Home Algemeen Algemeen SpoedzorgNet: Jaarrapport Traumaregistratie 2013 – 2017

SpoedzorgNet: Jaarrapport Traumaregistratie 2013 – 2017

420
0

Te downloaden is de gezamenlijke rapportage Traumaregistratie over het jaar 2017 van Netwerk Acute Zorg Noordwest (NAZ NW) en SpoedZorgNet AMC (SZN AMC).

Speciale dank is verschuldigd voor de inspanningen van de ziekenhuizen en Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV’s) in beide regio’s die hiervoor hun data beschikbaar hebben gesteld.

2017 was het jaar van verdergaande samenwerking en lateralisatie op medisch en logistiek terrein in een continue veranderend zorglandschap, met als gevolg verandering van patiëntenstromen binnen beide regio’s. Ook de gewenste landelijke verandering naar primaire presentatie van 90% van multitraumapatiënten direct in de regionale traumacentra geeft een verdere verschuiving in patiëntenstromen.

Door de groeiende samenwerking in het kader van de alliantie tussen de traumacentra van VUMC en AMC, zal in de nabije toekomst het grootste traumacentrum ontstaan in Amsterdam. Geplande centralisatie van de zwaar gewonde kinderen in een centra vereist daarbij extra inspanningen en verschuivingen binnen de alliantie.

Het toenemend gebruik van de traumaregistratie gegevens voor onderzoek, verbetering van zorg en visitaties in beide regio’s door de partners is belangwekkend.

De strategie, waarin de traumaregistraties van regio NAZ NW en SZN AMC zich richten op hun rol als verbinder van patiëntenzorg en wetenschap, zal ook in de komende jaren worden voortgezet. Op termijn zullen beide traumaregistraties worden omgevormd tot een geheel, waarbij kwaliteit en volledigheid van de registratie voorop staan en de benutting van de data nog verder kan worden uitgebouwd. Ook in 2018 blijft onze missie: iedere traumapatiënt telt – samen werken aan het optimaliseren van de zorg voor traumapatiënten in regio NAZ NW en regio SZN AMC.

bron: SpoedZorgNet

Vorig artikelMinister Bruno Bruins ondertekent actieplan ambulancezorg
Volgend artikelMijn eerste boek: ‘de vakmensen binnen de ambulancezorg’
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.