Home Algemeen Algemeen Rijopleidingen binnen de RAV Gelderland Midden

Rijopleidingen binnen de RAV Gelderland Midden

2100
1

Vanaf het moment, dat ik ben begonnen als ambulance chauffeur (in 2002), heb ik veel zien veranderen. Op veel fronten heeft  een flinke professionaliseringsslag plaats gevonden. Ambulancehulpverlening zet zich steeds meer op de kaart.. Dit zie je bijvoorbeeld terug in de kennis en kunde die je tegenwoordig op medisch-assisterend gebied moet hebben als ambulancechauffeur.

De rijtechnische kant van het ambulancevak is naar mijn mening lange tijd sterk onderbelicht geweest. Waar veel werd geïnvesteerd in de medische kant, bleef het aan de rijtechnische kant vaak angstvallig stil. Dit is inmiddels veranderd en een aantal diensten heeft instructeurs die in het bezit zijn van een IBKI OGS+ pas. Maar is dit voldoende?

Mijn pleidooi is dat een OGS+ pas een waardevol document kan zijn als Ambulancehulpverlening ook investeert in rij instructeurs die beschikken over de juiste kennis, ervaring en didactische vaardigheden om ambulancechauffeurs te kunnen stimuleren om een hoger rijniveau te halen. Ik neem u mee in de ontwikkeling van de rijopleidingen binnen Ambulancezorg Gelderland Midden en waar mijn pleidooi vandaan komt.

Rijonderricht veranderd
De wijziging van de Wet Rijonderricht in 2009 heeft de aanzet gegeven tot verandering. De praktijk waarin een ambulancechauffeur rijtechnisch werd ingewerkt door zijn collega’s moest binnen 5 jaar worden veranderd. Alleen WRM (Wet Rijonderricht) gecertificeerde instructeurs mochten rijonderricht geven. Binnen onze organisatie heeft dit vrijwel direct er toe geleid dat  actief is gekeken hoe dit moest worden geïmplementeerd. Het opleiden van een eigen, gecertificeerde, rijinstructeur was nodig. Daardoor kon ik in 2009 beginnen aan de opleiding rijinstructeur categorie A en B.

Vanaf 2010 is er gewerkt aan de vormgeving en integratie van de interne rijopleidingen en nascholing. Het was een hele klus en voordat er een goed programma was opgesteld waren we zeker twee jaar verder. Sinds 2013 worden alle collega’s binnen Ambulancezorg Gelderland-Midden met een rijtaak structureel een dag per jaar nageschoold. Hierdoor zijn de chauffeurs binnen onze dienst zich steeds bewuster geworden van hun taak en verantwoordelijkheden als rijprofessional.

Tevens is er een initiële 5-daagse rijopleiding ontwikkeld die sinds 2014 wordt gevolgd door alle ambulance chauffeurs en rapid responders, in opleiding.

Know-how
Om de rijopleidingen binnen de Ambulancezorg op een juiste manier vorm te geven, heb ik dankbaar gebruik gemaakt van de expertise van een politie-collega, werkzaam bij de Landelijk Eenheid. Hij is een zeer bevlogen docent met veel rijervaring, in zowel opvallende als onopvallende voertuigen en met de nodige ervaring in het geven van specialistische rijtrainingen. Hij werkt 30% voor ons als senior rij-instructeur en is voor het overige deel bij de politie in repressieve dienst. De rij-instructeurs van Ambulancezorg Gelderland Midden zijn opgeleid door PDS (Professional Driving Solutions) voor het certificaat Docent Rijopleiding Ambulance (DRO-A).

Tijdens onze rijopleidingen leren we de cursisten de rij- en kijktechnieken aan, voordat ze  rijden met optische- en geluidssignalen. Hierdoor wordt er een stevige basis gelegd, waar altijd op aangeleerde technieken kan worden teruggevallen.

Risicovolle situaties
Als we kijken naar de gegevens uit statistieken zoals gepresenteerd in de onderzoeken “Als je niet ter plaatse komt…” (IFV 2014) en “Eigenschappen van ongevallen met voorrangsvoertuigen” (Blok 2015) dan kan je specifiek voor de bestuurders van de voorrangsvoertuigen uit de gele kolom de nadruk leggen op de volgende risicovolle situaties:

  1. Door rood rijden
  2. Inhalen van afslaande voertuigen
  3. Kop/start botsingen door onverwacht gedrag weggebruikers
  4. Obstakelbotsingen, botsen tegen stilstaand object vaak door afleiding bediening navigatie.

