Home Algemeen Algemeen Systeemoefening Grootschalige Geneeskundige Bijstand

Systeemoefening Grootschalige Geneeskundige Bijstand

1754
0

De afgelopen jaren hebben veel ontwikkelingen plaatsgevonden op het gebied van acute zorgverlening in Nederland, die maken dat de huidige voorziening voor geneeskundige bijstandsverlening niet langer goed aansluit op de actuele ketenzorg. Tegelijkertijd is er wél behoefte aan geneeskundige bijstand in geval van grootschalige incidenten. Om daarin te kunnen voorzien is het model Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB) ontwikkeld. Vanaf 1 januari 2016 vervangt het GGB-model de huidige Geneeskundige Combinatie (GNK-C) en daarnaast zal de ‘command en control’ structuur worden weggezet met behulp van taakverantwoordelijken.

Pilotregio regio Haaglanden
De regio Haaglanden heeft op 16 oktober jl. als pilot regio gediend voor een realistische “systeem” oefening GGB om de werking van het GGB-model bij de verschillende samenwerkende partijen in de witte kolom te toetsen. Ter voorbereiding hebben de RAV (en MKA), GHOR en het Nederlandse Rode Kruis de handen ineen geslagen om de systeemoefening gezamenlijk te organiseren. Op oefenterrein Overvoorde in Rijswijk (en op de meldkamer in De Yp) is het operationele gedeelte van de oefening uitgevoerd. Uitgangspunt van de oefening was een explosie waarbij uiteindelijk 60 slachtoffers (code 40) moesten worden behandeld en vervoerd naar verschillende ziekenhuizen in onze regio. Op de Waldorpstraat vond het strategische deel van de oefening plaats. De medewerkers, die een rol hadden tijdens de oefening, zijn in de ochtend geïnformeerd door het Regionaal OpleidingsCentrum Ambulancezorg Haaglanden (ROCAH) en de RAV. Dit is gebeurd door middel van een presentatie van Gijs Roest en een kennisquiz met als doel discussie en leren over het de inhoud van het GGB. In de daadwerkelijke operationele oefening zijn uiteindelijk 15 ambulances en tweemaal het MMT ingezet. Daarnaast is het calamiteitenvoertuig van de RAV opgeroepen en voor het eerst beoefend. Het noodhulpteam van het Nederlandse Rode Kruis heeft volgens de nieuwe GGB structuur de T3 slachtoffers behandeld op de opvanglocatie. Behalve de witte kolom, waren tevens de multi-partners goed vertegenwoordigd, waaronder de Brandweer (HV voertuig / tankauto spuit)(OvDB), de politie (OvDP) en OvD-Bz van de Gemeente.

Geslaagde oefening met veel evaluatie– en aandachtspunten
Het doel van de oefening was het toetsen van de leidraad GGB. Toetsen door middel van een systeemoefening is natuurlijk spannend. Dit omdat je nog niet weet hoe de systematiek in de praktijk werkt en daarnaast extra spannend omdat nog niet iedere medewerker op maximale vlieghoogte is. Het proces is waargenomen door een groep van landelijke waarnemers. Uit de evaluaties achteraf, met de landelijke waarnemers en de taakverantwoordelijken, zijn er zeker op het eerste oog, de nodige evaluatiepunten- en aandachtspunten naar voren gekomen.

Regionale en landelijke evaluatie
Op korte termijn wordt er regionaal en landelijk geëvalueerd welke leerpunten er uit de oefening naar voren zijn gekomen. Deze evaluatiepunten zullen worden gebruikt om te kijken of er nog aanpassingen nodig zijn in het GGB, dat per januari 2016 wordt uitgerold.

 

Vorig artikelAcute zorg en forensisch verpleegkunde
Volgend artikelThin Line Bracelets en Thin Yellow Line
Mark-Jan Videler
Regionaal Opleidingscoördinator van de RAV Haaglanden Het ROCAH (Regionaal Opleidingscentrum Ambulancezorg Haaglanden) verzorgt de bij- en nascholingen binnen de RAV Haaglanden.