Home Algemeen Algemeen Themamiddag: Crisiscommunicatie, 3 juli 2014

Themamiddag: Crisiscommunicatie, 3 juli 2014

661
0

Bij evaluaties naar het handelen van hulpverleners tijdens diverse rampen en crises behoren informatievoorziening en communicatie vaak tot de aanbevelingen voor verbetering. Dit komt veelal doordat niet iedereen bekend is met de wijze waarop men tijdens een crisissituatie het best kan communiceren met elkaar. Ook rampenopvangplannen voorzien niet altijd of onvoldoende in een uitleg hierover. En het is juist de combinatie van correctheid, volledigheid en tijdigheid van communicatie die – in het dynamische veld van de opgeschaalde zorg – als belangrijke succesfactor wordt gezien bij het beheersen van een calamiteit.
Voldoende reden om het onderwerp crisiscommunicatie centraal te stellen tijdens de OTO Themamiddag op 3 juli 2014.

Crisiscommunicatie: goed voorbereid
Hulpverleners die bij nationale en internationale crises zijn betrokken, zijn het met elkaar eens: om doelmatig te communiceren tijdens een crisis zijn voorbereidende maatregelen noodzakelijk. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om: een adequate inzet en afstemming van middelen op het gebied van de communicatietechnologie, de opleiding van medewerkers, de mate van communicatietraining en oefening, en voorlichters die al vóór de crisis een functionerend netwerk hebben opgebouwd.
Goede crisiscommunicatie begint dus al ver voor het moment dat een crisissituatie zich daadwerkelijk aandient.

Tijdens deze OTO Themamiddag worden inzichten en technieken aangeboden voor effectieve communicatie in crisissituaties. Er wordt stil gestaan bij de voorbereiding van goede communicatie, maar ook is aandacht voor de wijze waarop deze technieken worden ingezet in een situatie waar de spanning hoog kan oplopen en terugvallen op routines niet altijd mogelijk is.
Op een inspirerende locatie die symbool staat voor de basiselementen van communicatie nemen sprekers u vanuit hun eigen expertise mee in de diverse facetten van crisiscommunicatie en bieden u inzicht op welke wijze crisiscommunicatie effectief kan worden vormgegeven.

Komt u ook?
U bent van harte uitgenodigd voor de OTO Themamiddag: crisiscommunicatie.

Klik hier om je aan te melden

Vorig artikelOnderzoeksprogramma van het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen voor 2013-2014
Volgend artikelVakantieperiode: wordt jij één van onze gast redacteuren?
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.