Home Algemeen Algemeen Toegankelijke ambulancezorg 112 meldingen stabiliseren; “Landelijk expertisecentrum zorgverdeling”.

Toegankelijke ambulancezorg 112 meldingen stabiliseren; “Landelijk expertisecentrum zorgverdeling”.

842
0

De afgelopen weken schieten er lokale initiatieven de grond uit om de druk op de hulpvragen op de ambulancezorg te kunnen laten afnemen.

Naar mijn idee moeten we bij het begin beginnen:

  • Ambulancezorg is er voor iedereen!
  • Ambulancezorg is voor iedereen toegankelijk!
  • De toegang tot Ambulancezorg is overal gelijk!

Op het moment dat er een hulpvraag is waarvan patient, familie of omstanders de erst niet kunnen inschatten kan er ALTIJD 112 gebeld worden, dat moeten we vooral blijven communiceren. Wij komen ook NOOIT voor niets, al is het maar om iemand gerust te stellen!

Meldingen stabiliseren

Wij zijn geen portal voor de huisartsen of ziekenhuiszorg, dat betekend dat op het moment dat er bij de huisarts een bandje te horen is vanwege afwezigheid, 112 niet de vervanger daarvan moet zijn. Ditzelfde geld voor de specialisten in het ziekenhuis, al er een patient (te vroeg) wordt ontslagen kan het niet zo zijn dat als er een aantal uren later de klachten niet afnemen 112 gebeld moet worden.*

Met inachtneming van het bovenstaande (Ambulancezorg is voor iedereen toegankelijk) kunnen we het samen met onze partners wel beter stroomlijnen. Als veelgehoorde oplossing hoor ik dat een melding terug gegeven moet kunnen worden. Iemand belt voor de 2e keer zijn huisarts (heeft een half uur eerder ook al gebeld) en krijgt geen gehoor omdat het druk is op de praktijk, luistert vervolgens het bandje af en hoort dat er voor spoed 112 gebeld moet worden. Deze meldingen komen vaak ten onrechte bij de meldkamer terecht.*

Centralisten handvatten geven

De transitie naar 10 (onafhankelijke) meldkamers in Nederland is een groot goed, alleen op die manier kun je ervoor zorgen dat de eenheden die het snelste bij de patient kunnen zijn ook zonder enige vorm van hindering worden aangestuurd en de samenwerking met onze ketenpartners optimaal is. Ook laat zich in het eerste onderzoek tonen dat de multi intake een goede zaak is, zonder afbraak aan ieders taak te doen worden de juiste eenheden op pad gestuurd.

Maar een probleem blijft het teruggeven van 112 bellers die bij 112 niet aan de goede deur staan. Huisartsenzorg, thuiszorg, GGZ zorg enz. Hier moeten definities worden afgesproken waarmee de centralist deze zorg door kan geven aan de specialisten op dat vakgebied en dat is in die gevallen niet de Ambulancezorg.

Handvaaten waarmee centralisten kunnen werken kunnen de druk op de Ambulancezorg doen stabiliseren. Centralisten moeten hierover wel feedback kunnen krijgen of in het beste geval de patient doorverbinden met een specialist van de bovengenoemde organisaties.

Landelijk expertisecentum zorgverdeling

Eén landelijk expertisecentrum zorgverdeling waarbij met vaste protocollen en procedures, door een ieder onderschreven, zorg teruggegeven kan worden naar de vakspecialisten. Een landelijk expertisecentrum straalt kracht uit en kan de reeds bestaande regionale afspraken overnemen. Maar vooral de landelijke onafhankelijke aansturing past in de ingezette trend zoals die voor de meldkamer transities. Die landelijke kracht kan ook gebruikt worden naar belangen en beroeps-organisaties van huisartsen, thuiszorg en GGZ zorg. In dit expertisecentrum participeren namens de bovenstaande organisaties professionals mee die zelfstandig in staat zijn meldingen te beoordelen.

De LMO organisatie zorgt samen met een vertegenwoordiging van bijvoorbeeld Ambulancezorg Nederland voor het vastleggen van procedures om meldingen door te zetten naar het landelijke expertisecentrum zorgverdeling, dit is het tweede loket waar de zorgvrager terechtkomt. Nadat het verhaal is aangehoord door een expert zorgverdeling wordt het gesprek voor de derde keer doorgeschakeld of wordt er na overleg gewacht en contact opgenomen tijdens kantooruren met de instantie welke de zorg gaat overnemen.

De werking is hierin tweeledig, de meldkamer wordt in dit soort gevallen ontlast kan kan de meldingen doorgeven aan een specialist zorgverdeling, zonder zich zorgen te hoeven maken of de juiste weg wel gevolgd wordt. Voor de aanvrager geldt dat deze zich misschien de volgende keer wel rechtstreeks meld bij de juiste instantie zonder eerst aanspraak te maken op de 112 meldkamer.

Vaste waarde is hierbij; opschalen waar nodig, afschalen waar het kan.

 

*In het bovenstaande item worden enkele voorbeelden genoemd, deze zijn willekeurig gekozen en kunnen niet herleid worden nog één bepaalde zorginstelling.

 

Vorig artikelPoll: Training Omgaan met psychiatrische patiënten
Volgend artikelEen ambulance parkeert nergens zomaar
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.