Home Algemeen Algemeen TV Tip: 2Doc, Volgens protocol

TV Tip: 2Doc, Volgens protocol

2527
0

Plaats van handeling is de meldkamer van 112. Aan het woord is Esmeralda die ondertussen de traumahelikopter inschakelt. In Volgens Protocol volgen wij haar en collega-verpleegkundige Inge tijdens hun dienst. Door de invoering van een nieuw protocol is het werk van de centralisten ingrijpend veranderd. Ondanks de vaak heftige gebeurtenissen waarmee ze worden geconfronteerd moeten ze ervoor zorgen dat ze scoren, punten halen.

Om de uitzending te zien kun je op deze link klikken

Anne-Marieke Graafmans, zelf ook verpleegkundige, legt in Volgens Protocol de hoge druk vast waaronder gewerkt moet worden, maar ook hoe in de dagelijkse praktijk persoonlijke verantwoordelijkheid op gespannen voet komt te staan met de mede door bezuinigingen gemotiveerde protocollen. Door in te zoomen op de microkosmos van de meldkamer stelt de film de ontwikkeling van de zorg in crisistijd en de verzorgingsstaat in brede zin ter discussie.

Wat is de plaats van het noodgeval?
Is hij wakker?
Ademt hij?
Heeft u loslopende huisdieren?
Beweeg hem niet tenzij hij in gevaar is. En breng geen spalk aan bij welke verwonding dan ook.

In de meldkamer van 112 klinken deze zinnen als een echo door de ruimte. Ze zijn onderdeel van het nieuwe protocol ProQa dat de centralisten van de meldkamer van 112 nauwgezet voorschrijft op welke manier zij telefonische hulp moeten bieden. Daartoe dienen zij volgens een strak schema vragenlijsten af te werken. Ze moeten een weg zien te vinden tussen directieve protocollen en assertieve burgers, die acuut hulp nodig hebben. De verzakelijking van hun werk brengt hen bij hun contact met hulpvragenden nogal eens in het nauw. Kunnen ze de eed die ze ooit bij de aanvaarding van hun beroep aflegden – Ik zweer dat ik de belangen van de zorgvrager centraal stel en bij de zorgverlening zoveel mogelijk rekening houdt met hun opvattingen – nog waarmaken? Om die elementaire ethische vraag gaat het in Volgens Protocol.

Belangrijk is het halen van de scores. Maar dat valt niet mee, alles kost punten. Inge wordt begeleid omdat ze de scores niet haalt. Ze heeft nog steeds moeite met het nieuwe protocol. “Als je een stilte laat vallen krijg je al aftrek van punten. Soms heb ik wel eens het idee dat het er eigenlijk niet zo zeer om gaat wat voor kwaliteit van zorg je levert, als het maar vooral heel snel is.” Esmeralda heeft er weinig problemen mee: “Dat protocol heeft wel een stukje rust gegeven bij mij.”

Regisseur Anne-Marieke Graafmans ontwikkelde het filmplan voor Volgens Protocol tijdens de IDFA-Mediafonds Workshop 2012. De documentaire is een coproductie van BALDR Film en Human.

Vorig artikelRichtlijn of protocol in de meldkamer 112: je mag of je moet (deel 3)
Volgend artikelCBRN: Mestgassen, laat je niet verrassen!
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.