Home Algemeen Algemeen Rijksoverheid: Lichte daling agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak

Rijksoverheid: Lichte daling agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak

594
0

Op de website rijksoverheid.nl is te lezen dat er een lichte daling is van agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak. Hoewel het aantal incidenten in ogen van onze redactie binnen de ambulancezorg in het algemeen meevalt, maar elk incident er één te veel is, ligt er een grote taak bij de werkgevers om ons op een juiste manier te faciliteren bij het doen van een eventuele aangifte en advies hierin.

———————-

Het percentage werknemers met een publieke taak dat te maken heeft met agressie en geweld is licht gedaald in de periode van 2007 tot 2013. Dit blijkt uit de Monitor Publieke Taak 2014. Ongeveer één op de drie werknemers met een publieke taak heeft te maken met agressie en geweld, vooral in de gezondheidszorg, bij politie en justitie en in het openbaar vervoer. De meest voorkomende vorm van agressie en geweld is intimidatie. Slachtoffers kampen vaker met gezondheidsproblemen, zijn vaker ziek en minder tevreden met hun werk.

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: ‘Het percentage slachtoffers daalt licht, maar het is nog steeds te hoog. Agressie en geweld tegen ambulancepersoneel, hulpverleners en buschauffeurs, dat kán gewoon niet. Het kabinet blijft zich volgend jaar stevig inzetten voor een verdere daling van het aantal slachtoffers.’

Minster Plasterk en zijn collega Opstelten van Veiligheid en Justitie zullen departementen, gemeenten en koepelorganisaties oproepen om komend jaar nog meer werkgevers aan te zetten tot het nemen van maatregelen. Daarnaast blijven zij organisaties met een publieke taak ondersteunen.
Subsidie aan de Veilige Publieke Taak-regio’s wordt voortgezet. In deze regio’s wisselen werkgevers met een publieke taak ervaringen uit over maatregelen.
Voor praktisch advies kunnen werkgevers terecht bij het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak. Gemeenten worden in hun regierol ondersteund door het project Veilige Publieke Taak gemeenten van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CVV), dat Plasterk vorig jaar in gang heeft gezet.

Het eerder ingezette beleid tegen agressie en geweld in de publieke sector lijkt aan te slaan, meldt de Monitor. Steeds meer organisaties en bedrijven nemen maatregelen tegen agressie en geweld tegen werknemers, met name bedrijven waar agressie veel voorkomt. Bijna twee derde van de slachtoffers geeft aan dat hun organisatie of werkgever voldoende maatregelen treft. Ook neemt de aandacht voor veiligheid op het werk de laatste jaren toe.

De Monitor Publieke Zaak 2014 is opgesteld door TNO in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Vorig artikelLPA8 voor onze ketenpartners brandweer en politie
Volgend artikelMaak jij kans om mee te gaan naar het SESAM-congres in Belfast?
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.