Home Algemeen Algemeen Verlenging Tijdelijke Wet AmbulanceZorg behandeld door vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en...

Verlenging Tijdelijke Wet AmbulanceZorg behandeld door vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

828
0

Onlangs is er weer vergaderd over de TWAZ, de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, belast met het voorbereidend onderzoek van voorliggend wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen.

Onder het voorbehoud dat de in het verslag opgenomen vragen en opmerkingen afdoende door de regering worden beantwoord, acht de commissie de openbare behandeling van het wetsvoorstel voldoende voorbereid.

In het algemene deel komen de volgende onderwerpen aan de orde.            

  1. Inleiding
  2. Acute zorg in beweging
  3. De tijdelijke regelgeving vanaf 2018 tot en met 2020
  4. Gevolgen van de verlenging
  5. Toewerken naar een definitieve ordening van de ambulancezorg
  6. Consultatie
  7. Toezicht en handhaving
  8. Regeldrukgevolgen

Hieronder is het volledige verslag te downloaden.

bron: tweedekamer.nl

Vorig artikelVoortgang vernieuwing C2000
Volgend artikelDieseldampen in de ambulance garage? Het vervolg!
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.