Home Algemeen GHOR Succesvolle audit voor GHOR Hollands Midden

Succesvolle audit voor GHOR Hollands Midden

721
0

Op 1 oktober jl. heeft DNV de audit bij de GHOR Hollands Midden afgenomen. Conclusie is dat de GHOR een flexibele organisatie is, die zich goed kan aanpassen aan invloeden van buiten. Een belangrijke stap is gezet in het beschrijven van de processen, waardoor processen beter te sturen en te verbeteren zijn. Ook heeft de GHOR een goede balans tussen taken in de voorbereiding en tijdens de incidentbestrijding.

Nog meer sterke punten zijn het betrekken van partners, zoals de brandweer, in de relatie met de zorgpartners en het op orde hebben van de evenementenadvisering. Als verbeterpunt heeft DNV aangegeven dat de GHOR ook bij evaluaties van multidisciplinaire oefeningen en trainingen zelf alvast de eigen evaluatie in gang kan zetten, zonder het tempo van de andere partners af te wachten. De GHOR kan bij de uitvoering van haar taken meer het risicoprofiel als basis gebruiken en bij het meten van de output moet zij de impact op partners meenemen.

Lerend vermogen
De dag stond in het teken van het lerend vermogen van de GHOR. “Doen we de juiste dingen en doen we die dingen goed.” De onderwerpen die zijn beoordeeld zijn, de relatie planvorming en opleiden, trainen en oefenen. Wordt wat is beschreven in informatiekaarten geoefend en worden evaluatiepunten uit deze oefeningen weer meegenomen in de planvorming. Evenementenadvisering: wat is de rol van de GHOR en hoe is deze rol geborgd bij de vergunningverlening aan evenementen door gemeenten. De wijze waarop de afspraken van de GHOR met ketenpartners voor het onderwerp zorgcontinuïteit en acute zorg zijn vastgelegd.

bron: http://www.ghorhm.nl/succesvolle-audit-voor-ghor-hollands-midden/

Vorig artikelRAV Ambulance Amsterdam
Volgend artikelAutomobilist bumperkleeft ambulance op N11
Gijs Peteroff
Samen met een aantal beroepskrachten in de ambulancezorg draag ik graag bij aan een succesvol Ambulanceblog. Ambulanceblog is destijds opgericht om kennis tussen de individuele RAV'en te delen met andere RAV'en. Zo kan kwaliteit op grote schaal geborgd worden, zonder dat elke RAV afzonderlijk het wiel gaat uitvinden.