Home Algemeen AZN Reactie AZN op meldkamer akkoord: Werk samen waar het kan

Reactie AZN op meldkamer akkoord: Werk samen waar het kan

1120
0

“Het is geen gemakkelijke bevalling geweest”, constateert voorzitter Hans Simons van Ambulancezorg Nederland (AZN) in een terugblik. Als je er op een afstandje naar kijkt had het volgens hem ook wel wat sneller gekund.

De achtergrond van de olifantsdracht is volgens hem dat eigenlijk nooit eerder serieus is onderzocht wat de meerwaarde is als je ‘al die noodnummers en acute diensten’ op één centrale aansluit. Dat werd zo vanzelfsprekend gevonden dat het geen wonder was dat de partijen er tegenaan liepen toen het er op aankwam. Waar bijkomt, aldus Simons, dat er in Europa maar weinig landen te vinden zijn waar men de ambitie heeft om een geïntegreerde meldkamer te maken. Zijn oordeel over de ene meldkamerorganisatie luidt dan ook: “Ik ben er niet op tegen, maar je moet ontzettend oppassen dat je niet denkt dat iedereen wel het werk van een ander kan doen. Dat is te simpel. In de zorgsector is 95 procent van het werk zorggerelateerd. Dat heeft heel weinig te maken met rampen en rampenbestrijding en opschaling. Als je daar wel je hele organisatie op baseert, dus 95 procent opschaling en 5 procent zorg, heb je echt een verkeerd concept te pakken.”

Logisch vervolg
De voorzitter van Ambulancezorg Nederland bevestigt wel dat het akkoord dat er nu ligt een logisch vervolg is van het inzicht dat dankzij de nodige rapporten en onderzoeken afgelopen jaren is gegroeid. “Wij zijn zeer voor samenwerken waar het kan. We hebben ingestoken op de integratie van politie, brandweer en witte kolom. Het is verstandig om die lijn nu ook door te zetten. Maar doe het wel met ‘moed, beleid en trouw’ en respecteer de eigen identiteit. Dat zeg ik niet om niet samen te willen werken, integendeel, maar vanwege het belang van de burger die hulp zoekt van een verpleegkundige, of van een politie- of brandweerman. Wees dan niet zo naïef te denken dat, als je alles maar aan elkaar verbindt en meent dat iedereen alles kan, de vragen zich vanzelf oplossen. Als de burger werkelijk gebaat zou zijn bij volledige integratie, zou je het morgen moeten doen. Maar in de zorg, en ook in de andere kolommen, wordt om specifieke deskundigheid gevraagd. Je kan niet een politieman
medisch-inhoudelijke vragen laten afdoen. Net zoals je van een verpleegkundige niet kunt verlangen dat die het politiedossier beheerst.”

Ideaalbeeld
Met in het achterhoofd de wens dat een landelijke meldkamer met tien locaties ook tijdsbestendig is, heeft Simons wel een ideaalbeeld voor ogen. Dat begint ermee dat er voor de zorg de komende jaren allerlei ontwikkelingen zitten aan te komen. Hij denkt aan de ziekenhuiswereld, de enorme verschuiving in de eerstelijnsgezondheidszorg, mensen die steeds langer alleen thuis zullen blijven en niet meer naar verzorgings- of  verpleeghuizen gaan, de enorme opmars van alarmeringsinstallaties voor ouderen maar ook voor psychiatrische patiënten. Simons: “Eigenlijk zou er dus een geïntegreerde zorgmeldkamer moeten komen voor de triage van burgers die wat voor zorg dan ook nodig hebben.” Zoals de politie  intelligence services binnen de meldkamer gaat organiseren, zal er op deze plek in elk geval ook intelligence voor de zorg komen. Simons kijkt  duidelijk verder dan wat nu voorligt.

bron:  Special Meldkamer bij De Veiligheidsregio nr18 oktober 2013.pdf (hier kunt u het bestand downloaden)

Vorig artikelOtaris ambulances voor RAV IJsselland post Kampen
Volgend artikelMan aangehouden voor mishandeling ambulancebroeder
Gijs Peteroff
Samen met een aantal beroepskrachten in de ambulancezorg draag ik graag bij aan een succesvol Ambulanceblog. Ambulanceblog is destijds opgericht om kennis tussen de individuele RAV'en te delen met andere RAV'en. Zo kan kwaliteit op grote schaal geborgd worden, zonder dat elke RAV afzonderlijk het wiel gaat uitvinden.