Home Algemeen Algemeen USAR.NL ook binnen Nederland beschikbaar

USAR.NL ook binnen Nederland beschikbaar

1926
0

Enige tijd gelezen zagen we op Twitter een bericht dat USAR.NL was ingezet bij een incident in Rotterdam, voor ons aanleiding om verder in USAR.NL te duiken, waarbij schoorvoetend moest worden toegegeven USAR.NL veel meer kan dan we tot nu toe voor ogen hadden.

Reden te meer om vanuit Ambulanceblog iemand van USAR.NL te benaderen die vanuit zijn functie als ambulanceverpleegkundige taken binnen USAR.NL vervuld.

Specialisten die mensenlevens redden in de meest complexe situaties.

USAR.NL helpt

Als er een ramp of ongeval is gebeurd waarbij mensen ingesloten of bedolven zijn, kan het specialistisch bijstandsteam USAR.NL worden ingezet, zowel nationaal en internationaal. Onder de moeilijkste omstandigheden voeren USAR-medewerkers zoek- en reddingsoperaties uit. Bijvoorbeeld na instortingen van gebouwen, aardbevingen of –verschuivingen, ongevallen in tunnels, een orkaan of dergelijke. USAR.NL kan binnen 4 uur in Nederland inzetbaar zijn en in het buitenland binnen 24 uur.

Organisatie

Het USAR-team heeft vier reddingsgroepen (SAR group), een staf- en ondersteuningsgroep (Staff and Support group)  en een commandogroep (Command Group). De organisatie is multidisciplinair samengesteld en bestaat uit zoek- en reddingspersoneel, verpleegkundigen en artsen, speurhondengeleiders, bouwkundigen, ondersteunend personeel en leidinggevenden. USAR.NL telt bij een inzet 60 medewerkers.

De teamleden van USAR.NL zijn in hun dagelijks werk verbonden aan:

  • de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden, Hollands-Midden en Zuid-Holland Zuid
  • de Nationale politie;
  • het Ministerie van Defensie;
  • Medisch Centrum Haaglanden.

De opbouw en werkwijze van USAR.NL is afgestemd binnen de Verenigde Naties. Bij de Verenigde Naties is USAR.NL geaccrediteerd en staat zij te boek als Heavy team. In de praktijk betekent dit, dat USAR.NL inzetbaar is op  zware en complexe reddingsoperaties.

usar trailer usar puin

Medisch

Het medische gedeelte van USAR.NL bestaat uit één ambulanceverpleegkundige (paramedic) per reddingsgroep. Deze is inzetbaar als reddingswerker, maar zorgt hiernaast ook voor de medische zorg van het personeel en de speurhond binnen zijn reddingsgroep. Hiernaast is er een senior paramedic beschikbaar in de Staff and Support Group. Deze Senior Paramedic is verantwoordelijk voor coördinatie, hygiëne en de medische zorg in het ‘Base-Camp’. Tijdens buitenlandse inzetten wordt het medisch gedeelte uitgebreid met een traumachirurg.

De medische teamleden zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor het personeel tijdens de inzet. Hiervoor krijgen zij regelmatig scholingen, waaronder de Battlefield Advanced Trauma Life Support (BATLS). Tevens zijn ze verantwoordelijk voor het gezond houden en behandelen van de speurhonden. Hiervoor krijgen ze een jaarlijkse bijscholing bij het Diergeneeskundig Centrum Nunspeet, er wordt hier gericht getraind op anesthesie, analgesie, behandelen en hechten van acuut letsel, maar ook symptomen herkennen van een ‘zieke speurhond’. Tenslotte zijn ze verantwoordelijk voor het stabiliseren en verzorgen van gewonden die gevonden worden tijdens de ‘search and rescue’.

Inzet

Op de eerste plaats moet de inzet zinvol zijn en een aanvulling bieden op de lokale hulpverleningsmogelijkheden. Dit wordt voor het Koninkrijk der Nederlanden beoordeeld door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Over de inzet in het buitenland beslist het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit vindt plaats in nauw overleg met de Landelijk Commandant USAR.NL en het Ministerie Veiligheid en Justitie.

