Home Algemeen Algemeen Stagebeleid Traumacentrum Zuidwest-Nederland, Lifeliner2

Stagebeleid Traumacentrum Zuidwest-Nederland, Lifeliner2

3271
0

Het stage beleid van het Traumacentrum ZWN is veranderd. Hieronder lichten wij het nieuwe beleid en de procedure kort toe.
Tot voor kort was het voor alle ambulancehulpverleners en meldkamercentralisten mogelijk om een dag stage te lopen bij het Mobiel Medisch Team (MMT)  van het TraumacentrumZWN.
Hierdoor konden veel hulpverleners de afgelopen ruim 10 jaar een indruk te krijgen van het werk van het MMT en 1 of meerdere inzetten mee te maken.

Dit beleid resulteerde echter in lang oplopende wachtlijsten waarbij het soms meer dan twee jaar na aanvraag duurde alvorens een stagedag kon worden ingepland. Daarnaast waren de doelstellingen voor de stagedag onduidelijk, was er geen feedback van de stagiair of het MMT en kwamen verwachtingspatronen niet altijd uit.

Daarom is samen met het Traumacentrum ZWN en de regionaal opleidingscoördinatoren van de ambulanceregio’s in het verzorgingsgebied van het MMT een nieuwe aanpak ontwikkeld. Doelstelling is  om meer rendement uit de stagedag te halen voor zowel de stagiair als het MMT zelf. Voor de stagiair betekent het aan het begin van zijn/haar carrière een kennismaking met het MMT waarbij naast de dag meelopen ook leerdoelen behaald moeten worden die aansluiten bij de opleiding.  Voor het MMT zit het rendement in de toelichting op wat het team extra meebrengt/toevoegt bij de hulpverlening op straat in relatie tot het LPA protocol 2.8 en de meerwaarde van de samenwerking.
Daarnaast wordt met deze manier van werken de  wachtlijst beperkt.

De nieuwe procedure is als volgt:
Door de opleidingscoördinator van de RAV worden de stagiaires digitaal aangemeld middels een speciaal ontworpen formulier.
Een stagiair die wordt aangemeld dient in opleiding te zijn tot ambulanceverpleegkundige, ambulancechauffeur of meldkamercentralist.

De stagecoördinator van het MMT ontvangt de formulieren digitaal en plant de aangemelde ambulanceverpleegkundigen, ambulancechauffeurs of meldkamercentralisten i.o. in voor een stagedag.

Het secretariaat van het Traumacentrum ZWN stuurt de betreffende stagiair een uitnodiging per email. Bij de uitnodiging ontvangt de stagiair de leerdoelen, de inzet en cancelcriteria en het document “verantwoordelijkheden ter plaatse”.
Ter voorbereiding op de stagedag wordt verwacht van de stagiaires dat zij de documenten doornemen. Tijdens de stagedag zal door het team van de dag middels hoofdzakelijk onderwijs-leergesprekken getracht worden de leerdoelen te behalen.

Na de stagedag levert de stagiair binnen 1 week een reflectieverslag in bij de stagecoördinator van het MMT. Na ontvangst van het reflectieverslag ontvangt de stagiair een certificaat. De nieuwe procedure gaat met ingang van 1 oktober in..

Vorig artikelVan onderaan bouwen aan de toekomst
Volgend artikel“Noodlottig ongeval of toch kindermishandeling”
Jeroen de Smit
Ambulanceverpleegkundige bij de RAVZeeland, Witte Kruis Ambulancezorg. Rapid Responder sinds 1 mei 2008 bij Witte Kruis Ambulancezorg Zeeland HEMS crewmember LifeLiner2, Trauma Centrum Zuid West Nederland sinds 1 maart 2010.