Home Algemeen Algemeen Trots op ons mooie en uitzonderlijke beroep!

Trots op ons mooie en uitzonderlijke beroep!

1970
3

Ik heb het gevoeld, het is er wel degelijk: Trots op ons mooie en uitzonderlijke beroep!

In 2013 mocht ik proeven van de beroepseer die er is in de Verenigde Staten. Onze collega’s van de verschillende ‘EMS’ diensten worden daar op handen gedragen. Er is zelfs een nationale EMS week, waarbij de collega’s van de ambulancediensten nog eens extra in het zonnetje gezet worden, vooral door hun collega’s in de vele verschillende ziekenhuizen. Zie je het al voor je in Nederland? Slingers en ballonnen in iedere ambulancesluis. Spandoeken en versnaperingen als dank voor de samenwerking?! Natuurlijk nuanceerde ik destijds ook de Amerikaanse stijl wel wat. Wij nuchtere Hollanders lopen er niet zo graag mee te koop, maar toch, het deed me wel wat.

IMG_1286

Maar afgelopen week, tijdens het 2-daagse ambulance event in Harderwijk voelde ik het ook. Niet dat het van torens af werd geblazen, maar de sfeer ademde professionaliteit en trots. Hier stonden mensen die gaan voor hun vak, gaan voor de patiënt, zoveel innovatieve ontwikkelingen om het werk nog beter en professioneler te kunnen doen, hier streden collega’s van zeer veel verschillende diensten in de ambulance challenge voor eeuwige roem en lieten ze, vol gedrevenheid zien zoveel van hun vak te houden. Want doe het maar eens: een hele dag lang skills en drills, op vrijwillige basis. Hoe vaak hoorden we de afgelopen jaren ook niet gemopper om ons heen rondom de herziening van toetsing en assessments. Nu gingen collega’s gewoon vrijwillig de zandbak in!

Reflectie
En toch; er is ook nog veel werk aan de winkel. Als sessievoorzitter kon ik de eerste dag niet kiezen naar welke workshops ik mocht gaan. Dit was vooraf door de organisatie ingedeeld. De eerste workshop waar ik bij mocht zijn was van Ilya Zitter, hogeschoolhoofddocent en associate lector aan het lectoraat beroepsonderwijs van de Hogeschool Utrecht. Er is op de grens tussen theorie en praktijk leerpotentieel te vinden voor het opleiden én doorontwikkelen van competente professionals. Voor de (veelgebruikte) term ‘helicopteren’ gaf ze mij in ieder geval een mooie eye-opener mee. ‘Door te helicopteren zie je wat minder in detail, maar je ziet wel meer!’ Prachtig! En mijns inziens ook goed bruikbaar in de beroepspraktijk. In toenemende mate wordt in onze sector gebruik gemaakt van reflectie. Bijvoorbeeld door ritnabesprekingen. Het vraagt echter wel wat van ons allemaal. Je zult je kwetsbaar moeten opstellen. Kritisch kijken naar je eigen handelen en dat ter discussie willen stellen. Dat dat moeilijk is, blijkt echt niet alleen in onze sector. Er is een cultuuromslag voor nodig. Maar als dit lukt dan is er niet alleen voor jezelf, maar ook voor deelnemende collega’s zoveel winst te behalen. Echt een uitdaging!

Leren, leren, leren
De tweede workshop waar ik bij mocht zijn was van Hans van Schuppen. Hij nam de aanwezigen mee in de wondere wereld van internet en social media en de talloze mogelijkheden om daarin je kennis te blijven vergroten. De van oudsher gevestigde orde van wetenschappelijke ‘journals’ komen onder druk te staan door de steeds verdere toename van het delen van kennis en kunde over de hele wereld. Twitteraars kunnen hun hart ophalen met de ‘hashtag’ #FOAMed (Free Open Access Meducation). Of verdiep je eens in SMACC (Social Media And Critical Care). Ook wees hij de toehoorders op verschillende Podcasts (PHARM, PHEMCast, HEFTEmcast, EMS Wolfpack). Zo is het nooit meer vervelend om in de file te staan, je wordt er alleen maar wijzer van!

