Home Algemeen Algemeen Stage binnen de ambulancezorg

Stage binnen de ambulancezorg

20603
0

Een stage bij de ambulancedienst, wie droomt daar nu niet van?

Toch omvat dit veel meer dan een dienst mee lopen met een ambulanceteam, om zich te oriënteren op de werkzaamheden binnen het huidige domein van de pre hospitale medische spoedeisende hulpverlening.

Wekelijks ontvang ik als regionaal opleidingscoördinator bij een ambulanceorganisatie een aantal verzoeken voor het lopen van een stage. Ik ben er van overtuigd dat andere ambulanceregio’s deze verzoeken ook ontvangen.

Misschien realiseren mensen zich niet dat zo’n stage een behoorlijke impact kan hebben. Je neemt een stagiaire mee bij hulpvragers, veelal in hun eigen thuissituatie, waarmee je kennis neemt van de hulpvraag, een ziektegeschiedenis en/of vaak daarmee gepaard gaande sociale problemen en een hoop emotie. Wanneer je niet uit de directe zorg komt, kan dit een behoorlijke impact hebben op een stagiaire. Stagiaires moeten zich realiseren dat zij in verschillende situaties terecht kunnen komen. Dat zijn vaak niet altijd prettige situaties. Situaties waar ook vaak zeer ervaren ambulancemedewerkers moeite mee hebben. Denk niet altijd aan de ongevallen en/of een reanimatie, maar in het bijzonder ook aan de (psycho) sociale en maatschappelijke situaties, zoals een jonge vrouw naar een hospice brengen voor de laatste levensfase. Maar bekijk het ook vanuit de zijde van het ambulanceteam die een stagiaire moet begeleiden. Ook ontvang ik van mijn collegae, regelmatig het verzoek of zij even geen stagiaire mee hoeven te nemen, veelal omdat er wel heel veel stagiaires zijn op bepaalde momenten. Het begeleiden van een stagiaire kan behoorlijk intensief zijn. Je wilt de stagiaire toch het een en ander vertellen over je beroep, de werkzaamheden, procedures, werkafspraken en hoe je eventueel binnen het domein van de ambulancezorg kunt komen werken. Wanneer je dat een aantal keren in een dienstcyclus moet doen kan dat belastend zijn. Zeker als het ambulanceteam ook nog de nodige zorg moet geven aan de zorgvrager op dat moment. Ambulanceregio’s gaan daarom zeer zorgvuldig om met stage verzoeken.

Ik realiseer mij dat er binnen het huidige opleidingsstelsel in de gezondheidszorg een tekort is aan stageplaatsen, maar of een ambulance organisatie nu een juiste stageplaats is, dat vraag ik mij af. Dit is zeker mede afhankelijk van het stageverzoek en de opleidingen van waaruit een stage aanvraag wordt geïnitieerd.

De ambulancezorg ontvangt regelmatig de volgende stageverzoeken:

Oriënterende stages

Dit is een stage van een of een aantal diensten, waarbij de stagiaire kennis kan maken met de werkzaamheden van een ambulanceteam. Veelal om zich te oriënteren binnen het domein van de huidige ambulancezorg. Aan deze stage zijn vaak geen stage- of leerdoelen doelen gesteld.

Opleidings- of beroeps gerelateerde stages

Hierbij moet men denken aan studenten die een bepaalde opleiding in de gezondheidszorg volgen zoals bv:

  • Studenten geneeskunde;
  • Studenten verpleegkunde of medisch hulpverlener, aan een hogeschool;
  • Gediplomeerde verpleegkundigen die een specialistische vervolgopleiding volgen, zoals de intensive care, spoedeisendehulp of anesthesie;
  • verpleegkundig specialisten acute zorg in opleiding;
  • Physician Assistants pre-hospitals acute zorg;
  • Huisartsen (I.o.).

Dit zijn vaak stageverzoeken, voor een aantal weken tot maanden. Aan deze stages zijn vanuit de opleiding of studie, bepaalde leerdoelen opgesteld, en dient de stage te worden afgerond met een stage opdracht, literatuuronderzoek of een kwaliteitsverslag. (Ambulance) stage-instellingen ontvangen voor het begeleiden van een aantal studenten vanuit de opleidingsinstelling een stage vergoeding vanuit het ministerie van onderwijs & wetenschappen. Bovendien dienen de stage instellingen in het bezit te zijn van een accreditatie voor het verlenen van een stage.

Hierbij een reactie van een stagiaire die bij onze ambulancedienst een oriëntatie stage heeft gelopen:

Het secretariaat vraagt of ze mij mag doorverbinden met een stagiaire.

“Dag meneer, ik wilde u nog wat vragen.” Ik zeg:” dat kan, vertel….”

“Ik heb vorige week een dienst mee mogen lopen, maar heb niets meegemaakt, is het mogelijk dat ik nog een keer mee mag?”

Op dat moment zit ik achter mijn pc, en open de ritdossiers van die dag en de wagen waarop zij heeft gezeten. Tot mijn verbazing zie ik dat zij in een dienst van 09:00 tot 18:00 uur, maar liefst 8 zorgvragen heeft gedaan. “Vreemd zeg ik tegen haar, ik zie in het voertuig dossier van die dienst dat jullie 8 zorgvragen hebben gedaan. Variërend van een A1, patiënt met een mogelijk hartinfarct , tot een fietser die tegen een muurtje heeft gereden, en een aantal interklinische zorgvragen.” ” O ja, dat klopt, maar het waren geen leuke ritjes.”

Waarop ik haar de vraag stel: “Heb je een vriend, vriendin , broer of zus?”

“Google een op dierentuin dat is leuk, dieren kijken. Mensen met een hartinfarct , een ongeval of iemand die ongeneeslijk ziek is naar huis brengen is niet leuk, dat is leed van een ander!”

Waarop zei geschrokken reageert: “O nee dat bedoel ik niet hoor.”

“Maar,” vraag ik haar, ” wat wil je zien of mee maken dan. Dat grote verkeersongeval met inzet trauma heli, die reanimatie in de supermarkt , of die bevalling in de stadsbus?? Neen dat zijn geen dagelijkse incidenten.”

Ik probeer haar uit te leggen:” wat jij hebt meegemaakt is een heel reëel beeld van de huidige dagelijkse ambulancezorg. Natuurlijk wil iedere stagiaire , een reanimatie , een groot ongeval met beknelling meemaken. Maar dat is een utopie!”

Ik denk dat stagiaires de realiteit niet uit het oog mogen verliezen. Ik realiseer mij, dat de diverse (sensatie) programma’s op tv, o.a bijdragen aan dit verkeerde beeld .

Het A1 aanbod is maar een klein onderdeel van de totale dagelijkse ambulancezorg!!!

Ambulancediensten gaan terughoudend om met stageverzoeken, om zogenoemde sensatiezoekers buiten de deur te houden. De impact voor het zorg dragen van een stagiaire en het draaien van een snelle, goede en adequate hulpverlening wordt nog wel eens onderschat.

Vorig artikelVWS: Stand van zaken moties en toezeggingen o.a. ambulancezorg
Volgend artikelDe ambulancezorg op “vakantie”?
Reggie Diets
Ik ben werkzaam bij een middel grote ambulanceorganisatie in het land als Regionaal Opleidingscoördinator Ambulancezorg en als Officier van Dienst Geneeskundig en Algemeen Commandant Geneeskundig zorg bij de GHOR. Naast deze functie heb ik sinds 1997 een aanstelling als docent-onderzoeker bij de faculteit geneeskunde van het universitair medisch centrum Utrecht.