Home Algemeen Algemeen SAVER Trainingen geaccrediteerd bij het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden

SAVER Trainingen geaccrediteerd bij het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden

1460
0

Sinds het najaar van 2012 is SAVER Trainingen geaccrediteerd bij het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden. Ingeschreven ambulanceverpleegkundigen- en chauffeurs kunnen studiepunten behalen door het volgen van de 3-daagse SAVER Training Specialist Multidisciplinaire Technische Hulpverlening, basis THV, (24 punten) of de 5-daagse SAVER Training Specialist Multidisciplinaire Technische Hulpverlening, basis en zware THV (40 punten).

De SAVER methode (Systematic Approach to Vital Emergency Response) is het resultaat van een vele jaren internationale ervaring, opgedaan door diverse deskundigen. Deze methode leert u op een systematische wijze een ongeval te benaderen op de gelijke wijze als ook de brandweer dat doet.

Het totale trainingsprogramma wordt aangeboden in 5 dagen. Het programma Specialist Multidisciplinaire Technische Hulpverlening duurt 3 dagen. Aanvullend wordt het programma Specialist Zware Multidisciplinaire Technische Hulpverlening aangeboden, dit duurt 2 dagen. Het is mogelijk om na het volgen van de module Basis THV binnen 2 jaar de module Zware THV te volgen. Na afronding van het programma is de deelnemer gecertificeerd SAVER Specialist Multidisciplinaire Technische Hulpverlening.

Tijdens de SAVER-training Specialist Multidisciplinaire Technische Hulpverlening worden deelnemers getraind in het praktisch en systematisch benaderen van en omgaan met complexe ongevallen met beknelling en/of ernstig letsel.
Middels de SAVER systematiek wordt een ongeval systematisch en multidisciplinair benaderd. De training is gebaseerd op een actieve deelname door de gehele groep. Er wordt afgewisseld met theorie- en praktijksessies. De theorie bestaat uit interactieve presentaties, waarin de basis wordt gelegd voor de realistische praktijkscenario’s.

In de training worden o.a. de volgende onderwerpen behandeld:

• De SAVER methode (inzetsystematiek);
• Interpretatie relatie ongevalmechanisme en te verwachten letsel;
• Stabilisatie (van de situatie, voertuigen en slachtoffers);
• Teamstrategie;
• Multidisciplinaire communicatie;
• Invloed van voertuigontwikkeling op de hulpverlening;
• Innovatieve bevrijdingstechnieken, strategisch knippen en spreiden;
• De samenwerking tussen medische en technische hulpverlening;
• Veiligheid (van de situatie, van het team en het slachtoffer);
• Risicobeheersing ongevallocatie;
• Voertuig anatomie;
• (Snel) toegang verschaffen;
• Diverse geïntegreerde complexe praktijkscenario’s gericht op basis- en middelzware hulpverlening.

Speciaal opgeleide SAVER instructeurs worden ingezet om de cursisten op een coachende wijze te begeleiden.

SAVER2

Meer informatie op falck.nl

Vorig artikelBrancherichtlijn, dringende taak en A1, A2 en B urgentie
Volgend artikelORT tijdens vakantie
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.