Home Algemeen Algemeen SBAR studie in Amsterdam

SBAR studie in Amsterdam

6505
2

De komende weken zullen onderzoekers op de SEH van het AMC, VUmc en OLVG meten hoe de overdracht gaat tussen de verpleegkundigen van Ambulance Amsterdam en de SEH medewerkers. De aanleiding? Volgens de laatste versie van het LPA moet er worden overgedragen volgens de SBAR methode (SBAR staat voor Situation (situatie), Background (achtergrond), Assessment (beoordeling), en Recommendation (aanbeveling)). Zo’n 89% van de ondervraagde ambulancemedewerkers zegt de SBAR tijdens de overdracht te gebruiken. Dat blijkt in praktijk niet altijd gebeuren. Dit voorjaar hebben we een zogenaamde ‘nulmeting’ gedaan om te kijken hoe de overdracht tussen ambulance en SEHs nu gaat. Daaruit blijkt bijvoorbeeld dat in maar 12% van de overdrachten de ambulanceverpleegkundige een aanbeveling geeft; de SEH medewerker heeft bij 4% van de overdrachten de informatie herhaald. Dat kan natuurlijk beter. Alle zorgverleners van de betrokken instanties kunnen deze zomer een e-learning SBAR doen om het geheugen weer eens op te frissen. Daarnaast delen we notitieblokjes uit waar de SBAR-methode op staat uitgewerkt – een zakkaartje waar je ook nog aantekeningen op kan maken.

Uit eerder onderzoek is bekend dat een gestructureerde overdracht de kans op medische fouten verkleind. Daarnaast verwacht je dat er met een vaste overdrachtstructuur als de SBAR minder aanvullend onderzoek nodig is en patienten sneller de juiste behandeling krijgen. Om te weten hoe het overdragen volgens de SBAR-methode bijdraagt aan kwaliteit van zorg voor de patient, zullen we het eerst een tijdje moeten gebruiken. Hopelijk dragen daarom alle betrokken zorgverleners in de Amsterdamse regio vanaf deze zomer volgens SBAR over. Uiteraard koppelen we de resultaten te zijner tijd graag terug.

Vorig artikelDe toekomst van de Meldkamer als spin in het web
Volgend artikelIk geloof het niet!
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.

2 REACTIES

  1. Vreemd waarom amsterdam de ABDE in de S stopt terwijl de hele wereld dat in de assessment doet.
    Waarom ineens eenzijdig iets anders gaan introduceren?
    Als je het over veiligheid hebt is dit dus geen goed voorbeeld.

  2. Interessante en waardevolle studie! In 2013 heeft het lectoraat acute intensieve zorg samen met ketenpartners uit de regio Gelderland Zuid (MKA + RAV + Radboudumc) een vergelijkbare studie naar de overdracht van ambulance naar SEH gedaan. Destijds lag de focus op de overdracht conform DeMIST. Mogelijk kunnen de resultaten van beide studies met elkaar vergeleken worden om op nationaal niveau aanbevelingen te formuleren om de overdracht te verbeteren. Het artikel is te downloaden op: https://sjtrem.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13049-015-0113-3

Comments are closed.