Home Algemeen Algemeen Regionale scholing RAV Gelderland-Zuid en huisartsen Gelders Rivierenland

Regionale scholing RAV Gelderland-Zuid en huisartsen Gelders Rivierenland

834
0

In Juli 2015 hebben we na 35 ketentrainingen het regionale trainingsprogramma rondom het thema sepsis afgesloten.
Deze regionale training 2015 met de RAV GZ en huisartsen vanuit de WDH (werkgroep deskundigheidsbevordering huisartsen) Gelders Rivierenland, was bedoeld om verdere versterking van de professionele samenwerking binnen de eerste lijn van de preklinische zorg te bewerkstelligen.
Het belangrijkste onderwerp was de herkenning en behandeling van de patiënt met een niet geïdentificeerde sepsis in de 1e lijn zorg.
Zeker in de pré-hospitale keten training is het noodzakelijk om niet alleen na te denken over technische vaardigheden en kennis, maar ook de niet-technische vaardigheden, zoals de coördinatie en communicatie.

Met de deelname van 40 huisartsen en 174 ambulancehulpverleners is deze training zeer succesvol afgesloten.
Deze regionale training 2015 was gericht op verdere versterking van de professionele samenwerking binnen de eerste lijn van de pré-klinische zorg.
Het belangrijkste (kern)onderwerp was de herkenning en behandeling van de patiënt met niet geïdentificeerde sepsis in de 1e lijn zorg. Zeker in de pré-hospitale keten training is het noodzakelijk niet alleen na te denken over technische vaardigheden en kennis, maar ook de niet-technische vaardigheden, zoals de coördinatie en communicatie. Met een combinatie van kort theoretisch onderbouwing en praktische simulatie training werden praktische handvatten geboden voor informatie, coördinatie en communicatie ( in crew resource management-, en SBAR methode) voor ambulancehulpverleners en huisartsen.

De praktische uitvoering binnen deze training varieerde van algemeen abdomen/thorax onderzoek gepresenteerd door de deelnemende huisartsen, tot aan casuïstiek reanimatie waarbij de huisarts en ambulancehulpverleners moeten samenwerken.
De training verhoogt niet alleen de veiligheid van de patiënt door verbeterde samenwerking, maar kan ook door gezamenlijke training leiden tot vroegtijdige herkenning en behandeling door zorgprofessionals van ongeïdentificeerde sepsis patiënten.

Vanuit de huisartsengroep werd deze ketentraining gemiddeld met een 8 beoordeeld, waarbij het praktijkdeel (waarin ruimte was tot wederzijdse uitwisseling van kennis en ervaring) als heel leerzaam werd omschreven.
De ambulance hulpverleners van de RAV GZ beoordeelden deze training met een;

  • 7 door 15 % van de RAV medewerkers
  • 8 door 74 % van de RAV medewerkers
  • 9 door 11 % van de RAV medewerkers

Landelijk bestaat er ook de nodige belangstelling ten aanzien van onze regionale samenwerking met de huisartsen. Op verzoek van de DSSH (Dutch Society for Simulation in Healthcare) is er op het landelijk congres een presentatie gehouden op het jaarlijks congres van de DSSH met als onderwerp onze ketentraining tussen huisartsen en de ambulancedienst. Kijk voor info over de DSSH eens op www.dssh.nl.

In de RAV GZ starten we woensdag 16 september officieel (zodra de de ziekenhuizen CWZ en rivierenland Tiel intern getraind zijn), met de PHANTASi trial.
Het aantal deelnemende ambulanceregio’s staat nu op 10 met 31 ziekenhuizen in totaal, die of al bezig zijn met includeren of binnenkort gaan starten.
Hopelijk staat het succes van deze eerste gezamenlijke” hands-on” ketentraining in onze regio voorbeeld voor een goed vervolg voor een verder versterking van de regionale samenwerking t.a.v. van de zorg aan patiënten in de 1e lijn.

Peter v/d Heijden
VS acute zorg RAV GZ

Vorig artikelIn dienstkleding naar huis: kruisbesmetting
Volgend artikelEen weekend van aannames
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.