De algemene criteria zijn:

  • er is sprake van een ernstige of omvangrijke calamiteit;
  • er is een concrete hulpvraag;
  • het betreft het zoeken en redden van mens en dier;
  • het ramptype en de omvang passen bij ‘urban search and rescue’;
  • de opdrachtgever dient toestemming te geven voor een inzet

In het binnenland kan USAR.NL worden ingeschakeld door een bijstandsaanvraag in te dienen bij het Nationaal Coördinatie Centrum (NCC) via de Commissaris van de Koningin. Vervolgens opereert  USAR.NL onder gezag van het plaatselijke opperbevel.  Omdat USAR.NL modulair is opgebouwd, kan ook een beroep worden gaan op onderdelen van haar organisatie. Te denken valt aan de inzet van alleen de reddingshonden, enkele reddingsgroepen of juist de commando- en stafgroep.

usar search
Het verloop van een willekeurige operatie

Door bijvoorbeeld een aardverschuiving zijn meerdere dorpen bedolven onder zand en puin. Het aantal vermisten is hoog. De autoriteiten vragen om internationale bijstand.

Het nemen van een buitenlands inzetbesluit vindt plaats in nauw overleg tussen de zogenoemde Kernteamleden. Het Kernteam heeft tot doel om in zeer korte tijd te komen tot identificatie van inzetcriteria en een en ander te leiden tot daadwerkelijke beslissing en alarmering.

Het besluit valt: Nederland wil hulp bieden en USAR.NL wordt gealarmeerd. Het team spoedt zich naar het vliegveld en krijgt daar de briefing. Ondertussen wordt de bepakking ingeladen. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de ambassade in het getroffen land treffen de nodige voorbereidingen om het team waar mogelijk verder te ondersteunen.

Uiterlijk 24 uur na de alarmering is USAR.NL in het rampgebied, vaak in een onoverzichtelijke situatie. Er is onvoldoende coördinatie en veel overlevenden zijn zelf op zoek naar familieleden. In het toegewezen gebied gaat het USAR-team aan de slag met speurhonden en het eigen specialistisch materieel. De reddingsgroepen wisselen elkaar af. Aan gewonden wordt eerste medische hulp verleend. Helaas worden er ook doden gevonden. Ze worden geborgen met oog voor lokale en religieuze gebruiken en latere identificatie. Het  commando stemt af met de plaatselijke autoriteiten, de Nederlandse ambassade en het coördinatieteam van de Verenigde Naties. Als USAR.NL als eerste team ter plaatse is, wordt zelf een internationaal coördinatiepunt ingericht. Er is voortdurend contact met het Headquarters in Nederland.

Na een dag of vijf nemen de overlevingskansen van de slachtoffers sterk af. De kans dat er nog overlevenden worden gevonden wordt steeds kleiner. Terwijl nog bijstand wordt verleend, zorgen andere teamleden  voor de afronding van de operatie en de overdracht van werkzaamheden aan de lokale en nationale autoriteiten. In sommige gevallen wordt ook een deel van het materieel overgedragen. Het team keert naar de thuisbasis terug. Bij aankomst vindt de eerste debriefing plaats. Vanaf dat moment kunnen de USAR-teamleden terugkeren  naar Nederland en kan aansluitend worden gestart met activiteiten op het gebied van de nazorg, verslaglegging en evaluatie.

Middelen

USAR.NL is zodanig toegerust dat het beroep op de lokale hulpbronnen rond de plaats van de ramp beperkt blijft. Hiervoor heeft het USAR.NL team de beschikking over een trailer met het nodige materieel om voor de periode van 10 dagen self-supporting te zijn. In deze trailer zitten ook alle benodigdheden om zoek- en reddingsacties uit te voeren. Als USAR.NL per vliegtuig arriveert, zijn alleen aanvullende transportmiddelen en de eventuele inzet van derden (bijvoorbeeld tolken) noodzakelijk.

Bij binnenlandse inzet kan binnen enkele uren na alarmering geprofiteerd worden van de volle inzet van alle expertises en reddingsmiddelen van USAR.NL. Denk daarbij aan zware ketting- en ringzagen voor gewapend beton (tot 380 mm), camera’s op telescooparmen en hydraulisch stut- en stempelmateriaal. De specialisten zijn getraind in en hebben ervaring met het werken in instortingen, puinhopen en instabiele gebouwen. Waar reguliere hulpverleners tegen de grenzen van hun kennis/ervaring en materiaal aanlopen, biedt USAR.NL uitkomst. De medische teamleden zijn getraind op het behandelen, stabiliseren en verplaatsen van de slachtoffers onder het puin. Nadat de slachtoffers zijn gered worden ze overgedragen aan de reguliere ambulancezorg.

Door deze specialistische benadering en uitgebreide kennis van ‘search and rescue’ is USAR.NL de geschikte partner voor de meest complexe zoek- en reddingsoperaties.

Lennert Breedveld, senior paramedic USAR.NL / verpleegkundig specialist acute zorg

Vorig artikelSky, de tool voor ons? Nieuws, rooster en vakbekwaamheid
Volgend artikelRichtlijn of protocol in de meldkamer 112: je mag of je moet (deel 2)
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.