Home Algemeen Algemeen Vermindering meldkamers ambulancezorg is een feit

Vermindering meldkamers ambulancezorg is een feit

1541
0

Minister Edith Schippers van VWS wil niet afwijken van de afspraak, gemaakt in oktober, om het aantal meldkamers van 22 naar tien terug te brengen.

Uit een enquête van de SP onder bijna 1.700 ambulancemedewerkers blijkt dat een groot deel van het ambulancepersoneel het voornemen tot inkrimping afwijst. De voorstellen hiertoe moeten worden aangepast, vinden zij, maar daar voelt Schippers helemaal niets voor.

Zij wijst erop dat in oktober vorig jaar alle partijen, waaronder ook de 25 regionale ambulancevoorzieningen, akkoord zijn gegaan met het transitieakkoord voor de meldkamer van de toekomst. Meer locaties, bijvoorbeeld voor het monodisciplinaire proces van een van de hulpdiensten, zou juist een stap achteruit zijn.

Wat Schippers betreft kan het zorgproces zelf wel meer decentraal geregeld worden. Dat neemt echter niet weg dat de uitvoering van deze decentrale afspraken in de meldkamer meer geconcentreerd kan worden. Eén landelijke meldkamerorganisatie biedt volgens haar ook meer garanties op voldoende capaciteit om eventuele piekbelastingen beter op te kunnen vangen. Schippers oppert hierbij dat in de toekomst mogelijk ook telefonische diensten van andere zorgaanbieders als acute GGZ en kraamzorg zich kunnen aansluiten bij het zorggedeelte van de meldkamer.

Daarnaast vindt zij het juist heel goed als politie, brandweer en de monodisciplinaire zorgmeldkamer bij elkaar in één gebouw zitten: ‘De verschillende disciplines kunnen dan direct met elkaar om tafel in geval van multidisciplinaire incidenten, crisis en opschaling.’

Bij het terugbrengen van het aantal meldkamers wordt vooral het verlies aan regionale kennis als problematisch gezien. Daarnaast vreest ambulancepersoneel dat de kwaliteit van de meldkamer onder druk komt te staan wanneer de verpleegkundig centralist zou worden vervangen door iemand zonder medische kennis.

bron: http://www.vngmagazine.nl/nieuws/15919/vermindering-meldkamers-ambulancezorg-een-feit