Home Algemeen Algemeen Tussentijdse effectmeting imago & campagne ambulancezorg

Tussentijdse effectmeting imago & campagne ambulancezorg

611
0

De publiekscampagne ‘De mensen van de ambulance’ loopt inmiddels een jaar. Op basis van drie hoofdthema’s (Als je 112 belt, In het verkeer & Bij zorgverlening) ontvangt het publiek via verschillende communicatiekanalen tips en informatie over ambulancezorg. Ambulancehulpverleners zijn zelf het boegbeeld van de campagne.

Tussentijdse effectmeting imago & campagne ambulancezorg

Na een jaar wilden we weten of we met de campagne op de goede weg zijn. Daarom heeft AZN Newcom Research de opdracht gegeven een representatieve tussentijdse effectmeting te houden, met de volgende drie doelstellingen:

  • Inzicht in de ontwikkeling van kennis over ambulancezorg bij het publiek ten opzichte van 2012 (imago onderzoek ambulancezorg, 0-meting).
  • Inzicht in bekendheid, bereik, waardering en gepercipieerde boodschap van de campagne bij het publiek.
  • Nieuwe content ophalen die in 2015 weer in de campagne gebruikt kan worden.

Wat viel op in de onderzoeksresultaten?

De resultaten van de tussentijdse effectmeting zijn inmiddels definitief. Hieronder leest u twee in het oog springende punten:

In 2012 bleek al uit het imago-onderzoek ambulancezorg dat Nederland een zeer positieve houding heeft tegenover ambulancehulpverleners. Daar waren we als sector trots op. In 2014 is dit echter zelfs nog verder verbeterd! In 2012 beoordeelde 73% van Nederland ambulancehulpverleners als zeer positief, in 2014 is dit maar liefst 83%. Het kennisniveau over ambulancezorg is stabiel gebleven.
Een kwart van Nederland heeft de campagne inmiddels gezien, met name via massacommunicatie. De campagne heeft positieve effecten. Een paar voorbeelden: mensen die de campagne kennen zijn nog positiever geworden over ambulancezorg dan mensen die de campagne niet kennen. Ze hebben meer vertrouwen gekregen in ambulancezorg en beoordelen met name de meldkamercentralist ambulancezorg veel hoger. Ook is het kennisniveau over ambulancezorg van deze groep mensen veel beter.

De resultaten van de tussentijdse effectmeting hebben inspiratie en nieuwe inzichten voor campagnejaar 2015 opgeleverd. Dit gaan we vertalen in een klein aantal nieuwe nog te ontwikkelen communicatiemiddelen. Verder worden dit jaar de in 2014 ontwikkelde middelen weer volop herhaald en opnieuw ingezet. De campagne loopt nog tot medio 2016. Aan het einde van de rit staat een 1-meting in de vorm van een tweede imago-onderzoek gepland

Veilig werken in de ambulancezorg

De campagne ´De mensen van de Ambulance´ wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS, vanuit het actieplan ‘Veilig werken in de zorg’.

Met de campagne wil de sector het grote publiek beter informeren over ambulancezorg.

  • Wat moet je doen als je te maken krijgt met ambulancezorg en wat kun je soms beter laten?
  • Wat mag je wel/niet verwachten van ambulancehulpverleners?
  • Wat doen meldkamercentralisten ambulancezorg, ambulanceverpleegkundigen en –chauffeurs precies en waarom?

Door kennis van patiënten en omstanders over ambulancezorg te vergroten blijven verwachtingen realistisch, met als doel onbegrip, irritaties en (verbaal) geweld te voorkomen.

De campagne ‘De mensen van de ambulance’ is een co-creatie van Ambulancezorg Nederland, V&VN ambulancezorg en de Regionale Ambulance Voorzieningen.

bron: http://www.ambulancezorg.nl/nederlands/pagina/7803/tussentijdse-effectmeting-imago-en-campagne-ambulancezorg.html#.VP3mIuFCjic

Vorig artikelResultaten onderzoek TNO naar effect DIA
Volgend artikelSky, de tool voor ons? Nieuws, rooster en vakbekwaamheid