Home Algemeen Algemeen Tijden veranderen, grootschalige incidenten ook….

Tijden veranderen, grootschalige incidenten ook….

2264
2

Bij het zien van de TV beelden rondom de aanslagen in Ansbach (D), München, de trein in Würzburg, komen ook weer de beelden van Parijs, Zaventem, Brussel en Nice als recente voorbeelden van terreur in West Europa naar boven.
Zoals bekend geldt voor Nederland, net als voor veel andere Europese landen al enige tijd een verhoogd risico Er wordt ook in ons land, gesproken over z.g. “lone wolves” (individuen die op eigen initiatief en met eigen motieven een aanslag plegen).
Maar wat betekent dit nu voor ons als hulpverleners?

Het afgelopen anderhalf jaar zijn de RAV ’s onder de vlag van AZN intensief bezig geweest vorm te geven aan een vernieuwde kijk op grootschalig optreden. Het project RAV ‘s voorbereid is daar een belangrijk voorbeeld van. Naast deze nieuwe structuur die zeker nog verfijnd zal worden, lijkt het mij belangrijk om nu ook meer vorm gaan geven aan de inhoud van de verschillende incident typen.
Ik denk hierbij aan een incident met schiet- / scherf- verwondingen en blast letsel.

Er zijn recent een aantal artikelen verschenen, o.a. in de Lancet (Nov. 2015) dat de gebeurtenissen tijdens de aanslagen in Parijs (1) heeft beschreven. Wat mij in dit artikel als professional integreert was het feit dat elke mobiele hulpverleners die met een slachtoffer aankwamen in het ziekenhuis, geen broekriem meer droeg omdat deze gebruikt was als tourniquet!
Een ander recent het artikel in medisch contact; Omstanders kunnen levens redden na aanslag (2) , geven kennis en inzicht in een aantal succes bepalende factoren in de behandeling; damage control (3), van het ernstig gewonde slachtoffer.

De kracht van ambulancezorg Nederland is onder andere het LPA 8.1. Helaas zijn er op landelijk gebied door AZN en/of GHOR tot op heden geen aanbevelingen gedaan. Het gevolg kan of zal zijn dat elke RAV waarschijnlijk zijn eigen afwegingen zal maken op dit gebied. Maar dat wil niet zeggen dat we niet van elkaar kunnen en moeten leren.

Dan vallen er eind juli bij een schietpartij bij een winkelcentrum in München nog eens vele (jonge) dodelijke slachtoffers en 35 gewonden. Daarmee groeit ook het besef van de zekerheid dat ook wij als ambulancehulpverleners geconfronteerd kunnen gaan worden met een dergelijk incident. We leven in andere tijden waarbij we als professioneel hulpverlener in mee moeten “bewegen”.
Hoe kunnen wij anticiperen met de kennis en suggesties uit de eerdere incidenten en literatuur (in relatie tot de primaire triage en levensreddende maatregelen) op ons werk als ambulance-professional in Nederland?
Wat kan de rol van de politie of defensie zijn als eerste hulpverlener ter plaatse (veiligheidsprotocol)? Kunnen ze iets beteken voor slachtoffers ten aanzien van de eerste levensreddende handelingen, aangezien de locaties van de incidenten pas laat konden worden vrijgegeven vanwege het veiligheidsrisico?
Voordat de eerste ambulancehulpverleners ter plaatse zijn gaat immers al veel tijd verloren voor slachtoffers die mogelijk alsnog gered kunnen worden door tijdswinst te creëren met een tourniquet.

Het lijkt me geen goed idee om te blijven wachten tot een landelijk advies omdat niemand met zekerheid kan stellen dat er niets gebeurt en we inmiddels weten en over kennis beschikken dat deze materialen in dat geval nodig zijn om levens te kunnen redden. Ook hier mogen patiënten en slachtoffers op ons kunnen rekenen.

