Home Algemeen Algemeen Straling in de ambulance C2000 / GSM

Straling in de ambulance C2000 / GSM

1806
0
Een ambulance is tegenwoordig niet alleen een voertuig om patiënten mee te vervoeren, maar ook voorzien van allerlei communicatiemiddelen om onder andere contact te houden met de meldkamer.
In mei 2010 heeft er een meting plaatsgevonden met een ambulance van RAV Hollands Midden door het Agentschap Telecom om de straling in de ambulance in kaart te brengen, hieronder de onderzoek gegevens, onderaan dit bericht is het hele verslag te vinden.
Op verzoek van het Antennebureau, heeft Agentschap Telecom, afdeling Toezicht, een EMV-onderzoek uitgevoerd in een ambulance voertuig. Doel van het o nderzoek was het meten van de EMV niveaus in het voertuig afkomstig van de GSM en Tetra/C2000 antennes welke geplaatst zijn op het dak van het voertuig.
Bij dit onderzoek worden de veldsterkten van aanwezige elektromagnetische velden (EMV) getoetst aan de referentieniveaus volgens de Europese aanbevelin g van de Raad van 12 juli 1999 (1999/519/EG), betreffende beperking van blootstelling van de bevolking aan  elektromagnetische velden van 0 Hz – 300 GHz.

Gegevens

Meetafstand tot antenne
Ca 1 meter
Plaats antenne
Dak ambulance
Antennehoogte
2,5 meter
Type zendinstallatie(s)
GSM
Tetra/C2000

Conclusie

Gelet op de meetresultaten van het onderzoek is geconstateerd dat met betrekking tot de toetsing blootstellinglimieten alle gemeten niveaus ver bene den de referentieniveaus liggen die gelden voor elektromagnetische straling en velden, als genoemd in de EU aanbeveling 1999/519/EG.

Meetresultaten

Tijdens de breedbandmeting wordt er 6 minuten continue gemeten. De maximale waarde is de hoogste veldsterkte die (kortstondig) is waargenomen tijdens deze 6 minuten.
De hoogste breedbandig gemeten waarde is 3,58 V/m. Uit de selectieve meting blijkt dat het GSM900 signaal het meeste bijdraagt aan  dit niveau. Volgens de ICNIRP norm mag dit niveau 41 V/m zijn (voor het algemene publiek) en 90 V/m (voor medewerkers).
Klik hier voor het volledige “Meetrapport Ambulance”
Vorig artikelArbeidsrisico’s in de ambulancezorg door de arbeidsinspectie in kaart gebracht
Volgend artikelUitvraagprotocol AMPDS ProQA op de MKA Hollands Midden