Home Algemeen Algemeen Toelichting: LPA8 protocol 10.8 Rookinhalatie / CO-intoxicatie

Toelichting: LPA8 protocol 10.8 Rookinhalatie / CO-intoxicatie

3671
0

Bij enkele diensten wordt er al gebruik gemaakt van LPA8, veel diensten volgen de komende weken, in een aantal items op ons portal proberen we toelichting te geven op specifieke / nieuwe protocollen.

LPA8 protocol 10.8 Rookinhalatie / CO-intoxicatie

De mortaliteit van brandwondenpatiënten wordt voornamelijk bepaald door de combinatie van inhalatietrauma en brandwonden. Inhalatietrauma alleen leidt zelden tot mortaliteit, maar indien gecombineerd met een 2e en 3e graads verbrand oppervlak meer dan 30% dan kan de mortaliteit stijgen tot 30-50%.

Twee stoffen die tot systemisch inhalatieletsel kunnen leiden zijn koolmonoxide (CO) en cyanide (HCN). Cyanide is een kleurloos gas of vloeistof. Cyanide is te herkennen aan de karakteristieke geur van amandelen. Naast inhalatie kan cyanide opgenomen worden via maag-darm en via de huid. HCN is een hypoxisch gasmengsel en kan toxisch zijn voor organen, met name voor het centraal zenuwstelsel. Door toename van de ademminuutvolume ontstaan ook toename van de toxische stof HCN. Systemische intoxicatie betreft voornamelijk de CO-intoxicatie en bedraagt 80% mortaliteit ter plaatse van de brandwondpatiënten.

Behandeling in eerste fase van inhalatietrauma’s van brandwondenpatiënten bedraagt uit: beademing met hoge FiO2 (=1), snelle intubatie in geval van stridor, oedeemvorming, heesheid, respiratoire insufficiëntie, bekende hypoxie of hypercapnie. Er dient verder gekeken te worden dan alleen roet rond de mond en in het slijm. Verder correctie van de metabole acidose en volumesuppletie. Behandeling van brandwonden conform LPA/handelingsschema’s.

Aanvullende behandeling van CO en HCN-intoxicatie bestaat uit correctie van de hemodynamiek, beademing met PEEP en toediening van bronchodilatoren. Corticosteroden blijken in de acute fase niet zinvol te zijn. Bij vermoeden van maagcontaminatie met HCN kan actieve kool icm maaglediging zinvol zijn.

T.a.v. eigen veiligheid geldt dat kortdurend mond-op-mond beademing levensreddend kan zijn en dat de (leken-)hulpverlener in principe hierbij geen risico loopt op intoxicatie. In geval van ingestie is enige voorzichtigheid op zijn plaats. Eerste tekenen kunnen misselijkheid en braken zijn. Ingestie van HCN kan behandeld worden met actieve kool, met als doel de absorptie te verminderen door binding aan de actieve kool. Voor verplaatsing in de ambulance is het zinvol om het slachtoffer volledig te ontkleden. Dit ivm aanwezigheid van giftige/irriterende gassen/vloeistoffen in de kleding, waardoor de hulpverlener onwel kan worden, zowel prehospitaal als op de SEH.

In LPA8 wordt toediening van Hydroxycobalaminezuur intraveneus beschreven, kinderen 70mg/kg en volwassenen 5gr. In het Farmacotherapeutisch Kompas wordt een prijs genoemd van €932- (!!) Voor een Cyanidekit met 5gr flacon injectiepoeder. Hydroxycobalamine is een vorm van Vitamine B12 en is naast injectievloeistof ook te verkrijgen in tabletvorm. Naast de in dit protocol genoemde indicatie wordt het toegediend aan patiënten met een Vit B12-deficiëntie. Dit kan ontstaan door gebrek aan inname (slechte voedingstoestand/dieet) of gestoorde opname (maagresectie, darmziekte). Vit B12 heeft een belangrijke functie bij de nucleinezuurstofwisseling en daardoor bij de celdeling in met name het hematopotisch systeem, anemie. Hydroxycobalamine reageert voor een deel met cyanide onder vorming van cyanocobalamine, wat via de urine wordt uitgescheiden. Vit B12 heeft een sterkere binding aan plasmaeiwitten dan cyanocobalamine en wordt langzamer uitgescheiden.

Bijwerkingen kunnen zijn:

  • pijn op injectieplaats
  • hoofdpijn, misselijk, braken
  • anafylactische reacties tot shock (urticaria, jeuk, erytheem)
  • rode verkleuring van urine, huid en slijmvliezen

bronnen:
www.farmacotherapeutischkompas.nl (zoekterm: hydroxycobalamine)
www.medischekosten.nl
www.ntvg.nl (zoekterm: cyanide)
LPA8 en VLPA8 (10.8 en 13.14)

Vorig artikelAmbulanceblog een jaar online
Volgend artikelHoe zit het nu met de niet-reanimerenverklaring
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.