Home Algemeen Algemeen Update: ambulancekleding, AZN aan zet

Update: ambulancekleding, AZN aan zet

2289
0

Zoals de meesten van onze collega’s al weten hopen we met elkaar binnen afzienbare tijd te komen tot een nieuw kleding pakket binnen de ambulance zorg.

Na een enquête en onderzoek is er door ambulanceblog een plan van eisen samengesteld. Inmiddels is er een kleding groep voortgekomen vanuit de plannen waar het UMCG initiatief toe heeft genomen. Begin september is er een vergadering geweest, hiervoor was ook een vertegenwoordiging van ambulanceblog uitgenodigd.

We als ambukleding groep begonnen het plan van eisen zoals dat er nu is te presenteren. Er is een ontwerper met dit plan van eisen aan de slag gegaan en dit wordt nu uitgewerkt. De ontwerper heeft met ambulancemedewerkers mee gelopen, zich in ons werk verdiept en ook onze kleding gedragen. Hij heeft met het plan van eisen al ontwerpen gemaakt en laten zien, maar we hopen er een nog mooier pakket van te maken. Dat geheel aan onze vraag voldoet en nog beter is dan we nu als voorbeelden elders vandaan hebben gezien. Er is onder andere gesproken met mensen die gespecialiseerd zijn in bedrijfsleiding en ook bij de politie zijn gaan kijken hoe daar de kledingkeuze tot stand is gekomen. Daar zijn toen fouten gemaakt, maar daar is weer van geleerd! Deze manier van werken is dus afwijkend van hoe het ook kan: zien wat een ieder aanbiedt en dan beslissen welk pakket je kiest.

Er wordt nu een plan/lijn gemaakt zoals wij die graag willen zien. Daarbij moet ook weer vastgesteld worden aan welke eisen  (veiligheid/zichtbaarheid, hygiëne en brandwerendheid etc.) de kleding moet voldoen omdat dit meegenomen wordt in het ontwerp.

Als dan het ‘ideale pakket’ bedacht is : Dan pas gaan we aanbesteden. Dit is de gebruikelijke en wettelijk verplichte procedure.
Dit houdt in dat we een tender uitschrijven waar meerdere fabrikanten vanuit heel Europa op kunnen inschrijven. Hierdoor kunnen we ons ideale pakket uitvragen en door de onderlinge concurrentie bereiken we scherpe prijzen. We moeten met elkaar op één lijn zitten en centraal aanbesteden! Deze procedure kost wat tijd omdat alles helemaal voorbereid en goedgekeurd moet worden voordat de aanbesteding gepubliceerd mag worden.

Tot die tijd moeten we de projectgroep het werk laten doen. Bescherming van ons nieuwe kledingpakket is natuurlijk ook één van de eisen, hieraan kunnen we voldoen als er centraal aanbesteed gaat worden, zonder sub ideeën.  Al met al gaat het nog wel even duren voor we kleding kunnen bewonderen/ passen en bestellen! Maar er wordt dus wel flink aan gewerkt!

AZN beslist over het starten van het project

Ambulancezorg Nederland heeft begin van de zomer aangegeven mogelijk het kleding project te willen omarmen.
Nu is er 30 september een bestuursvergadering van Ambulancezorg Nederland waar ambulancekleding op de agenda zal staan.
De projectgroep zal op deze bijeenkomst zoveel mogelijk leden, het liefst alle moeten overtuigen van nut en noodzaak van dit project.
Alleen als zij allen een GO geven, kan het project kunnen starten. Het is heel belangrijk dat we daar het belang van goede samenwerking kunnen aantonen en tot een eenduidig beleid gaan komen.

We hopen dat Ambulancezorg Nederland toestemming verleend en het project over gaat nemen.
Uiteraard maken we tijdens het proces gebruik van het plan van eisen en de aanbevelingen van ambulanceblog.

Aan jullie allen de taak / vraag het ook binnen je eigen RAV, met directie, facilitair manager of management team eens te hebben over de wens dan wel noodzaak van een modern ambulancekledingpakket, “ambukleding 2.0”.

Net als bij alles blijft het natuurlijk “samen sterk”, voor zover deze update.

Lees ambulanceblog en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen op ambulancekleding gebied.

Vorig artikelVakbekwaam worden, Vakbekwaam zijn, Vakbekwaam blijven
Volgend artikelRAV HM innoveert: introduceert VIL
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.