Home Algemeen Algemeen Verslag Internationale reis naar Manchester in Groot Brittannië

Verslag Internationale reis naar Manchester in Groot Brittannië

1798
0

In het kader van de opleiding tot master advanced nurse practitioner (MANP) acute zorg is er, door Detra reizen, een studiereis georganiseerd naar Manchester in Groot Brittannië (GB). Opdracht tot de studiereis is verleend door de Hanzehogeschool te Groningen. Doel van deze studiereis is dat de student over de grenzen kan kijken hoe de zorg elders verleend wordt en hoe de MANP gepositioneerd is in dezelfde sector van zorg.

Zaterdag 1 juli 2017 ben ik vertrokken vanaf Schiphol naar Manchester, samen met 48 medestudenten. De zaterdag en zondag waren ingevuld om de stad en de cultuur van Manchester te leren kennen. Hiervoor werd een interactief spel ingezet, waarbij de groep studenten in subgroepen werd ingedeeld. Elke subgroep kreeg een iPad met de kaart van Manchester city, waarbij tijdens de ontdekkingstocht door de stad verschillende opdrachten vervuld moesten worden.

Maandag 3 juli stond in het teken van het zorgsysteem in de UK. Verschillende presentaties zijn gegeven bij het Central Manchester University Hospital. Aandacht was er voor het Engelse zorgsysteem, de rol van de verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten en de opleiding tot verpleegkundige en verpleegkundig specialist door de Royal College of Nursing.

Zorg wordt in de UK volledig gefundeerd door een National Health Service trust genaamd de NHS. Tot voor kort werden de opleidingen vanuit dit fonds bekostigd. De regering heeft echter laten weten deze vergoeding te schrappen. Dit betekent dat toekomstige verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten hun opleiding zelf moeten betalen. Kosten die ze moeten maken liggen rond de £9000 per studiejaar exclusief kost en inwoning. Er heerst een grote vergrijzing binnen de groep zorgprofessionals. De verwachting is dan ook, dat er een groot tekort aan verpleegkundigen gaat ontstaan door het verdwijnen van deze subsidie in de nabije toekomst. De hoop op verandering is gevestigd door het vormen van een nieuwe regering, wat nog niet zo makkelijk gaat in Groot Brittannië. De NHS staat voor een zeer grote uitdaging om de zorg toekomst bestendig te maken.

Afsluiting van de dag was een rondgang door het Manchester University Hospital. Opvallend is een kijkje terug in de tijd, in vergelijking tot Nederland. Conservatief Groot Brittannie is terug te zien in de uniformen en verschillende rangen in zorg die deze uniformen positioneren. Een rok met daaronder zwarte panty’s door de zusters en een van de vele verschillende uniformjasjes erboven. Het digitaal tijdperk is hier nog niet ingevoerd. Overal zie je karren staan met handgeschreven of getypte dossiers en verslagen. Laboratorium uitslagen zijn wel digitaal maar worden handmatig in het dossier geschreven.

Dinsdag 4 juli en woensdag 5 juli stonden in het teken van de jobshadowing. Er was door Detra reizen een stageplek geregeld bij de North West Ambulance Service in Manchester. Ambulancezorg wordt verzorgd door een verscheidenheid aan personeel wat niet te vergelijken is met onze eigen mensen werkzaam in de ambulancezorg. Een ambulance in Manchester wordt bemant door een Emergency Medical Technician (EMT) en/ of een paramedic. Deze EMT’ers zijn weer onderverdeeld in een EMT I en EMT II. Een EMT volgt een cursus van 12 weken, waarin de basis gelegd wordt van de anatomie en fysiologie. EMT’s zijn bevoegd om ascal, paracetamol, zuurstof en Entonox® toe te dienen. Zij mogen niet intuberen of een infuus aanleggen. Daarnaast krijgen zij een 3 weeks rijopleiding. Na twee jaar kunnen ze EMT II worden om daarna eventueel te worden opgeleid tot paramedic. Een paramedic heeft een aanvullende cursus van 10-12 weken met stages bij een spoedeisende hulp, operatiekamer en coronary care unit. Paramedics mogen infusen aanleggen, een breder scala aan medicatie toedienen en gebruik maken van supraglottische devices zoals een i-gel. Een advanced paramedic (senior) mag intuberen.

