Home Algemeen GHOR SIGMA-team ondersteunt GHOR met medische assistentie

SIGMA-team ondersteunt GHOR met medische assistentie

2733
0

Dit najaar nog tekenen Noodhulpvoorzitter Rineke Gieske van het Nederlandse Rode Kruis en directeur publieke gezondheid Theo van Rijmenam van GHOR Twente een samenwerkingsovereenkomst tussen beide
organisaties. De handtekeningen bestendigen een al jarenlang bestaande samenwerking op het gebied van rampenhulpverlening.

Het Nederlandse Rode Kruis (NRK) speelt van oudsher een rol op een rampterrein. Voor de GHOR levert het NRK een Snel Inzetbare Groep ter Medische Assistentie, het SIGMA-team. Voor de gemeenten levert het NRK ondersteuning bij de opvang en verzorging van getroffenen. Het SIGMA-team bestaat uit speciaal getrainde vrijwilligers, die het ambulancepersoneel en het SIGMA-team ondersteunt GHOR met medische assistentie traumateam in het veld kunnen assisteren. Het team wordt gealarmeerd wanneer de reguliere (spoedeisende) medische hulpverlening voor bijvoorbeeld een ramp of groot ongeval niet toereikend is.

Breed inzetbaar

De SIGMA-vrijwilligers zijn, naast de medische assistentie, ook in staat om logistieke werkzaamheden te verrichten, variërend van het opbouwen van een gewondennest tot aan het bevoorraden van een Geneeskundige Combinatie.
Deze vrijwilligers zijn 24 uur per dag en 365 dagen per jaar inzetbaar. Bij een oproep moeten zij zich binnen 30 minuten verzamelen op de opkomstlocatie aan de Demmersweg 55 in Hengelo en vertrekken dan met een speciaal busje en met allerlei medisch materiaal naar het rampterrein. Gelukkig vinden er niet heel vaak rampen plaats waarbij de hulp van het NRK nodig is. Daarom is oefenen extra belangrijk om de vaardigheden op peil te houden. Recente gebeurtenissen waarbij het SIGMAteam is ingezet in Twente zijn: dreigend noodweer tijdens een kampioenswedstrijd van FC Twente (2010), de instorting van het dak van de Grolsch Veste (2011) en dronken dauwtrappers op Hemelvaartsdag (2012).

Scholing

Voordat de vrijwilligers ingezet kunnen worden, volgen ze de zogenaamde ‘HOC-opleiding’. De opleiding bestaat uit diverse theorie- en praktijklessen en wordt afgesloten met twee theorieexamens en een profcheck. Om competent te blijven volgen de vrijwilligers een bijscholingsprogramma dat is opgebouwd uit lesavonden en oefeningen.
Daarnaast moet iedereen elke twee jaar opnieuw een profcheck uitvoeren.
Een vast onderdeel van het SIGMA-programma is het oefenen met de GHOR.
In deze samenwerkingsoefeningen ligt de nadruk op de samenwerking met ambulancedienst en het Medisch Mobiel Team (MMT) onder leiding van een Officier van Dienst Geneeskundig.
Tijdens de oefeningen leren de teamleden ook het materiaal op een goede manier in te zetten.

Aansluiting

Sinds 1 januari 2010 is het NRK één landelijke vereniging.
Voorheen waren de lokale afdelingen aparte rechtspersonen. Om de noodhulpactiviteiten (waaronder de SIGMA’s) van het NRK beter aan te laten sluiten aan de veiligheidsregio’s, is in december 2010 besloten om ook bij het NRK te werken in 25 noodhulpregio’s, die gelijk lopen met de veiligheidsregio’s.
Deze nieuwe indeling onderstreept het belang om de bestaande afspraken uit het verleden nog eens goed tegen het licht te houden. Voor de GHOR is het tekenen van de overeenkomst eveneens een actueel thema, omdat de Wet veiligheidsregio’s verlangt, dat de GHOR schriftelijke afspraken maakt met alle geneeskundige ketenpartners die een rol hebben bij de bestrijding van crises en rampen. De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst is een belangrijke stap in de samenwerking tussen de geneeskundige partners om ook klaar te staan in bijzondere omstandigheden zoals crises en rampen.

Samen staan we sterk!

bron: 112netwerk (september 2012)

Vorig artikelInformatiefilm over de ambulancezorg in Limburg-Noord
Volgend artikelNieuwe bekostigings- en financieringssystematiek ambulancezorg