Home Algemeen Algemeen Start pilot Streettriage Twente

Start pilot Streettriage Twente

1068
0

De pilot Streettriage is een mooie samenwerking tussen Dimence, Mediant, Ambulance Oost, politie en de Twentse gemeenten. Zorgverzekeraar Menzis steunt dit project door het mede te financieren.

Het idee achter Streettriage is simpel en doeltreffend. Een team van een ggz-verpleegkundige, een ambulanceverpleegkundige en een politieagent reageert als eerste op meldingen van overlast door personen met verward gedrag die bij de politiemeldkamer binnenkomen. Wanneer zij gezamenlijk in de Streettriagewagen arriveren, beoordelen zij ter plekke de problemen: is inzet van psychiatrische zorg nodig of zijn er lichamelijke klachten en moet iemand naar de spoedeisende hulp? Als er sprake is van strafbare feiten wordt iemand overgedragen aan Justitie.

Een snelle beoordeling voorkomt dat mensen op verkeerde plekken terechtkomen en lang moeten wachten op adequate vervolgzorg, bijvoorbeeld een onnodig verblijf op het politiebureau of wachten op een beoordeling door de crisisdienst. De persoon met verward gedrag kan direct worden meegenomen naar een geschikte vervolgplek: naar huis, ziekenhuis, huisarts, ggz-instelling of politiebureau.

Samenwerking

Ggz-instellingen Mediant en Dimence leveren met Streettriage een belangrijke bijdrage aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid voor mensen met acute psychische problemen. Jeroen Traas, manager Spoedeisende ggz Dimence: “Juist omdat onbegrepen gedrag lang niet altijd voortkomt uit psychische problemen. Dementie, problemen thuis of lichamelijke problemen kunnen ook oorzaken zijn van verward, of misschien beter, onbegrepen gedrag.” De zorginstellingen doen dit in samenspraak met belangrijke partners (politie, Ambulance Oost en de Twentse gemeenten) in haar werkgebied. Johan Keijzer, manager ambulancezorg bij Ambulance Oost: “Een mooie samenwerking tussen partijen in de acute zorg-keten, waarbij alle partijen hun verantwoordelijkheid hebben genomen om deze problematiek het hoofd te bieden.”

Achtergrond

Het regelen van passend vervoer is 1 van de 9 bouwstenen uit de landelijke aanpak personen verward gedrag. Gemeenten moeten beschikken over een goed werkende aanpak voor mensen met verward gedrag. Doel is om met elkaar in te zetten op het voorkomen van persoonlijk leed en maatschappelijke overlast. In Twente is binnen de Bestuurscommissie Publieke Gezondheid van GGD Twente afgesproken op welke wijze de 14 Twentse gemeenten gezamenlijk invulling willen geven aan het verzorgen van passend vervoer.

Dit is opgepakt in samenspraak met de uitvoerende partners . Wethouder Arja ten Thije, bestuurslid Bestuurscommissie Publieke Gezondheid: “Een dergelijke samenwerking kunnen wij als gemeenten niet afzonderlijk oppakken; hier ligt een gezamenlijke Twentse verantwoordelijkheid. Mooi hoe in de samenwerking rond deze pilot ook vooral de verbinding tussen zorg en veiligheid gelegd is.”

bron: dimence.nl

Vorig artikelMijn eerste boek: ‘de vakmensen binnen de ambulancezorg’
Volgend artikelIs dat eigenlijk wel ambulancezorg? Een Kerstoverdenking.
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.