Binnen de rijopleidingen en nascholingen moet er volgens mij specifiek aandacht zijn voor deze situaties. Om dit te bereiken zoeken we deze op tijdens de rijopleiding.  We trainen de cursisten in het tijdig herkennen van en het alert zijn op de diverse specifieke gevaarsettingen. De neergelegde voorschriften, vanuit de Brancherichtlijn en het Richtinggevend kader, moeten worden gevolgd en door de cursist onderbouwd.

Om het leerrendement  te verhogen wordt gewerkt met een  een “worst case” scenario. Dat betekent dat de cursist zonder signalen en hulp van andere weggebruikers, bijvoorbeeld moet kunnen inhalen of door rood rijden. Hierbij moeten de actuele en potentiële risico’s zijn waargenomen en beoordeeld. Het leerrendement is hierbij enorm hoog, doordat de risico’s van een dergelijke manoeuvre veel duidelijker in beeld gebracht en ervaren worden. Als er uiteindelijk ook met optische- en geluidssignalen wordt gereden, zal de cursist veel voorzichtiger zijn en blijven, doordat er meer inzicht is verkregen. Het leidt op de langere termijn tot een hogere veiligheid.

De docent
Het is van belang dat  tijdens een rijtraining ingegrepen kan worden door de docent. Er wordt geleerd, dus er zullen “fouten” worden gemaakt. Deze “fouten” vergroten het leerrendement. Om ervoor te zorgen dat de cursisten niet worden beperkt door de docent, zal deze ver boven de stof moeten staan om op elk niveau de juiste leerstof, coaching en feedback te kunnen geven. De docent zal hiervoor een bovengemiddeld verkeersinzicht, gecombineerd met kennis en beheersing van technieken moeten hebben. De docent zal zowel les moeten kunnen geven aan een cursist die nog geen praktijkkennis en ervaring heeft, als aan een zeer ervaren chauffeur die vindt dat die niets meer kan bijleren. Bij elke cursist moet de docent in staat zijn de instructie aan te passen aan het niveau, met een duidelijke structuur in de opbouw. Zelfs de meest ervaren collega’s worden gewezen op zijn/haar sterke- en verbeterpunten en functioneren door coaching op een (nog) hoger niveau.

Vandaar dat ik en mijn collega rijdocenten er stellig van overtuigd zijn dat alleen het bezit van een OGS+ pas niets zegt over de mate waarin iemand, didactisch verantwoord en veilig, dergelijke trainingen en opleidingen kan verzorgen.

Een specialistische rijopleiding, verzorgd door een opleider met een degelijke staat van dienst in het opleiden van rijdocenten voor dit specifieke werk, moet naar onze mening zeker worden aangeboden door de werkgevers.

Waar staan we
Inmiddels is het 2017 en hebben we 7 jaar ervaring met het opleiden en nascholen van ambulance collega’s met een rijtaak. We hebben een samenwerkingsverband met de RAV Gelderland Zuid, die ook twee rij-docenten volgens hetzelfde curucilum hebben opgeleid.

Zo hebben we een gezamenlijk team van 5 enthousiaste docenten, meerdere opleidingsvoertuigen en de mogelijkheid om iedereen met een rijtaak binnen onze RAV’s op te kunnen leiden en na te kunnen scholen (auto en motor).

Bij brandweer Gelderland Midden bieden we vanuit de RAV ondersteuning bij het inwerken van (brandweer) rij-instructeurs en training van brandweermensen. We geven hier structureel een dag in de week les. Er zijn twee gezamenlijke lesvoertuigen die over en weer worden ingezet. Ook hebben we binnenkort de beschikking over een gezamenlijke rijsimulator. We zijn dus nog volop in ontwikkeling en zullen blijven zoeken naar nog meer mogelijkheden om onze collega’s zo optimaal mogelijk te kunnen ondersteunen in het vlot, veilig en comfortabel uitvoeren van hun rijtaak.

 

Vorig artikelAZN Kleding update, op weg naar nieuwe ambulancekleding
Volgend artikelPilot “GGZ crisisdienst auto” in Noord-Holland Noord
Viktor Koot
Sinds 2002 werkzaam bij Ambulancezorg Gelderland-Midden. Functies: Ambulancechauffeur, Officier van Dienst, lokaal opleidingscoördinator, rijtechnisch docent.

1 REACTIE

Comments are closed.