Home Algemeen Algemeen Vervanging gewondenkaart komt dichterbij

Vervanging gewondenkaart komt dichterbij

1662
0

Het hing al een tijdje in de lucht, de gewondenkaart in de huidige opzet lijkt bijna ten einde. De stuurgroep GGB heeft namelijk ingestemd met het voorstel van de werkgroep gewondenkaart om het “alternatief” voor te stellen als vervanger van de huidige gewondenkaart.

Een van de voordelen is dat de nieuwe werkwijze aan sluit op de reguliere werkwijze voor registratie binnen de ambulancezorg. Daarbij worden de twee essentiële onderdelen voorzien namelijk een snelle vastlegging van de triage-uitkomst en de ingezette medische behandeling, alvorens een slachtoffer per ambulance vervoerd gaat worden.

Naast de nieuwe “gewondenkaart” wordt een verwijsformulier voorgesteld, dat meegegeven kan worden bij het verlaten van de noodhulp locatie.

Het voorstel wordt in deze periode besproken in de ledenvergadering van AZN.

Als de uitkomst positief is zal een implementatieplan uitgezet worden om dit jaar over te kunnen gaan naar daadwerkelijke invoering. Onderdeel daarvan is een brede communicatie van de voorgestelde werkwijze.

bron: GGDGHOR

Vorig artikelMestgassen: een onderschat gevaar
Volgend artikelToekomstbestendige beroepen binnen de ambulancezorg & het verpleegkundig beroep in perspectief.
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.