Home Algemeen Algemeen Samenwerken aan evidence-based ambulancezorg

Samenwerken aan evidence-based ambulancezorg

727
0

In 2015 is het implementatieplan voor de Landelijke Onderzoeksagenda Ambulancezorg 2014-2018 vastgesteld door AZN. Voortkomend uit dit implementatieplan zal het Lectoraat Acute Intensieve zorg (LAIZ) in opdracht van AZN gaan starten met een systematische literatuurstudie ten behoeve van het belangrijkste onderzoeksthema ‘Eerste Hulp Geen Vervoer (EHGV)’. Het project EHGV is gestart op 1 maart 2016. De betrokken junior onderzoekers ontvangen een cursus systematische review. Van dat moment maken we gebruik om meer professionals uit de ambulancezorg in de gelegenheid te stellen deze cursus te volgen. Voor optimaal resultaat kan de groep niet te groot zijn, daarom is er plaats voor 10 professionals. Op deze wijze worden professionals uit de ambulancezorg uitgerust met competenties om de ambulancezorg evidence-based te maken.

Samenwerken aan evidence-based ambulancezorg: cursus systematische review

Wie
Professionals uit de ambulancezorg:

 • met een masteropleiding;
 • met interesse in systematisch literatuuronderzoek;
 • die beschikbaar zijn op onderstaande data.

Wat
Tijdens deze cursus leert de cursist hoe hij op basis van een probleem of vraag uit de praktijk op systematische wijze een antwoord kan vinden in de wetenschappelijke literatuur. Centraal staat de methode van Cochrane voor het uitvoeren van systematische literatuurstudies.

Leerdoelen
De cursist:

 • Kent de definitie van een systematische review
 • Benoemt elementen van een systematische review
 • Heeft kennis van de voordelen van een systematische review als onderzoeksmethode
 • Benoemt de relatie tussen een systematische review en evidence-base practice
 • Benoemt de stappen van een systematische review
 • Kent de eisen die worden gesteld aan de rapportage van een systematische review (PRISMA-statement)
 • Formuleert op basis van zelf meegebrachte probleem/casus een (PICO-)vraagstelling voor een systematische review
 • Is op de hoogte van diverse (wetenschappelijke) databases en kan een keuze maken
 • Kan gericht MeSH-termen zoeken en selecteren
 • Kan met behulp van MeSH-termen en vrije zoektermen een search-string opbouwen
 • Kan met behulp van in- en exclusiecriteria de search-string verfijnen
 • Kan de zoekstrategie rapporteren conform de PRISMA-statement eisen
 • Stelt op basis van zelf geformuleerde (PICO-)vraagstelling voor een systematische review een zoekstrategie op, voert deze uit en rapporteert deze conform de gangbare eisen
 • Is op de hoogte van de ‘risk of bias assessment’ om de kwaliteit van wetenschappelijke studies te rapporteren
 • Heeft kennis over beoordelingsformulieren voor het bepalen van de kwaliteit van studies
 • Kent de wijze waarop de resultaten van een systematische review kunnen worden gesynthetiseerd en gerapporteerd (kwantitatief en kwalitatief)
 • Weet welke elementen van een systematische review moeten worden gerapporteerd (PRISMA-statement)
 • Beoordeelt de kwaliteit van een artikel voortkomend uit de eigen zoekstrategie en neemt resultaten op in een evidence-tabel

Waar
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Nijmegen.
Wanneer

 • Dag 1: 21-april 2016 9.00-16.00
 • Dag 2: 16-juni 2016  9.00-12.00

Inschrijven
Inschrijven kan via deze link: http://www.formdesk.com/hogeschoolvanarnhemennijmegen/cursus_SR
Na inschrijving ontvangt u bericht over de exacte inhoud van het programma en de locatie.
Let op: er is plek voor 10 cursisten. Bij meer aanmeldingen vindt selectie plaats door AZN, hierbij wordt gekeken naar spreiding over de RAV’s, motivatie en volgorde binnenkomst. Bij grotere interesse denken we na over herhaling van de cursus.

Vragen?
Neem contact op met Remco Ebben, remco.ebben@han.nl of Margreet Hoogeveen, m.hoogeveen@ambulancezorg.nl

Vorig artikelAmbulancezorg in buurlanden: Duitsland; Telenotarzt
Volgend artikelK-LMO Update: Het nieuwe melden
Remco Ebben
Senior onderzoeker lectoraat acute intensieve zorg van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen