Home Algemeen Algemeen Vakmanschap ambulancezorg en EVA bij UMCG ambulancezorg

Vakmanschap ambulancezorg en EVA bij UMCG ambulancezorg

1966
0

De weg naar verandering ontstaat als het de organisatie lukt het hart van de professional sneller te laten kloppen. Maar wanneer gaat dat hart sneller kloppen? Als hij een patiënt goed heeft verpleegd en verzorgd en naar tevredenheid van iedereen heeft overgedragen aan de volgende zorgverlener. Dan kun je trots zijn op jezelf als professional. De vaardigheden die daar bij komen kijken komen niet vanzelf, deze moet je leren door ervaring en door training. En op dat terrein kun je in ons vakgebied blijven leren. Van een zeven naar een acht en zo voort.Vroeger was een leerling in een Gilde intrinsiek gemotiveerd om verder te leren, te ontwikkelen en uiteindelijk van gezel uit te komen bij het meesterschap of te wel vakmanschap. Dat model uit de middeleeuwen kent interessante kanten voor onze sector. Het heeft ons aangezet tot het bedenken van een nieuw HR model; “Vakmanschap”.

Missie

Vakmanschap heeft als missie medewerkers te helpen om vanuit een intrinsieke motivatie verder te ontwikkelen op hun eigen vakgebied. Vakmanschap is binnen onze ambulancediensten een HR model geworden waarbinnen verpleegkundige en chauffeur eigen regie en verantwoordelijkheden krijgen om hun eigen vakbekwaamheid te bevorderen.

Verantwoordelijkheid

De organisatie doet in dit model een stapje terug in de regie en geeft de medewerker instrumenten om zijn niveau te meten en de ontwikkelpunten aan te pakken. Natuurlijk neemt de organisatie haar verantwoordelijkheid en kijkt ze mee hoe de medewerker zijn verantwoordelijkheid neemt en uiteraard zijn er in dit model ook instrumenten om hier waar nodig bij te sturen als het nemen van eigen verantwoordelijkheid moeilijk is.

Elektronisch Vakbekwaamheidsdossier Ambulancezorg

Het Elektronisch Vakbekwaamheidsdossier Ambulancezorg (EVA) is een applicatie ter ondersteuning van het vakbekwaamheidsbeleid binnen een organisatie. De applicatie valt samen met een bepaalde visie hoe je de bekwaamheid en betrokkenheid binnen de organisatie kan onderhouden, regisseren, verbeteren en doorontwikkelen. Een jaarlijkse cirkel van assessments, (keuze)opleidingen, 360 feedback, jaargesprekken en portfolio wordt volledig in de applicatie ondersteund.

Alle functies binnen de organisatie gebruiken EVA op een manier die speciaal voor hen van toepassing is. Koppelingen met externe systemen is prima mogelijk, denk aan personeelsgegevens. De applicatie is geheel online te bereiken via desktop, laptop, tablet en smartphone.

bron: vakmanschapambulancezorg.nl

Vorig artikelLandelijke Onderzoeksagenda Ambulancezorg 2014-2018
Volgend artikelAmbulance naar hoogurgente visite? Nader onderzoek volgt.
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.