Home Algemeen Algemeen SAVER trainingen voor ambulancehulpverleners

SAVER trainingen voor ambulancehulpverleners

3024
0

SAVER Trainingen, die sinds 2010 door Falck worden aangeboden aan hulpverleningsdiensten in binnen- en buitenland. De patiëntgerichte benadering van met name verkeersongevallen die de SAVER methode voorstaat, is inmiddels landelijk overgenomen door ambulance- en brandweerdiensten. Falck heeft ook het afgelopen jaar weer een groot aantal hulpverleners opgeleid in de SAVER methodiek.

SAVER is een praktische methode voor een systematische en multidisciplinaire inzet bij ongevallen met beknelde of ernstig gewonde slachtoffers. SAVER is het acroniem voor Systematic Approach to Vital Emergency Response; een Engelse term voor een didactisch en operationeel model dat in 1993 ontwikkeld is door ICET. De SAVER methode omvat een zevenstappenplan dat nagenoeg bij elke reddingssituatie te gebruiken is. De systematiek is logisch, biedt houvast onder moeilijke omstandigheden en geeft duidelijkheid aan elke participerende discipline in een opeenvolging van handelingen en prioriteiten.

Hulpverlening is een teamsport. Wil men komen tot een optimale inzet, dan dienen alle participerende hulpverleningsdiensten kennis te hebben van en inzicht te hebben in ieders afzonderlijke mogelijkheden, prioriteiten en werkwijzen.

Om deze reden vindt vrije instroming in de trainingen plaats en worden de cursusgroepen zoveel mogelijk samengesteld uit leden van verschillende disciplines, waardoor iedere cursist de gelegenheid krijgt om in de professionele huid van de ander te kruipen. Door werkzaamheden van elkaar uit te voeren en te ervaren ontstaan begrip en inzicht in het functioneren van collega-hulpverleners. De streng geselecteerde SAVER instructeurs kunnen bogen op jarenlange multidisciplinaire en vaak internationale praktijkervaring.

Het medisch handelen is geheel in overeenstemming met de richtlijnen van de PHTLS, Pre Hospital Trauma Life Support. Deze, van origine Amerikaanse filosofie geldt inmiddels in meer dan twintig landen als standaard voor de systematische benaderingswijze van ongevalsslachtoffers door professionele medische hulpverleners.

Op de Nederlandse wegen rijden steeds meer beveiligde voertuigen, voorzien van onder andere zware kooiconstructies, balken, airbags en gordelspanners. Deze veiligheidssystemen brengen de nodige problemen voor hulpverleners met zich mee, een slachtoffer is steeds moeilijker te bereiken en daardoor ook moeilijker te bevrijden. De toename van het aantal elektrische voertuigen levert tevens veel vragen op, wanneer is dit type auto veilig te benaderen. SAVER Trainingen volgt de ontwikkelingen op dit gebied nauwgezet op de voet en implementeert deze kennis in haar trainingen. In samenwerking met Volvo Cars Nederland wordt gebruik gemaakt van een body van de Volvo XC60, in deze demo-car zijn duidelijk de extra verstevigingen zichtbaar. Hierdoor wordt extra bewustwording voor de (mogelijke) uitdagingen (mogelijkheden en onmogelijkheden) gecreëerd waar de brandweer met deze zogenaamde “veilige” auto’s mee te maken krijgt. ARN (Auto Recycling Nederland) heeft een bijdrage geleverd aan de SAVER Trainingen om brandweerlieden en ambulancepersoneel voor te bereiden op mogelijke gevaren rond hybride en elektrische auto’s die bij een ongeval betrokken zijn geraakt. Wat zijn de gevaren voor het beknelde slachtoffer maar zeker niet onbelangrijk, wat zijn de gevaren voor de hulpverleners.

Volvo Multi

SAVER Trainingen heeft meerdere malen per jaar een open inschrijving SAVER Specialist Multidisciplinaire Technische Hulpverlening.

Naast deze multidisciplinaire training zijn er ééndaagse Medische Praktijkdagen en via de Academie voor Ambulancezorg kan ingeschreven worden op de tweedaagse training SAVER Kennismaking met Technische Hulpverlening.

Vorig artikelBehandeling brandwonden met WaterJel
Volgend artikelReportage: Scandinavische AirAmbulance
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.