Deze factoren hebben in de RAV Gelderland Zuid en Gelderland Midden er toe geleid dat we een traumapakket zijn gaan samenstellen in overleg met experts vanuit o.a. defensie en leveranciers.
Alle ALS voertuigen van beiden RAV’en beschikken op dit moment over de meest belangrijke hulpmiddelen, naast onze bestaande (verband) uitrusting.

Het traumapakket bestaat op dit moment uit een aanvulling op de verbandtas/koffer (4x CAT tourniquet, 2x SAM chestseal, 2x bloedstelpend verband, en binnenkort extra drukverbanden die speciaal ontworpen zijn n.a.v. battlefield medical expertise).
Hiermee sluiten we ook aan op de materialen die defensie op dit moment gebruikt en wat de bekendheid en uitwisselbaarheid bij dit soort incidenten weer ten goede kan komen.
Voor transport in de ambulances is er extra Cyklokapron (tranexaminezuur) ampullen toegevoegd aan de medicatie voorraad.

In de komende maand zal in de uitvoering en training afstemming gezocht worden met de afdeling scholing en de (bovenregionale) materialencommissie van beide RAV’en. Hierbij mag de samenwerking met brandweer en politie mijn inziens zeker niet ontbreken.

Daarnaast willen we graag de voorbereiding op voorgenoemde incidenten agenderen binnen de kennisgroep “Opgeschaalde Ambulancezorg” van AZN.
Mijn oproep is dan ook deel uw kennis en ervaring op dit gebied met de professionals in de 1e lijn, alleen zo kunnen we deze schakel in de acute zorg versterken…

 

1. The medical response to multisite terrorist attacks in Paris.  Martin Hirsch et al. Nov. 2015.The Lancet on line
2. Omstanders kunnen levens redden na aanslag . Dr. Leo Geeraedts, traumachirurg VUmc Amsterdam.  Medisch Contact 22 juni 2016
3. The concept of damage control: extending the paradigm in the prehospital setting.  Tourtier JP etal.Ann Fr Anesth Reanim. 2013 Jul-Aug;32(7-8):520-6.
Vorig artikelMKA Brabant Noord in Den Bosch vraagt ACE status aan
Volgend artikelTijdelijke Wet Ambulancezorg (TWAz) verlengd en nu…
Peter van der Heijden
Ik ben werkzaam bij RAV Gelderland Zuid als Verpleegkundig specialist acute zorg en een groot voorstander van verdere ketensamenwerking in de gehele 1e lijns zorg. De afgelopen jaren heb ik ook gewerkt op de diverse MMT’s van het Radboud Ziekenhuis Nijmegen, UMC Groningen en VU Amsterdam.

2 REACTIES

 1. Peter.
  Je stuk gelezen, ter info het volgende.
  Helaas ontbreekt het aan landelijke initiatieven zodat de RAV het zelf moet oppakken.
  Vanuit mijn positie als National Coordinator PHTLS waren de ervaringen en wat daaruit te leren mij al snel bekend. Dat heeft geleid tot de aanschaf van 80 extra tourniquets en de aanschaf van hemostatische verbanden, een speciale rampentas komt op de auto.
  Verder zijn wij bezig beleid van de Veiligheidsregio, lees met name politie, om te zetten naar een procedure voor crisisteams en een duidelijk document voor collega’s. We proberen rekening te houden met risico’s als bedreiging van de mka, sleutel en toegangsbeleid tot posten ed.
  Vanuit V&VN zijn we samen met de academie bezig met de implementatie van de TECC cursus, dit is een NAEMT cursus afgeleid van de TCCC cursus voor defensie. Kortweg werken en hulp verlenen onder moeilijke omstandigheden. Op internet is meer info te vinden. Of het allemaal genoeg is zal de toekomst uitwijzen, voor ons allen is dit een nieuw terrein.

 2. Goed stuk over een heel goed initiatief, Peter! We hebben hier in Duitsland inmiddels veel geleerd, niet alleen op ambulancegebied. Belangrijk om zoveel mogelijk te delen; samen weet je meer! En blijf je bijleren.

Comments are closed.