Home Algemeen Algemeen Stel je eigen ambulance samen, verandering aanstaande?

Stel je eigen ambulance samen, verandering aanstaande?

2615
0

Ambulanz mobile heeft sinds deze week een online configuratie tool geplaatst op hun website.

Amblanz mobile onder andere bekend van de Otaris, Delfis, Delfis Europa enz wil met deze configuratie tool klanten laten zien wat de mogelijkheden zijn.

Op dit moment is de configuratie tool alleen nog beschikbaar voor de Ford – Novaris, maar naar verwachting zal deze ook voor andere type ambulances beschikbaar komen.

Of de online configuratie tool ook voor Nederlandse ambulances beschikbaar komt is niet bekend, de Nederlandse markt zou daarvoor wel eens te klein kunnen zijn.

Verandering op de Nederlandse ambulance markt

Binnen Nederland zien we veel minder verschillende typen ambulances dan in bijvoorbeeld Duitsland. Met de komst van de aanbesteding ambulancezorg in 2018 is het ook maar de vraag of ambulances zoals die er nu zijn uitgerust wel stand houden. Zo standaard als de ambulance inventaris enkele jaren geleden was, zo divers is het op dit moment.  Binnen elke regio wordt opnieuw het wiel uitgevonden en heeft met nagenoeg de meest ideale ambulance ontwikkeld.

Als je in efficiency, kosten en kwaliteit denkt dan zullen grote spelers binnen de Nederlandse ambulancezorg snel over gaan op één type ambulance om ze de uniformiteit, uitwisselbaarheid en beschikbaarheid ten goede te laten komen. Men kan dan volstaan met veel minder reserve voertuigen en kan makkelijker schuiven bij calamiteiten van ambulances naar een andere regio. Ook kunnen er bij leveranciers en servicepunten veel betere en kostenefficiënte afspraken worden gemaakt als er een grotere batch wordt afgenomen.

Al eerder is er geprobeerd om samen tot een ideale ambulance te komen, dit is echter toen niet gelukt, ook vanwege verschillende belangen. Iedereen kent het bestaan van de ANS wel. Met de mogelijke komst van grotere spelers in 2018 en het zo kostenefficiënt omgaan met de beschikbare gelden, zal er over niet al te lange tijd toch weer behoefte zijn aan een uniforme standaard hierin.

Dat die efficiencyslag overigens ook gemaakt gaat worden door schaalvergroting van ambulancediensten is redelijkerwijs aannemelijk. Denk bijvoorbeeld aan de komst van het LMO, waarbij deels een efficiency en kwaliteits- verhoging aan ten grondslag ligt.

 

Vorig artikelCBRN: Mestgassen, laat je niet verrassen!
Volgend artikelJaaroverzicht 2014 Academie Ambulancezorg
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.