De diensten worden ingevuld doormiddel van vaste teams. Deze teams kunnen bestaan uit EMT’s, EMT met paramedic of senior paramadic. Daarnaast zijn er paramedics met  een aanvullende training om als first responder te mogen werken. Verpleegkundigen of verpleegkundig specialisten zijn niet in dienst binnen de ambulancesector in Manchester.
Manchester is een van de grootste steden van Groot Brittannie en de ambulances rijden af en aan. Ambulance urgenties zijn vergelijkbaar met de Nederlandse sector alleen kent meer verschillen. Ze hebben red 1 en red 2 (onze A1 ritten). Red 1 moeten ze binnen 9 minuten ter plaatse zijn en red 2 15 minuten. Hierna komen green 1 t/m green 4 die vergelijkbaar zijn met onze A2 en bestelde ritten. Alle inzetten naar de inzetlocatie worden met optische en geluidsignalen verreden. Het gevaar hierin is dat de ambulances niet erg serieus genomen worden en medeweggebruikers hier matig op anticiperen.
Ik heb mogen ervaren hoe de werkzaamheden zijn binnen twee verschillende teams. De maandag was ik on call met twee EMT’ers. Een interessante dag met veel verreden inzetten. Zodra er vrij gemeld wordt bij de meldkamer komt de volgende rit alweer binnen. De diensten zijn 12 uurs diensten en tijdens een dienst worden er gemiddeld rond de 15-20 inzetten verreden. Een greep uit de inzetten die ik de maandag verreden heb waren patiënten met anafylactische reacties, kind met ademhalingsproblemen, ongevallen en een reanimatie. Het was een frustrerende dag ten opzichte van de zorg die verleend wordt aan de patiënten, in vergelijking met onze situatie in Nederland. EMT’ers mogen geen interventies doen met medicatie, buiten ascal, paracetamol, zuurstof of Entonox®. Interventies om anafylaxie te behandelen bijvoorbeeld werden niet gedaan. De patiënt wordt van huis gehaald, komen aan de monitor om vitale functies te bewaken en er wordt bij iedere patiënt een bloedsuiker gemeten. Hierna wordt een verscheidenheid aan papierwerk ingevuld en vervolgens wordt de patiënt naar het ziekenhuis gebracht. Hier volgt een lange wachttijd voor je je patiënt kan overdragen aan een van de spoedeisende hulp verpleegkundigen.

Een reanimatiesetting is een frustratie om te zien. Protocollen worden niet gevolgd of gehanteerd en men blijft bij de BLS. Na een dik uur BLS bij een asystolie (en geen medicatie) werd besloten al reanimerend naar het ziekenhuis te gaan.  Terugkijkend op deze dag ging ik erg gefrustreerd terug naar het hotel.
Woensdag 5 juli ging ik op pad met een EMT en een paramedic. Weer vele inzetten gezien en een groot verschil met de dinsdag. De paramedic gaat meer protocollair te werk en mag meerdere interventies verrichten. Er wordt meer zorg verleend aan de patiënt en er is een iets bredere klinische blik in vergelijking met de EMT’ers. Ook deze dag een reanimatiesetting gehad, waarbij ik “leiding” mocht geven van de paramedic conform ons eigen protocol.

Verder de dag verschillende ongevallen behandeld en patiënten met intoxicaties. Deze intoxicaties waarschijnlijk door gebruik van Spice. Een synthetische drug die 5-6 maal sterker is dan marihuana en veelvuldig wordt gebruikt door zwervers in de stad. In een weekend zijn er gemiddeld meer dan 60 incidenten met deze drug in de stad en is een grote zorg van de stad Manchester. Gebruikers lopen of liggen als zombies in de stad en kunnen respiratoir ernstig bedreigd raken. Van 1 gram Spice kunnen normaal gesproken 30-40 joints gemaakt worden. Hier wordt er vaak, door de gebruikers, de volledige 1 gram in 1 of 2 joints gebruikt, met alle gevolgen van dien.
Concluderend naar aanleiding van de twee dagen bij de ambulancedienst van Manchester, kan er nog heel veel verbeterd worden als je gaat vergelijken met Nederland. Ambulancezorg in Manchester is een stap terug in de tijd van een jaar of 20 vergelijkend met Nederland. Mijn verwachtingen waren hoog alvorens af te reizen naar Manchester, maar die verwachtingen moesten snel bijgesteld worden.  Hoe de ambulancezorg in de rest van Groot Brittannië is, kan ik geen antwoord op geven. Het is achteraf een interessante reis geweest en een aanrader voor mede collega’s om eens over de grenzen te kijken. Ik ben zelf in de gelukkige omstandigheden geweest om 2 maal in de USA en 1 maal in Canada in de keuken van de fire department en ambulance te mogen kijken, waar het allemaal meer vergelijkbaar is met onze situatie dan in Groot Brittannië.

Donderdag 6 juli zijn we afgereisd naar Londen, waar de week afgesloten werd met een bezoek aan de stad en afsluitend een bezoek aan de musical Motown.

Vorig artikelMoet de Meldkamer Ambulancezorg wel mee in de LMO?
Volgend artikelAcademiseren binnen de Ambulancezorg
Ambulance verpleegkundige UMCG ambulancezorg locatie Terschelling. Verpleegkundig specialist in opleiding Hanze hogeschool Groningen