Discussie
Zoveel hoofden, zoveel zinnen. Dat bleek ook wel een beetje uit de laatste workshop waar ik bij zat. Collega verpleegkundig specialisten acute zorg van Brabant Midden-West-Noord gaven tekst en uitleg bij hun keuze voor en implementatie van de videolaryngoscoop. Airwaymanagement is binnen de sector een hot item. Verschillende diensten maken, op basis van verschillende argumenten, keuzes voor verschillende devices. In ieder geval heel goed dat er gedegen pre-hospitaal wetenschappelijk onderzoek gedaan wordt. Initiatieven als deze moeten alleen maar toegejuicht worden en het is de kunst om daar op nationaal (en wellicht zelfs wel internationaal) niveau wat mee te doen.

Samen verder
Om onderzoek, ontwikkelingen, innovaties etc. verder kracht bij te zetten moeten we ons in de sector nog beter verenigen. Uit ervaring weet ik dat verschillende vakgroepen  die er vanuit V&VN zijn (bijvoorbeeld ambulanceverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten/physician assistants) matig bezocht worden. Dit zijn bij uitstek de plekken om je vanuit de praktijk te profileren en positioneren. Ook vanuit AZN wordt gewerkt aan betere nationale afstemming, bijvoorbeeld in het kader van wetenschappelijk onderzoek (landelijke onderzoeksagenda, mogelijk zelfs een ‘wetenschappelijke raad’). We moeten van en met elkaar beter weten wat er allemaal gebeurt. Dat maakt de sector steeds sterker.

Dit vraagt niet alleen inbreng van de medewerkers uit het veld, maar ook de verschillende RAV’s moeten mijns inziens hun medewerkers hierin ondersteunen door participatie in verschillende overlegorganen te faciliteren!

Ambulanceblog.nl kan in dit alles een schitterende rol vervullen. Tijdens de vakbeurs hebben de mensen achter ambulanceblog vele complimenten mogen ontvangen zo hebben we kunnen lezen. Wat mij betreft is dat volledig terecht. De mensen achter ambulanceblog.nl hebben gezorgd voor een prachtige site met een groot bereik. Bij uitstek te gebruiken om kennis en informatie met elkaar te delen én te bespreken. Daar mogen zij dan weer trots op zijn!

Laat die gezamenlijke trots maar doorklinken! Samen verder voor betere zorg!

Vorig artikelCampagne “De mensen van de ambulance” gaat door
Volgend artikelHulpmiddelen tijdens een reanimatie?
Rudolf Tolsma
Ik ben sinds 2007 werkzaam als ambulanceverpleegkundige bij RAV IJsselland met als standplaats Zwolle. Van 2012-2014 heb ik aan de Hanzehogeschool in Groningen de Master Advanced Nursing Practice (MANP) gevolgd, waardoor ik sinds september 2014 verpleegkundig specialist acute zorg ben. De veelzijdige baan als ambulanceverpleegkundige is hierdoor voor mij nóg veelzijdiger geworden. Naast het werken in de ambulance ben ik als verpleegkundig specialist ook deels werkzaam op de huisartsenpost in Zwolle. Sinds 2011 ben ik binnen de ambulancedienst betrokken geraakt bij het doen van onderzoek. Tijdens mijn opleiding tot verpleegkundig specialist is mijn interesse voor wetenschappelijk onderzoek alleen maar groter geworden. Mijn verwachting is dat er de komende jaren nog veel zal gaan veranderen in het zorglandschap. Er vindt steeds meer verschuiving plaats van zorg en diagnostiek van de tweede- naar de eerstelijnszorg. Er liggen daarin veel mogelijkheden voor de acute zorg. Hoe mooi is het om door wetenschappelijk onderzoek steeds verder te streven naar zorgverbetering voor de patiënt in de gehele (acute) zorgsector?!

3 REACTIES

Reacties zijn gesloten.