Home Algemeen Algemeen Resulaten PHANTASi trial

Resulaten PHANTASi trial

1269
0

Op 28 november 2017 zijn de resultaten van de Prehospital Antibiotics Against Sepsis studie (PHANTASi trial) gepubliceerd in het blad “The Lancet respiratory medicine”(1).

Deze studie werd uitgevoerd met behulp van de volgende 10 ambulance regio’s (in alfabetische volgorde):

  • Amsterdam
  • Brabant Zuidoost
  • Brabant Midden West & Noord
  • Gelderland Midden
  • Gelderland Zuid
  • Kennemerland
  • Limburg
  • Rotterdam Rijnmond
  • Utrecht
  • Zuid Holland Zuid

Achtergrond

Ambulancepersoneel heeft reeds belangrijke bijdragen geleverd aan het verbeteren van zorg voor patiënten met een acuut coronair syndroom, CVA of een trauma. Zo zouden ook patiënten met sepsis kunnen profiteren van tijdige prehospitale zorg. Aangezien ook bij sepsis tijd een cruciale rol speelt, kan vroegtijdige herkenning en het starten van behandeling door ambulancepersoneel helpen om de mortaliteit te verminderen.

Methoden

Na het trainen van ambulancepersoneel in het herkennen van sepsis, hebben we een gerandomiseerd, gecontroleerd open-label studie uitgevoerd in tien grote regionale ambulancediensten aangesloten op 34 perifere en academische centra.  We vergeleken de effecten van prehospitale toediening van antibiotica met de reguliere zorg. Patiënten die in aanmerking kwamen voor inclusie werden gerandomiseerd voor de interventie (intraveneus ceftriaxon 2000 mg naast de reguliere zorg) of alleen reguliere zorg (toedienen vocht en zuurstofsuppletie).

De uitkomstmaat was 28 daagse mortaliteit. Om het effect van training te bepalen, vergeleken we de gemiddelde tijd tot antibiotica (TTA) op de spoedeisende hulp (SEH) en herkenning van sepsis door ambulancepersoneel, zowel voor als na de training.

Resultaten

Tussen 30 juni 2014 en 26 juni 2016 werden in totaal 2698 patiënten geschikt gevonden voor inclusie. 2672 patiënten werden uiteindelijk geïncludeerd in de studie: 1535 in de interventiegroep en 1137 in de controlegroep. Patiënten in de interventiegroep kregen in de ambulance antibiotica, met een mediaan van 26 minuten voor aankomst op de SEH.

In de controlegroep was de mediane TTA na aankomst op de SEH 70 minuten, vergeleken met 92.5 minuten vóór de periode dat ambulancepersoneel getraind was, hetgeen niet op een significant verschil duidde. Op dag 28 waren 120 (8%) patiënten overleden in de interventiegroep en 93(8%) in de controlegroep, hierin werd ook geen significant verschil gevonden. Echter werd in het aantal heropgenomen patiënten in de 2 groepen wel een sterk significant verschil gevonden: 102 (7%) in de interventiegroep werd heropgenomen binnen 28 dagen versus 119 (10%) in de controlegroep.

Conclusie

Deze studie benadrukt het belang van de rol van ambulanceverpleegkundigen in de acute zorg. Goede zorg in spoedsituaties begint vaak in de ambulance. Bij patiënten met variërende ernst van sepsis  verbeterde training van het ambulancepersoneel de vroege herkenning en zorg in de hele zorgketen. Het geven van antibiotica in de ambulance leidde  niet tot een betere overleving, ongeacht de ernst van de ziekte. Echter leidde dit wel tot een verminderd aantal heropnames.

Via deze weg willen wij ook alle ambulanceverpleegkundigen, die in welke vorm dan ook hebben bijgedragen aan de PHANTASi trial, bedanken. Zonder jullie inzet zou deze studie niet tot een succesvol eind gebracht kunnen worden!

Het volledige artikel van de PHANTASi trial kunt u op onderstaande link lezen:

http://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(17)30469-1/fulltext

Referenties:

1.Nadia Alam, Erick Oskam, Patricia M Stassen, Pieternel van Exter, Peter M van de Ven, Harm R Haak, Frits Holleman, Arthur van Zanten, Hien van Leeuwen-Nguyen, Victor Bon, Bart A M Duineveld, Rishi S Nannan Panday, Mark H H Kramer, Prabath W B Nanayakkara.  Prehospital antibiotics in the ambulance for sepsis: a multicentre, open label, randomised trial. Lancet Respir Med. 2017.

Tekst: Rishi Nannan Panday, Victor Bon, Nadia Alam en Prabath Nanayakkara

Vorig artikelOh nee nu niet, want vandaag ben ik vrij!
Volgend artikelHBO erkenning als ambulanceverpleegkundige afgegeven door het CZO
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.