Home Algemeen Algemeen Tijdelijke wet ambulancezorg verlengd

Tijdelijke wet ambulancezorg verlengd

1295
0

Ambulanceverpleegkundige wordt “ambulancezorgprofessional”.

Staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid) krijgt steun voor zijn wetsvoorstel om de Tijdelijke wet ambulancezorg met twee jaar te verlengen.

De wet wordt twee jaar verlengd omdat er volgens de regering nog te veel onzekerheden zijn om de ambulancezorg definitief te regelen. Jammer maar begrijpelijk, vinden de woordvoerders. Keijzer (CDA) wil een verlenging met drie in plaats van twee jaar: dat biedt meer tijd voor een goede definitieve wet.

Het uitstel van een definitieve wet voor de ambulancezorg mag er niet toe leiden dat investeringen uitblijven, waarschuwt Dijkstra (D66). Maar daar is Van Rijn niet bang voor: de Regionale Ambulance Voorzieningen en de zorgverzekeraars zijn wettelijk verantwoordelijk voor het bieden van goede zorg.

De staatssecretaris verlengt de Tijdelijke wet ambulancezorg, maar verandert er ook iets aan: de term “ambulanceverpleegkundige” wordt vervangen door “ambulancezorgprofessional”. Wat zijn de gevolgen van deze wijziging? De Kamer stelt daarbij een aantal eisen.

  • Gerbrands (PVV): bij spoedeisende ambulanceritten altijd hoogopgeleid personeel
  • Marijnissen (SP): geen jonge mensen zonder ervaring op de ambulance
  • Ellemeet (GroenLinks): bevorder de toestroom van hoogopgeleid ambulancepersoneel

De introductie van de functie “ambulancezorgprofessional” heeft geen gevolgen voor de huidige praktijk, zegt Van Rijn. Hij wil de functie invullen in overleg met het zorgveld. De Kamer krijgt het resultaat voorgelegd in een Algemene Maatregel van Bestuur.

Marktwerking

Buitenlandse partijen in de ambulancezorg zijn 100% onwenselijk, zegt Marijnissen. Zij meent dat met het wetsvoorstel “de deur voor zulke marktwerking op een kier wordt gezet”. Dat ziet Keijzer anders: er wordt niet vooruitgelopen op de definitieve inrichting van de ambulancezorg. Van Rijn bevestigt dat. Hij zegt dat “veel publieke sturing nodig is en blijft”.

Arno Rutte (VVD) ziet voordelen in marktwerking: in Zeeland is met een private partij de kwaliteit van het ambulancevervoer vooruitgegaan. Zorggeld moet goed besteed worden, zegt Keijzer. Iemand die voor een chemokuur naar het ziekenhuis moet, kan prima met een taxi.

Responstijd

Ambulances moeten 15 minuten na een melding ter plaatse zijn. Dat in veel regio’s lang niet altijd aan die eis wordt voldaan, verontrust Nijboer (PvdA) en Dijkstra. Keijzer vraagt welke verbeterplannen de zorgverzekeraars inmiddels hebben opgesteld.

De 15 minutennorm is niet ideaal, erkent Van Rijn, want alleen bij spoedeisende ritten is hij essentieel. Maar de staatssecretaris wil er bij dit wetsvoorstel niet aan sleutelen. De verbeterplannen van de zorgverzekeraars op dit punt worden “verscherpt” door de Nederlandse Zorgautoriteit bekeken, aldus Van Rijn.

De Kamer stemt op 30 mei over het wetsvoorstel en de moties.

bron: tweedekamer.nl

Vorig artikelTip: Online lezingen van het London Cardiac Arrest Symposium
Volgend artikelInzicht in jouw levensstijl… UMCG Ambulancezorg biedt Healthcoin aan
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.