulpverlener vertelt welke arts over de behandeling gaat. De cliënt krijgt ook een overzicht van de huisregels en een papier waarop staat wat zijn rechten zijn. De cliënt is nu gedwongen opgenomen en mag het terrein alleen verlaten als de behandelaar dat goed vindt.

Onrust en medicatie
Bij een noodgeval (interpretatie van het BOPZ) is er voor ons alleen het protocol “onrust” binnen LPA, waarin we medicatie mogen geven, maar slechts in beperkte doseringen.

Er dient om die reden vooraf ook aan de verantwoordelijke psychiater te worden gevraagd of er problemen tijdens het vervoer kunnen ontstaan er of er de medicatie daarop toereikend is.

Vorig artikelNieuwe Hornis Silverline UMCG ambulancezorg
Volgend artikelLPA8, nieuwe protocol voor de Nederlandse Ambulancezorg (deel3)
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.