Home Algemeen Innovaties Rijtraning met een rijsimulator

Rijtraning met een rijsimulator

1516
0

De ambulancechauffeurs, soloverpleegkundigen en OVD-G functionarissen worden getraind in het rijden onder speciale omstandigheden, het rijden met prioriteit.

Tijdens deze trainingen die deels op de openbare weg, deels op het circuit plaats vinden worden de chauffeurs van voorrangsvoertuigen getraind hoe om te gaan met bijzondere situaties die het rijden met prioriteit met zich mee brengt.

In samenwerking met ACM Zorgopleidingen uit Elburg (Connexxion groep) is een ambulance-rijsimulator ontwikkeld, als aanvulling op de bestaande trainingen / bijscholingen.

Chauffeurs van hulpdiensten, kunnen het rijden met optische- en geluidssignalen moeilijk in de praktijk oefenen. Speciaal voor deze groep aangepaste software ontwikkeld die het mogelijk maakt deze training op een rijsimulator te doen. Dit kan op alle typen rijsimulators. Tijdens de training kunnen collega’s op afstand meekijken en markers plaatsen op momenten die zij van belang vinden om over na te praten.

Tijdens de groepsdiscussie wordt de opgenomen prio-rit afgespeeld en kan er naar de markeringspunten gesprongen worden. De kijkregistratie is hierbij van grote waarde.

Het kijkgedrag

Kenmerkend voor de ACM Zorgopleidingen rijsimulators zijn de automatische instructie en beoordeling op basis van rijprocedures. Uniek zijn ook de registratie en beoordeling van de waarneming (kijkgedrag) en het Grip-of-Slip circuit.

bron: greendino.nl

Vorig artikelDe discretionaire ruimte van ambulance­verpleegkundigen onder druk?
Volgend artikelAmbulancier, een beroep, een hartstocht