Home Algemeen Vervoer van psychiatrische patienten: IBS

Vervoer van psychiatrische patienten: IBS

2879
0

De komende weken schenken we op ambulanceblog aandacht aan het vervoer van psychiatrische patiënten, in dit artikel hebben we het over IBS, wat moeten we weten, welke voorwaarden moeten we creëren om er een veilig en verantwoord vervoer van te maken.

Een inbewaringstelling (ibs) is een spoedmaatregel om iemand gedwongen op te nemen in een instelling. Dit kan alleen als er echt geen andere oplossing is.

Aanleiding
De aanleiding voor een ibs is een acuut gevaarlijke situatie als gevolg van een ‘stoornis van de geestesvermogens’ (bijvoorbeeld door een psychische ziekte, een verstandelijke beperking of dementie). De cliënt zelf wil geen opname.

Noodsituatie
Een ibs is alleen mogelijk in een noodsituatie: als deskundigen vaststellen dat iemand een gevaar is voor zichzelf of voor anderen. Dat komt door een stoornis in de geestesvermogens. De cliënt denkt bijvoorbeeld aan zelfmoord, verwaarloost zichzelf ernstig of is agressief doordat hij stemmen hoort.

Spoedmaatregel
Een ibs is een spoedmaatregel. Het gevaar is zo onmiddellijk dreigend dat de procedure voor een voorlopige rechterlijke machtiging te lang zou duren.

Na overleg met de psychiater stelt de burgemeester van de gemeente waar de patient verblijft een IBS op, de psychiater heeft de patiënt onderzocht en die een geneeskundige verklaring heeft opgesteld. Dit mag geen behandelend psychiater zijn. De burgemeester tekent de beschikking voor de inbewaringstelling als blijkt dat de IBS nodig is en brengt de volgende personen op de hoogte:

  • de officier van justitie;
  • de dienstdoende advocaat;
  • de inspecteur voor de gezondheidszorg.

Een IBS moet direct uitgevoerd worden. Zowel de geneeskundige verklaring als de verklaring van de burgemeester mogen niet ouder zijn dan één dag.

IBS aanwezig bij de patiënt
In de regel dient er een papieren IBS bij de patiënt aanwezig te zijn, men moet de patiënt kunnen overtuigen van de noodzaak tot meegaan en het tonen van de IBS.  Menig patiënt laat zich door de belofte dat het allemaal wel klopt en dat ie de IBS later kan inzien niet zomaar overtuigen, dit is het geval als de IBS naar de MKA wordt gefaxt en er geen papieren IBS ter beschikking is van het ambulancepersoneel.
Door het niet voorhanden hebben van een papieren IBS is het moeilijk vast stellen of de patient die we vervoeren ook de juiste is die bij de afgegeven IBS hoort. Daarnaast dient de datum van afgifte gecontroleerd te worden om juridische problemen achteraf te voorkomen.

Onrust en medicatie
Bij een noodgeval (interpretatie van het BOPZ) is er voor ons alleen het protocol “onrust” binnen LPA, waarin we medicatie mogen geven, maar slechts in beperkte doseringen.
Er dient om die reden vooraf ook aan de verantwoordelijke psychiater te worden gevraagd of er problemen tijdens het vervoer kunnen ontstaan er of er de medicatie daarop toereikend is.

Klik hier voor de procedure inbewaringstelling (ibs) en machtiging voortzetting ibs

Vorig artikelTV Tip: De reddingshelikopter van Zuid Tirol
Volgend artikelGelderland Midden uitgerust “Autopulse”
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.