Home Algemeen Algemeen Tijdelijke wet ambulancezorg

Tijdelijke wet ambulancezorg

1166
0

De Tijdelijke Wet Ambulancezorg (TWAZ) is een Nederlandse wet die van 1 januari 2013 tot en met 1 januari 2018 de ambulancezorg regelt. De wet vervangt de Wet ambulancevervoer (WAV)uit 1971. De tijd waarin de wet in werking is wordt door de Nederlandse overheid gebruikt de ambulancezorg in relatie tot de acute zorg en de openbare orde en veiligheid te reguleren.

Over de Wet Ambulancevervoer en de Tijdelijke Wet Ambulancezorg;

In 1971 is de Wet Ambulancevervoer ingevoerd. Deze wet gaf de kaders aan voor ambulancevervoer in Nederland. Vergunningen werden op grond van deze wet verstrekt aan ambulancediensten (destijds rond de 400). Hiermee waren deze diensten gerechtigd om ambulancevervoer te leveren. Eind negentiger jaren begon de ambulancezorg tot ontwikkeling te komen. Lag eerst de nadruk op vervoer, toen werd de nadruk verlegd naar zorg. Door de professionalisering van de ambulancezorg bleek de WAV steeds minder aan te sluiten bij de realiteit. De wet ambulancezorg werd opgesteld.

Het zou nog tot 2011 duren voordat de WAZ zou worden vastgesteld. Telkens waren er redenen om de afronding uit te stellen. Minister Klink had uiteindelijk afspraken gemaakt met de sector over de uitwerking van de WAZ en de inwerkingtreding was bijna rond toen het kabinet viel. Definitieve besluitvorming werd uitgesteld.

Minister Schippers heeft het besluit van haar voorganger bij haar aantreden ingetrokken en de invoering van de WAZ opnieuw opgepakt De ministerraad heeft,in 2011 op voorstel van minister Schippers (VWS) besloten de Wet ambulancezorg te wijzigen in een Tijdelijke wet ambulancezorg.

De Tijdelijke WAZ (TWAZ) is in april 2012 aangenomen in de Eerste Kamer en is op 1 januari 2013 in werking getreden voor de duur van 5 jaar. Zittende partijen krijgen indien zij voldoen aan de eisen een aanwijzing (opdracht van de Minister) om de komende 5 jaar ambulancezorg te blijven leveren.

Hoe het dus verder gaat na 1 januari 2018 is nog niet duidelijk, maar de kans is groot dat alle ambulancediensten opnieuw moeten deelnemen aan een aanbesteding voor een vergunning.

 

Vorig artikelStand van zaken nieuwe initiële opleidingen geneeskundige zorg
Volgend artikelDirecte Inzet Ambulance (DIA)