Home Algemeen Algemeen Uitkomsten onderzoek fysieke belasting

Uitkomsten onderzoek fysieke belasting

1514
0

Enkele maanden geleden hebben we op ambulanceblog gevraagd of onze bezoekers mee wilden doen met een onderzoek naar fysieke belasting van ambulancemedewerkers, 144 collega’s hebben hieraan gehoor gegeven een goed aantal deelnemers, waar de onderzoekers flink mee uit te voeten konden. 144 collega’s uit maar liefst 19 verschillende RAV-en, daarnaast was de verhouding van tussen de mannelijke en vrouwelijke collega’s precies 50%. 81% van deze groep gaf aan klanten aan rug/nek te ervaren.

Inmiddels hebben we het onderzoek ontvangen en willen natuurlijk dit als eerste met jullie delen op ons portal.

Onderaan deze samenvatting / conclusie is het volledige onderzoek te downloaden.

 

Ambulancepersoneel in Nederland heeft een hoger ziekteverzuim in vergelijking tot het landelijk gemiddelde. Waarschijnlijk ligt fysieke overbelasting hieraan ten grondslag. Het in- en uitrijden van een brancard in de ambulance is een onderdeel van deze fysieke belasting. In dit onderzoek wordt gekeken naar de til-, duw- en trekkrachten bij het in- en uitrijden van een Stryker M1® brancard, zowel met als zonder gebruik van het Move-In systeem.

Methode

Voorafgaand aan de praktijkmeting is aan ambulancepersoneel gevraagd naar hun mening en ervaring, rondom dagelijks optredende fysieke belasting. Dit gebeurde aan de hand van een landelijk uitgezette vragenlijst. Hiermee heeft de onderzoekspopulatie bijgedragen aan de vormgeving van het onderzoek. Het ontwerp van de vragenlijst is tot stand gekomen via interviews met ambulancepersoneel, oriënterend literatuur onderzoek en een focus groep. De vragenlijst is bij de Regionale Ambulance Verenigingen onder de aandacht gebracht. Het praktijkonderzoek is een experimenteel onderzoek (within-subject). Ambulancepersoneel heeft de brancard 12 keer in- en uit de ambulance gereden met en zonder gebruik van het Move-In systeem. Hierbij verschilden de gewichten tussen de 0, 75 en 150 kilogram. De krachten die zij hierbij hebben geleverd zijn geregistreerd door middel van krachtsensoren.

Resultaten

In totaal hebben 144 respondenten op de vragenlijst gereageerd, verdeeld over de verschillende Regionale Ambulance Verenigingen in Nederland. Van de respondenten verwacht 31.9% dat het rijden van de brancard in- en uit de ambulance ten grondslag ligt aan de door hun ervaren lichamelijke gezondheidsproblemen. De zwaarte van het inrijden van een brancard in een ambulance wordt gemiddeld gescoord op een 6.8 (schaal van 0 tot 10). Het uitrijden van de brancard wordt beoordeeld met een 6.2. Het praktijkonderzoek toont aan dat tilkrachten met gebruik van het Move-In systeem het meest gereduceerd worden. In vergelijking met de Stryker M1® neemt de tilkracht met gemiddeld 49% af. Bij het uitrijden van de brancard wordt de tilkracht tot 75% gereduceerd. Alle resultaten van de praktijkmeting zijn op de trekkracht bij 0 en 150 kilogram na, significant gebleken.

Conclusie

Dit onderzoek laat zien dat er bij het gebruik van het Move-In systeem, zowel bij het in- als uitrijden van de brancard in de ambulance, met 0, 75 en 150 kilogram significant minder tilkrachten geleverd zijn. Bij het inrijden reduceert de Move-In de tilkrachten met ongeveer 50%. Wanneer er gekeken wordt naar het uitrijden, laten de resultaten zien dat de Move-In naar mate het gewicht op de brancard toeneemt in verhouding meer tilkrachten reduceert, tot wel 75%. Aangezien er bij het in- en uitrijden van een brancard in de ambulance voornamelijk getild moet worden, is het aan te bevelen om de tilkrachten tot minimaal de norm te verminderen.

 

Download hieronder het volledige onderzoek

Vorig artikelPHANTASi: Optimaliseren ketenzorg bij patiënten met sepsis
Volgend artikelWat is netcentrisch werken in het ziekenhuis?
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.